அகீததுத் தஹாவிய்யாஹ் – 2

Post by mujahidsrilanki 31 October 2013 கொள்கை, வீடியோக்கள்

4 Responses to “அகீததுத் தஹாவிய்யாஹ் – 2”

 1. Mashaallah very very beneficial may allah reward you

 2. hisfar says:

  நீங்கள் வெளியிடக்கூடி tuteகளை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளமுடியும்

 3. rameez says:

  நீங்கள் வழங்கும் notes களை எவ்வாறு நாம் பெற்றுக் கொள்வது, வழி தவறிய கூட்டங்களான கவாரிஜ், முதசிலாக்கல் போன்று உள்ள கூட்டங்கள் பற்றி ஒழுங்கான முறை இல் படிக்க விரும்புகிறேன். அது தொடர்பாக நீங்கள் தொகுத்த தொகுப்புக்கள் ஏதும் இருந்தால் அதை பெற்றுக் கொள்ளலாமா ?
  jazha khallah!

 4. ilham says:

  pls make each videos download link . It’s very useful to us

Derek MacKenzie Womens Jersey