அல்லாஹ் (அர் ரஸ்ஸாக்) உணவளிப்பவன்

One Response to “அல்லாஹ் (அர் ரஸ்ஸாக்) உணவளிப்பவன்”

  1. M.A. says:

    Assalaamu alaikkum wa Rahmatullah,
    Thayavu saidu sura 73:20 vilakkawum. Melum thanippatta murayyil vilakkam pera thodarbu (email) kolvathu eppadi. Barakallahu Feek

Derek MacKenzie Womens Jersey