அலி (ரழி) அவர்கள் ‘وَانْحَرَ’ – கிண்டல் அடிப்போர் வாதம்.

அலி (ரழி) அவர்கள் ‘وَانْحَرَ’என்பதற்கு கழுத்தில் கையை கட்டினார்கள் இது தான் அவரின் அறிவு திறன் என கிண்டல் அடிப்போர் வாதம் பற்றிய உண்மை நிலை என்ன?

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey