அல்குர்ஆன் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறும் எழுதப்பட்ட முறையும்

part-1

part-2

part-3

part-4

5 Responses to “அல்குர்ஆன் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறும் எழுதப்பட்ட முறையும்”

  1. ஹசன் says:

    சகோதரர் முஜாகித் அவர்களே அண்மையில் சகோதரர் பி ஜே அவர்கள் குரானில் எழுத்துப் பிழைகள் என்ற ஒரு விவாதம் நடந்தது .அப்படியானால் அவரின் வாதம் பிழையா ?

  2. Nizam Samad says:

    Moulavi have watch PJ Debate with Mujeeb Rahman Moulavi?

  3. Mohammed Shareff says:

    Where is the remaining lectures (Part 5 and Part 6) regarding 7 qira’ats. These lectures are very useful.

More News