அகீதா – மந்திரித்தல் (ஓதி பார்த்தல்) – தர்பியா வகுப்பு.

அல் கோபார், சிராஜ் மற்றும் ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கள் சார்பாக நடைபெற்ற 8 வார கால தர்பியா வகுப்பு
ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்
நாள்: 27-01-2017, வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 1.00 முதல் 4.30 வரை.
இடம்: மதரஸா அல் பஷாயர் (ராஷித் மால் பின்புறம்) அல் அக்ரபியா, அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News