அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-பாகம்-11

தொடர் கல்வி வகுப்பு,
அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-பாகம்-11
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 19-08-2015 புதன்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News