அகீதா பாடம் 4 – முஹம்மத் பாஸ்மூலின் அல்-வலா வல்-பரா நூலின் விளக்கம்.

ஹிதாயா, ராக்காஹ் மற்றும் சிராஜ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கள் இணைந்து நடத்தும் 8 வார கால தர்பியா வகுப்பு
ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்
நாள்: 22-01-2016, வெள்ளிக்கிழமை
நேரம்: மதியம் 12.30 முதல் 4.30 வரை
இடம்: மதரஸா அல் பஷாயர், அல் ராஷித் மால் பின்புரம், அல் அக்ரபியா, அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey