அக்கீதாவும் மன்ஹஜும். பாகம்-13

அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் – தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர தொடர் வகுப்பு, ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
(அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா) நாள்: 30-09-2015, புதன் கிழமை இரவு 8.45 முதல் 9.45 வரை, இடம்: மஸ்ஜித் மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி), அல் ஜுபைல், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News