இக்வான் இயக்கத் தலைவர் ஹஸனுல் பன்னா அவர்களின் கருத்துக்கள்ஒரு விமரிசனப் பார்வை

Post by mujahidsrilanki 25 January 2012 கட்டுரைகள், விமரிசனங்கள்

அண்மையில் ‘இமாம் அஷ்ஷஹீத் ஹஸனுல் பன்னா சில வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்’ என்று ஒரு நூல் டீஏ இயக்கத்தின் பயிற்சி நிலையமான திகாரியிலிருக்கும் ரிபாத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஹஸனுல் பன்னாவை இவர்கள் எந்தளவுக்கு அளவு கடந்து நேசிக்கின்றனர் என்பதற்கு அதிலிருந்து சில சான்றுகளை முன்வைக்கின்றோம். முதலில் நாம் ஒர் அடிப்படையை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். நபிமார்கள் அல்லது சுவனத்தைக் கொண்டு வாக்களிக்கப்பட்ட நல்லடியார்கள் போன்றவர்களைத் தவிர மற்றைய யாரையும் பார்த்து ‘இவர் அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்டவர்’ என்று சொல்ல முடியாது. அவ்வாறு சொல்வதாயினும் அவ்வாறு நினைக்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ் என்று சொல்லலாம். இல்லையெனில் ஆரம்ப கால சமூகங்கள் எப்படி அறிஞர்களில் அளவு கடந்து அழந்ததோ அதே நிலைக்கே தள்ளப்படுவோம்.

   ஆனால் இந்த நூலின் ஆரம்பத்திலேயே இப்படிச் சொல்கிறார்கள் ‘வல்ல அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்துக்குப் புத்துயிரூட்டவென்றே இமாம் ஹஸனுல் பன்னா அவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளான் என்பத புலனாகும்’. அந்நூலின் 7ம் பக்கத்தில் இதைக் காணலாம். ஹஸனுல் பன்னா அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதைத் தெளிவாகவே கூறிவிட்டார்கள்.  ஹஸனுல் பன்னா இந்த சமூகத்தில் போற்றப்படும் எந்த அறிஞர்களின் தரத்திலும் உள்ளவரல்ல . ஒரு இயக்கத்தை ஸ்தாபித்து அதன் மூலம் அரசியல் புரட்சிக்காகப் பாடுபட்டவர். அந்த இயக்கத்தவர்கள் இல்லையென்றால் ஹஸனுல் பன்னாவைப் பற்றி எகிப்தியர்களைத் தவிர வேறு யாரும் அறிந்திருக்கமாட்டார்கள். அவர் இந்த சமூகத்திற்கென சொல்லப்படும் அளவுக்கு எந்த ஆய்வையும் தரவில்லை. மௌலானா மௌதூதியை விட அதிகமாக ஹஸனுல் பன்னாவை இக்வான்கள் உயர்த்திப் பேசுவதைக் காணலாம். ஆனால் மௌலானா மௌதூதி அவர்கள் பல நூல்களை எழுதியவர். தனது எழுத்துக்களால் பல மார்க்க சட்ட நூல்களை இந்த சமூகத்திற்குத் தந்தவர். அவரை நாம் விமரிசிப்பதெல்லாம் அவர் மார்க்க அறிஞர் இல்லை என்பதற்கல்ல. அவரது கொள்கையிலே இருக்கும் தவறுகளுக்காகவே. ஆனால் ஹஸனுல் பன்னா போன்றவர்கள் இந்த சமூகத்தின் மீது ஏற்பட்ட அக்கறையின் காரணமாக அதற்காகப் பாடுபட்டவர்களே தவிர மார்க்கத்திற்காக உழைத்த அறிஞரல்ல. தவறான சிந்தனைகளைத் தகர்த்தெரிந்து அதற்காகக் குரல்கொடுத்து அதனடிப்படையில் வாழ்ந்த மனிதரையே மார்க்கத்திற்காக உழைத்தவர் என்று சொல்லலாம்

                         இவரைப் புரட்சியாளர் இக்வானிய இயக்கத்திற்கு வித்திட்டவர் சமூக அக்கறை கொண்ட நற்குணமுள்ள சிறந்த மனிதர்களில் ஒருவர் என நாம் நினைக்கிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். என்பதோடு நிறுத்திக்கொண்டால் அது தவறல்ல. மாற்றமாக தலைகால் புரியாமல் இயக்க மோகத்தில் அவரது வழிதவறிய கொள்கைகளை மறந்து இயக்கத்தை உருவாக்கியதற்காக இஸ்லாத்திய புதுப்பித்தவர் போன்று பேசுவதை ஒருபொழுதும் மௌனமாக இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு அறிஞரின் ஆய்வுகளையும் போக்கையும் அவரை அதிகமாகப் போற்றுபவர்களின் போக்கிலும் உடையிலும் நடையிலும் கண்டுகொள்ளலாம். ஹஸனுல் பன்னாவின் சிந்தனை எதுவாக இருந்திருக்கும் என்பதை ஹஸனுல்பன்னாவின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிய இலங்கை இக்வான்களின் நடைமுறை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

             அந்த நூலில் முன்சென்ற அறிஞர்களை மறைமுகமாக மட்டந்தட்டி ஹஸனுல் பன்னாவை உயர்த்தும் வாசகங்களைப் பாருங்கள்! ‘முன்சென்ற அறிஞர்களான இமாம் இப்னு தைமியா, இப்னுல் கைய்யிம், ஷெளகானி, முஹம்மதிப்னு அப்தில் வஹ்ஹாப், ஜமாலுத்தீன் அப்கானீ, முஹம்மத் அப்து போன்றோர் முன் வைத்த சிந்தனைகளுக்கு இமாம் ஹஸனுல் பன்னா செயல் வடிவம் கொடுத்தார் அதன் மூலம் பாரிய வரலாற்று நகர்வொன்றுக்கு அடித்தளமிட்டார். ஏனைய அழைப்பாளர்களிலிருந்து இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவை வேறுபடுத்தும் முக்கிய அம்சம் இதுவே…..’ என்று அந்நூலில் எழுதியுள்ளனர். அதாவது இமாம் இப்னு தைமியா, இப்னுல் கைய்யிம், ஷெளகானீ, முஹம்மதிப்னு அப்தில் வஹ்ஹாப் போன்ற அறிஞர்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் செய்து காட்டவில்லை ஆனால் ஹஸனுல் பன்னா அவர்களோ அக்கருத்துக்களை செயலுருப்படுத்திக்காட்டினார் என்று சொல்கின்றார்கள். வரலாற்றைப் படிக்காமலா இப்படியெல்லாம் எழுதுகிறார்கள்? என்றெண்ணத் தோன்றுகிறது.

   இமாம் இப்னு தைமியா அவர்கள் ஒரு முஜாஹிதாக இருந்து, தஃவாவுக்காகவே வாழ்ந்து, அதற்காக உழைத்து, அதற்காகவே சிறை சென்று அங்கேயே மரணித்தவர். தாத்தாரியப் படையெடுப்பின் போது திமிஸ்க் பிரதேசத்தின் ஒரு மன்னர் விரண்டோடிய போது தாத்தாரியர்களோடு யுத்தம் செய்து ஓடிய மன்னரை மீண்டும் ஆட்சிக்குக் கொண்டு வந்து இருத்தியவர்தான் இமாம் இப்னு தைமியா. அரசரின் அனுமதியுடன் தன் சகாக்கலோடு சேர்ந்து சாரயக் கடைகளைத் தகர்த்தெரிந்தவரே இமாம் இப்னு தைமியா. இவரைப் பார்த்து ‘கருத்துக்களை மாத்திரம் சொன்னவர்கள்’ என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள். அப்படியிருந்து கூட இப்னு தைமியா எங்களுக்கு இப்னு தைமியா மட்டும்தான். அவர் உலக நாயகன். அவரை விட்டால் ஆளில்லை என்று தக்லீத் கோஷம் இடமாட்டோம். அவரது ஆய்வுத் தவறுகளை தவறுகள் என பகிரங்கமாக எழுதும் இறைத் தூதரின் நெருக்கத்திற்கும் வழிகாட்டலுக்கு மட்டுமே சொல்லிலும் செயலிலும் முதல் மரியாதை. ஆனால் ஹஸனுல் பன்னா அவர்களோ சிலர் சிறைசெல்லக் காரணமாகவிருந்தாரே தவிர வேறெதையும் அவரால் செய்ய முடியவில்லை.

 ‘ஹஸனுல் பன்னாவோடு முரண்படக் கூடியவர் உலகில் யாருமில்லை என்கின்ற அளவுக்கு அனைவருடனும் அவர் நன்றாக இருந்தார்கள்’ என்று இந்நூலில் 3ம் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஆனால் நபியவர்களால் கூட இவ்வாறு இருக்க முடியவில்லை.

   ஹஸனுல் பன்னாவைப் பற்றி அவரின் தந்தை அப்துர்ரஹ்மான் அல் பன்னா சொன்னதாக சிலவற்றை அந்நூலில் எழுதியுள்ளார்கள்:-

                             ‘எனது பிள்ளையின் சிறுபராயம் முதலே அல்லாஹ் அவனைப் பாதுகாப்பதாய் பொறுப்பேற்றிருந்தான் போலிருக்கிறது அவன் தொட்டிலில் குழந்தையாயிருந்த போது ஒரு பாம்பு அவனைத் தீண்ட வந்தது. உடனே நான் அல்லாஹ்விடம் உதவி தேடினேன் பாம்பு சென்று விட்டது.’

                                            ‘  மற்றொரு முறை அவன் சிறுவனாக இருந்த போது வீட்டுக் கூரை அவன் மேல் விழுந்திருக்கிறது சிதைவுகளை பதற்றத்துடன் நான் அகற்றிப்பார்த்தேன் அந்த நேரத்தில் சுவரில் சாய்த்து வைக்கப்படடிருந்த ஓர் ஏணி அவனையும், அவனது சகோதரன் அப்துர்ரஹ்மானையும் காப்பாற்றியிருந்தது. ‘

                                                        ‘இன்னொறு தடவை பாதையில் அவன் நடந்து வந்த போது நாய்கள் அவனைத் துரத்தி வந்தன. அவன் பக்கத்திலிருந்த ஆற்றில் குதித்து விட்டான் ஆற்றில் வெல்லம் அதிகமாயிருந்தது இருந்த போதும் வெள்ளம் அவனை அடித்துச் செல்லாமல் அவனைக் கரைக்குத் தள்ளிவிட்டு மற்றவற்றை அடித்துச் சென்று விட்டது. அக்கிராமத்துப் பெண்மணியொருவர் அவனைக் காப்பாற்றியிருக்கிறாள். இங்கேயும் அல்லாஹ் அவனை மூழ்கவிடாமல் காப்பாற்றியிருக்கிறான்.  எனது பிள்ளையின் ஆரம்பப் பருவம் அசாதாரணமாகவே காணப்பட்டது. பிள்ளைப்பருவத்திலேய அவனது புத்திக் கூர்மை வெளிப்பட்டது.’

இந்த சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம். ஆனால் இதன் மூலம் அசாதாரண இளமைப் பருவம் என்று சொல்வது அறிவுடமையல்ல.

                   ‘மக்கள் உருவாக்கிய தீமைகளைத் தடுப்பதற்காக அல்லாஹ் உருவாக்கிய சீர் திருத்தவாதி……’ என்று தொடரும் அக்கட்டுரையில் ‘அடுத்து வஹியைப் போன்று தெளிவான முன்வைப்பு, நாவின் தடுமாற்றமோ, உணர்வுகளின் இருக்கமோ அதனைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை.’ (பார்க்க பக்கம் 18)என நாக்கூசாமல் ஹஸனுல் பன்னாவுடைய வார்த்தைகளை வஹியிற்கு ஒப்பிட்டு எழுதியுள்ளார்கள். நீங்களே தீர்மானித்துக்கொள்ளுங்கள்.அந்த சிறிய நூலில் உள்ள எல்லை மீறல்களையும் மிகைப்படுத்ல்களையும் சுட்டிக்காட்டுகிறேன்

          1- // ‘தனது தூதை யாருடைய தோல் மீது சுமத்த வேண்டும் என்பதை அறிந்த அல்லாஹுதஆலா ஒரு நபியை அல்லது சீர்திருத்தவாதியைத் தனது தூதில் சிதைந்தவற்றைப் புனரமைப்பதற்காகப் பொருத்தமான நேரத்தில் அனுப்பி வைப்பான். இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் இயல்புகளையும், அவர் தோன்றிய காலத்தையும் பார்க்கும் போது மக்கள் உருவாக்கிய சீர்கேடுகளைச் சரிசெய்ய அல்லாஹ் உருவாக்கிய சீர்திருத்தவாதி இவர்தான் என்பது புரிகிறது………’ // அவருடை சீர்திருத்தம் எதனை இலக்காகக் கொண்டது என்பதை கட்டுரை முடிவில் ஆதாரங்களோடு தெரிந்துகொள்வீர்கள்.

         2-//‘இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் சீர்திருத்தம் இமாம் இப்னு தைமியா, முஹம்மதிப்னு அப்தில் வஹ்ஹாப், முஹம்மத் அப்துஹு போன்றவர்களின் சீர்திருத்தங்களை ஒத்ததல்ல. இவர்களின் சீர்திருத்தம் இஸ்லாமிய அகீதாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பித்அத்துக்கள், பிழையான நம்பிக்கைகள் என்பவற்றுடன் சுருங்கியவை. ஆனால் இமாம் ஹஸனுல் பன்னா தனது சீர்திருத்தத்தில் நபிவயவர்களின் வழிமுறையைத்தான் முழுமையாகப் பின்பற்றினார்.’// அப்படியாயின் இப்னு தைமியா போன்றோர் யாருடைய வழிமுறையைப் பின்பற்றினார்களோ.

             3-//மார்க்கமும், உலகமும், தனிமனிதனும், சமூகமும், அரசியலும், அரசாங்கமும் இவையனைத்தையும் சீர்திருத்துவது பற்றித்தான் பேசினார். இஸ்லாத்தை அதற்குரிய வடிவத்தில் விளங்கிய, சீர்திருத்தப் பணியை சரியான பாதையில் வழிநடாத்திய முதல் மார்க்க சீர்திருத்தவாதியாக இவரைத்தான் அடையாளப்படுத்த முடியும். இஸ்லாத்தை ஒரு போதும் அவர் வணக்க வழிபாடுகளாகவும், திக்ருகளாகவும் மாத்திரம் பார்க்கவில்லை. மாற்றமாக நபியவர்களும், உமர் (ரழி) அவர்களும், காலித் பின் வலீத் (ரழி) அவர்களும் விளங்கியது போல்தான் அறிவின் ஒளியாகவும், நீதிக்கும், நிருவாகத்துக்குமான யாப்பாகவும், உள்ளத்துடனும், எதிரியுடனுமான போராட்டமாகவும் விளங்கியிருந்தார். அது மாத்திரமல்ல ஹஸனுல் பன்னா ஒரு சிந்தனையாகத்தான் இருந்தார். உருவமாகவல்ல. ஒரு நல்ல சிந்தனை எப்போதும் வளர்ந்து செல்லும்.’//

  இப்படி அளவுக்கதிகமான வரம்பு மீறிய பாமரத்தன்மை கொண்ட புகழ்ச்சியும் ஹஸனுல் பன்னாவை புகழ்வதற்காக கடந்த கால அறிஞர்களை மட்டம் தட்டலும் அதிகமாகவே உள்ளது. தனக்கென துதிபாடும் ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கியதைத் தவிர பெரிதாக ஒன்றும் அவர் சாதிக்கவில்லை. ஆனால் கடந்த கால அறிஞர்கள் அவர்களது தியாகங்களாலும் நூற்காளாலும் இன்றுவரை முழு உலகிற்கும் நன்மைபயத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ‘இஸ்லாத்தை அதற்குரிய வடிவத்தில் விளங்கிய, சீர்திருத்தப் பணியை சரியான பாதையில் வழிநடாத்திய முதல் மார்க்க சீர்திருத்தவாதியாக இவரைத்தான் அடையாளப்படுத்த முடியும்.’ என்று கூறும் அளவிற்கு இந்த அறிவிலிகள் சென்றிருக்கிறார்கள் என்றால் தக்லீதும் வெறி எவ்வளவு இவர்களை ஆட்டுவிக்கிறது என்பதைச் சொல்லவா வேண்டும்.

               4-//அந்நூலில் இன்னொரு சம்பவம் சொல்லப்படுகின்றது. ஹஸனுல் பன்னாவின் நண்பர் ஒருவர் கூறுகிறார்: ‘நான் கதவுத் துவாரமூடாக ஹஸனுல் பன்னாவை அவதானித்தேன் எந்தளவுக்கெனில் இமாமவர்கள் தூங்க முன்னர் தனியாகத் தனது அறையில் தொழுவதையும் கதவுத் துவாரமூடாய் அவதானித்துள்ளேன்…..தொழுகையில் அவரின் உள்ளச்சத்தையும் நான் பார்த்துள்ளேன். அவர் எங்களுக்குத் தொழுவிப்பதை விடவும் மிக நீண்ட ஸுஜூதுகளையும், நீண்ட கியாமத்துக்களையும் செய்வார். அவ்வளவுக்கு இஹ்லாசானவர்…’// கதவுத் துவாரத்தினூடாகப் பார்த்தது முதல் தவறு. தொழுகையின் தக்வாவை அதனூடாகக் கண்டார் என்பது இன்னொரு தவறு.

            5- அதே நூலில் ”திட உறுதியுள்ளவர்களில் அரிதான பண்புகளைக் கொண்டவர்” என்ற தலைப்பில் //ஹஸனுல் பன்னாவோடு ஒரு சட்டத்துறை அறிஞர் பேசினால் அவரைத் தேர்ச்சி பெற்ற சட்ட அறிஞராகக் காண்பார். ஓர் இலக்கியவாதி அவருடன் அமர்ந்தால் அவரை ஒர் இலக்கிய வாதியாகக் காண்பார். ஓர் அரசியல்வாதி அவருடன் அமர்ந்தால் அவரை ஒரு தனித்துவமான அரசியல்வாதியாகக் காண்பார். அவர் உரையாற்றுவதை யாராவது கேட்டால் அவரை ஓர் ஒப்பற்ற பேச்சாளராகக் காண்பார். ஓவ்வொரு அவரை குறிப்பிட்ட அப்பண்பில் மிகச் சிறந்தவர் என்றுதான் நினைப்பா’// என்று எழுதியுள்ளார்கள்.

     6-”வீட்டை அல்குர்ஆன் மூலம் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தார்” என்ற தலைப்பில்// ‘இமாமவர்கள் சுயகட்டுப்பாடுமிக்கவர். மிகப்பெரும் பொறுமையாளர். அவரைக் கோபமூட்ட யாராவது முயன்றால் அவரது பொறுமையின் தரம் புரியும். யாரையும் மன்னிக்கக் கூடியவர் எந்தளவுக்கெனில் அவருக்கு எதிரியே கிடையாது எனுமளவுக்கு மன்னிக்கும் பண்புள்ளவர். ஒரு தடவை அவரே கூறினார் ‘எனது குறைபாடுகளில் ஒன்றுதான் எப்படி முரண்படுவது, சண்டை பிடிப்பது என்பது பற்றி எனக்குத் தெரியாதிருப்பதாகும்.’ //என்று எழுதியுள்ளனர்.

        7-தொடந்தும் அதே நூலில் ”அலியின் உள்ளமும் முஆவியாவின் நுணுக்கமும் கொண்டவர் ” என்றெல்லாம் தலைப்பிட்டு நபியவர்களோடும், நபித்தோழர்களோடும் அவரை ஒப்பிட்டு எழுதியுள்ளனர்.

                   8-ஹஸனுல் பன்னா கண்ட ஒரு கனவு பற்றி அதில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.// ‘இமாமவர்கள் தனது டயரிக்குறிப்பில் ‘அல்லாஹ் ஒர் அடியானுக்கு நலவை நாடும் போது அதற்காக அனைத்துக் காரணிகளையும் அவனுக்கு உருவாக்கிக் கொடுக்கின்றான். இது அல்லாஹ்வின் பேரருள்களில் ஒன்றாகும். எனக்கு இன்றுவரை மறக்க முடியாதிருக்கின்றது தாருல் உலூம் அரபுக் கலாசாலையில் அரபு இலக்கணப் பரீட்சையிரவில் ஒரு கனவு கண்டேன். அது என்னவெனில் நானும் இன்னும் சில அறிஞர்களும் ஓரிடத்தில் பயணிக்கின்றோம். அப்போது அவர்களில் ஒருவர் இப்னு அகீல் எழுதிய பாடப்புத்தகம் எங்கே என்று என்னிடம் கேட்கின்றார். அதை எடுத்துக் கொடுத்ததும் அருகில் வாருங்கள் இதில் சில பாடங்களைப் படிப்போம் என்றார். சில பக்கங்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றைப் புரட்டுமாறு கூறினார் அப்பாடங்களை நாம் படித்தோம். மறுநாள் காலையில் பரீட்சையின் போது கனவில் படித்த அதே பாடங்கள் வினாத்தாளில் இடம் பெற்றிருந்தன…இது அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வந்த உதவியாகும். நல்ல கனவு ஒரு முஃமினுக்கான முற்கூட்டிய சுபசெய்தியாகும்.// என்று ஹஸனுல் பன்னா கூறியதாகப் பதிந்திருக்கிறார்.

பரீட்சையின் நோக்கம் தெரியாத ஒருவரே இவ்வாறு சொல்ல முடியும். பரீட்சையில் சித்திபெற பாடசாலையில் மறைத்து வைத்திருக்கும் வினாப் பத்திரத்தை இறைவனே காட்டிக் கொடுத்ததாகவும் ஹஸனுல் பன்னா இவ்வாறுதான் அந்த பாடத்தில் புள்ளியெடுத்ததாகவும் சொல்வது ஹஸனுல் பன்னாவிற்கு அவமானமே தவிர புகழல்ல என்பதைக் கூட உணரும் திறன் இவர்களுக்கில்லை. ஹஸனுல் பன்னா இவ்வாறு சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்றே என் மனம் கூறுகிறது.

      9-அந்நூலில் ”உப்புத் தேனீர்” எனும் தலைப்பில் ஒரு செய்தி கூறப்படுகின்றது.// ஹஸனுல் பன்னா ஒரு முறை ஒரு வீட்டுக்குச் செல்கிறார். அங்கு அவருக்குக் குடிப்பதற்காகப் பானம் கொடுக்கப்படுகின்றது. அவரும் அதைக் குடித்து விட்டுச் சென்று விட்டார். ஹஸனுல் பன்னா குடித்ததைத் தானும் குடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் வீட்டுக்காரர் அதைக்குடிக்கின்றார். அப்போதுதான் அந்தப் பானம் உப்புச் சுவையுடையது என்பது அவருக்குத் தெரிந்தது. ஆனாலும் ஹஸனுல் பன்னா அவர்கள் அதைக் காட்டிக் கொள்ளாமல் குடித்து விட்டுப் போயிருக்காரே அவர் எவ்வளவு நல்ல மனிதர் என்று அவ்வீட்டுக்காரர் சொன்னராம்…..’// என்று எழுதியுள்ளார்கள். ஹஸனுல் பன்னா குடித்ததைத் தானும் குடிக்க வேண்டும் என்று அந்த மனிதர் குடித்ததைப் பிழையென்று இவர்கள் சுட்டிக்காட்டவில்லை. நபியவர்களுக்கு மட்டுமுள்ள இத்தகைய சிறப்பு மற்றவர்களுக்கில்லையென்பதை இவர்கள் இங்கு சுட்டிக்காட்டத் தவறிவிட்டார்கள். நற்பண்புகளை வைத்து ஒருவரை சீர்திருத்த வாதியாகக் கருத முடியாது. அவருடைய கொள்கை, நம்பிக்கை, மார்க்க விளக்கம், அவரின் போதனை போன்றவையும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே ஹஸனுல் பன்னா வெள்ளத்தில் போனதும், உப்புத் தேனீர் குடித்ததும், கனவு கண்டதும்………. அவர் சிறந்தவர் என்பதற்கான ஆதாரமாகிவிடாது. இவ்வாறெல்லாம் போற்றப்படும் இவர் எழுதிய உருப்படியான ஒரேயொரு நூலையாவது இவர்களால் காட்ட முடியுமா??? இப்புத்தகம் ஹஸனுல் பன்னாவை இவர்கள் எந்தளவுக்குக் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதற்கான மிகப்பெரும் சான்றாக அமைந்துள்ளது எனலாம்.

இனி ஹஸனுல் பன்னாவின் சிந்தனைகள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம்:

ஹஸனுல் பன்னா அவர்கள் இஹ்வானுல் முஸ்லிமூன் இயக்கத்தைத் தாபித்தவர்.  இஸ்லாமிய சமூகத்தின் நலன்களில் அதிக கரிசனை செலுத்தியவர். ‘நபியவர்கள் கூறிய ஜமாஅத்துல் முஸ்லிமீன் இதுதான்’ என்று இவ்வியக்கத்தைச் சேர்ந்த சிலர் சொல்லுமளவுக்கு இவ்வியக்கம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியை விட சர்வதேசளவில் இவ்வியக்கம் செல்வாக்குப் பெற்றுள்ளது. இலங்கையில் இவ்வியக்கம் டீஏ என்றழைக்கப்படுகின்றது. பல இளைஞர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டதும், பல அறிஞர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டதும், மக்கள் அகீதாவைப் பற்றிய தெளிவான அறிவின்மையின் பால் சென்றதும்தான் இவ்வியக்கத்தால் பெரும்பாலும் ஏற்பட்டதாகும். எவற்றையெல்லாம் இஸ்லாம் கூடாதென்கின்றதோ அவற்றையெல்லாம் கூடும் என்கின்ற அளவுக்கு இவ்வியக்கம் இன்று சென்றிருக்கின்றது. பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம், மீலாத் விழா, ராதிப் ………. போன்றவற்றையெல்லாம் இவர்கள் கூடும் என்கின்றனர். அண்மையில் கூட ஹஸனுல் பன்னாவின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்ட சீடியை இவர்கள் வெளியாக்கியிருந்தார்கள்.

ஹனுல் பன்னா ஹஸாபியா தரீக்காவில் பைஅத் செய்தவர்

  ”//ஹஸாபியா தரீக்காவில் தான் பைஅத் செய்துள்ளதை அவரே சொல்லியிருக்கும் அதே சமயம் தனது சகாக்களையும் அவ்வாறு பைஅத் செய்யுமாறு பணித்திருக்கின்றார். ஒரு சமயம் ஹஸனுல் பன்னா அவர்கள் கட்டப்பட்ட ஸைனபின் கப்ருக்குப் பக்கத்திலிருந்து அவரின் நினைவாக உரையாற்றுகின்றார். இத்தனைக்கும் அந்தக் கப்ரைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவர் பேசவில்லை. அவர் பேசியதெல்லாம் ‘நீங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். சச்சரவு பட்டுக்கொள்ளக் கூடாது…..//” என்பதைத்தான் (பார்க்க : காபிலதுல் இஹ்வானில் முஸ்லிமீன் 1:192)  கப்ர் வணக்கம் தலைவிரித்தாடும் இடத்தில் இவற்றையா பேசுவது!!

தர்காக்களுக்குச் செல்வதை, தான் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்ததாக ஹஸனுல் பன்னா சொல்கிறார்:

”//ஜும்ஆவுடைய தினங்களில் பெரும்பாலும் நாம் திமினூரிலிருப்போம். அவ்வேளையில் அவ்லியாக்களை ஸியாரத் செய்வதற்காக நாம் செல்வோம். சிலவேளை தஸுக்கி அவர்களின் கப்ருக்கு வெறுங்காலோடு செல்வோம். சுபஹ் தொழுதவுடன் அவ்விடத்துக்குச் செல்வதற்குள் எட்டு மணியாகிவிடும் சுமார் 3 மணிநேரம் செல்லும். அங்கே சென்றதும் அக்கப்ரை தரிசித்து விட்டு அங்கேயே ஜும்ஆவைத் தொழுது விட்டு வருவோம். சில வேளை வரும் வழியில் அஸபதுநுவ்வாம் என்ற இடத்திலுள்ள ஹஸாபிய்ய தரீக்காவின் முக்கியஸ்தரான ஸையித் ஸன்ஜர் என்பவரின் கப்ருக்குச் சென்று தங்கிவிட்டு வருவோம்.//” (முதக்கிரதுத் தஃவா வத்தாஇயா : பக்கம் 33)

தர்கா வழிபாட்டை ஆதரிக்கும் போக்கு மேற் சொன்ன அவரது கூற்றில் தெளிவாகவே தெரிகிறது. இந்த நிலையில் தலைவர் இருந்தால் அவரது ஆதரவாளர்கள் தர்காவில் நடக்கும் இறைவனுக்கு எதிரான அநியாயங்களை எதிர்ப்பார்காளா!!

ஷீயாக்களுக்கு முழு ஆதரவு வழங்கியவர்:

  ஹஸனுல் பன்னா முஸ்லிம்களை ஒன்றுபடுத்துவதற்காக எத்தகைய முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் என்பது பற்றி இஹ்வானுல் முஸ்லிமூன் இயக்கத்தின் 3ஆவது தலைவர் உமருத்தில்மிஸானி கூறும் போது: ”//பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்திருக்கும் முஸ்லிம் சமூகத்தை ஒன்றுபடுத்தும் முகமாக அனைத்துப் பிரிவினரையும் ஒன்று கூட்டி ஒரு மாநாடு வைத்து, எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்கின்ற அம்சங்களான நமது வேதம் அல்குர்ஆன், நமது நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களள் போன்ற விடயங்களில் ஒற்றுமைப்பட்டு ஒரேயணியாக செயற்படுவோம் என்ற எண்ணம் ஹஸனுல் பன்னாவுக்கிருந்தது//” என்று ‘ஹஸனுல் பன்னா அல்காயித் அல் முல்ஹம் அல் மவ்ஹும்’ என்ற புத்தகத்தில் 78ம் பக்கத்தில் கூறுகின்றார்.

  தொடர்ந்தும் அவர் கூறும் போது ”//இந்த நோக்கத்தில்தான் ஈரானைச் சேர்ந்த முஹம்மதல் கும்மி என்ற ஷீஆக்காரருக்கு எகிப்தில் தமது தலைமையகத்தில் வைத்து ஹஸனுல் பன்னா விருந்தளித்தார். இந்த நோக்கத்தில்தான் ஹஜ்ஜின்போது ஆயத்துல்லா அல் காஸானீ என்பவரையும் அவர் சந்தித்தார்.//” இது (லிமாதா உங்தீல ஹஸனுல் பன்னா) என்ற புத்தகத்தில் 32ம் பக்கத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

  திக்ரிய்யாத் லா முதக்கிறாத் என்ற நூலில் உமருத்தில்மிஸானி பின்வருமாறு கூறுகின்றார்:

”//அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஷீஆக்களும், ஸுன்னிகளும் முஸ்லிம்களே. லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமா அவர்களை ஒன்று சேர்க்கின்றது. இதுவே நமது அடிப்படை இதில் ஒன்றுபடுவதே அவசியமாகும். கருத்து வேறுபாடான மற்றைய விடயங்களில் கொஞ்சம் சமாளித்து செல்லலாம் அதில் பிரச்சினையில்லை//” என்ற இக்கருத்து இந்நூலில் 249ம் பக்கத்தில் இடம்பெறுகின்றது.

ஷீஇக்கள் காபிர்கள் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமமில்லை. அவர்களை காபிர்கள் என்று தீர்ப்பு வழங்கிய நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அறிஞர்களை எடுத்துக்காட்டலாம். ஆனால் இவரோ அவர்களை முஸ்லிம்கள் என்று சொல்கிறார். லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமாவின் மூலம் இஸ்லாத்திற்குள் நுழைந்தவர் தவறான நிராகரிப்பான விடயங்களில் ஈடுபடக் கூடாது. இல்லையெனில் காதியானிகளைக் காபிர்கள் என்று கூற முடியாது. எனவே நம்பிக்கையில், கொள்கையில் சரியான தெளிவுடன் கலிமாவைச் சொல்வதே முஸ்லிம் என்பதற்கான இலக்கணம் என்பதை விளங்காதவர்கள் ஆட்சியமைத்தால்!!!!

இக்வான்கள் யூதர்களை இக்வான்கள் யூதர்களை எதற்காக எதிர்க்கிறார்கள்?

பலஸ்தீன் பிரச்சினை தொடர்பாக பிரித்தானியக் குழுவினருடன் ஹஸனுல் பன்னா கலந்துரையாடிக் கொண்டிருக்கும் போது பின்வருமாறு சொல்கிறார் ”//எங்களுக்கும் யூதர்களுக்குமிடையிலான பிரச்சினை மார்க்க ரீதியானதல்ல. ஏனென்றால் அவர்களோடு நட்புபாராட்ட வேண்டும் என்று அல்குர்ஆன் எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டுள்ளது. இஸ்லாம் ஒரு குழுவினரின் மார்க்கமல்ல அது மனிதர்களின் மார்க்கமாகும். ஆகவே யூதர்களுடனான பிரச்சினையை மார்க்க அடிப்படையில் நோக்க முடியாது. யூதர்களோடு அழகிய முறையில் தர்க்கம் புரியுமாறு அல்குர்ஆன் எங்களைப் பணிக்கின்றது. யூதர்களுக்கும் எங்களுக்குமிடையிலான பிரச்சினை பொருளாதார ரீதியானதாகும்  ” அவர்கள் புரிந்த அநியாயத்தினால்தான் அவர்களுக்கு ஹலாலாக்கப்பட்டவற்றை நாம் ஹராம் ஆக்கினோம்” என்றுதான் அல் குர்ஆன் கூறுகின்றது.//” என்று இஹ்வானுல் முஸ்லிமூன் அமைப்பைச் சேர்ந்த அப்பாஸ் அஸ்ஸீஸி என்பவர் அல் இஹ்வானுல் முஸ்லிமூன் அஹ்தாஸ் ஸனஅதித் தாரீஹ் என்ற நூலில் 1ம் பாகம் 409ம் பக்கத்தில் கூறுகின்றார்.

பித்அத் சிர்க் பற்றிய ஹஸனுல் பன்னாவின் நிலைப்பாடு

காபிலதுல் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் என்ற நூலில் 1/48ல் ஹஸனுல் பன்னா பில் இஸ்கன்தரியா என்ற தலைப்பில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: ”//மீலாத் விழாவுக்காக ஹஸனுல் பன்னா உட்பட இன்னும் சில பிரமுகர்கள் அழைக்கப்பட்டு ஹஸனுல் பன்னா அங்கு உரையாற்றுகிறார். அவ்வுரையில் ‘இந்தக் கொண்டாட்டத்தை நாம் எல்லோரும் வாழவைக்க வேண்டும். இதைக் கொண்டாடுவது முஸ்லிம், முஸ்லிமல்லாதோர் அனைவருக்கும் கடமையாகும். நபியவர்கள் முழு உலகுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள் எனவே இதை அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும்//” என்று அவ்வைபவத்தில் ஹஸனுல் பன்னா உரையாற்றுகிறார். பத்ர் தினம், மிஃராஜ் தினம் போன்ற வைபவங்கலிலும் இவ்வாறே ஹஸனுல் பன்னா கலந்து உரையாற்றியதாக இதே நூலில் பாராட்டிக் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஷிர்க், பித்அத் பற்றியெல்லாம் கணக்கெடுக்காமல் இவ்வாறான மார்க்கத்துக்கு முரணான எல்லா நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொண்டு அவற்றை உயிர்பித்தவராகவே ஹஸனுல் பன்னா காணப்படுகின்றார். நாம் மேலே சொன்னதைப் போன்று இவர்களின் ஒரே இலக்கு ஆட்சிதான். அதை எந்த வழியில் அடைகிறோம் என்பதைப் பற்றி சட்டை செய்வதே இல்லை.

 அல் இஹ்வானுல் முஸ்லிமூன் அஹ்தாஸ் ஸனஅதித் தாரீஹ் என்ற நூலில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகின்றது. ‘‘//ஸையிதா ஸைனப் அடக்கப்பட்டுள்ள பள்ளிக்கு ஒவ்வொரு இரவிலும் நாம் சென்று அங்கு இஷாத் தொழுகையை நிறைவேற்றி விட்டு பள்ளிக்கு வெளியில் வந்து வரிசையாக நிற்போம் ஹஸனுல் பன்னா அவர்கள் முன்னே சென்று மௌலூத் பாடல்களைப் பாடுவார் அவரைத் தொடர்ந்து உரத்த குரலில் நாமும் பாடுவோம்.//” என்று மௌலூத் ஓதுவது பற்றி தெளிவாகவே சொல்கிறார்கள். இத்தகைய முன்மாதிரிகளைக் கொண்டுள்ள இவ்வியக்கம் இலங்கையிலும் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்காது என்று சொல்வது எவ்வகையில் நிச்சயமாகும்!!!

  இதற்கு விடை காணும் வகையில் இவ்வியக்கம் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் தற்போது மெல்ல மெல்ல இறங்கியுள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட விடயங்களனைத்தும் அவ்வியக்கத்தின் முன்னோடிகளது புத்தகங்களை மேற்கோல் காட்டி தரப்பட்டவையாகும். இவ்வாறான மூடத்தனமான பின்பற்றல்கள் மக்களை மீண்டும் விழுந்த குழியிலேயே விழ வைக்கும் என்பதே நிதர்சனமாகும். இத்தகையோரை எந்த அடிப்படையில் நாம் இஸ்லாத்தின் முன்மாதிரிகளாகக் கொள்ளலாம் என்பதை ஆழமாகச் சிந்திக்க வேண்டும். ஓர் அறிஞர் கொள்கையில் சரியானவராக இருக்கும் நிலையில் அவர் விடும் ஆய்வுத் தவறுகளை நாங்கள் பிரபல்யப்படுத்தி விமரிசிப்பதில்லை. அது அந்த அறிஞரைப் பற்றிய தவறான பதிவை ஏற்படுத்தும் என்ற அடிப்படை அறிவு எமக்கு உண்டு. ஆனால் கொள்கையில் வழிதவறிப்போய் குராபாத்துக்களுக்கு ஆதரவு வழங்கிய இயக்கத்து அறிஞர்களை நல்லபகுதியை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் என்ற சமூகத்தின் வழிகாட்டிகளாகக் காட்ட ஒருபொழுதும் இடம் தரமுடியாது. இத்தகைய தவறான முன்மாதிரிகளை இவர்கள் பின்பற்றுவதாலேயே இணை வைப்போருடன் ஒட்டி உறவாடி தௌஹீத் பேசும் எங்களை எதிர்கின்றனர்.  எனவே அல்குர்ஆன், அஸ்ஸுன்னவை மட்டும் பின்பற்றியவர்களாக அதில் வலைந்து நெகிழாதவர்களாகவும் உறுதியானவர்களாகவும், எவரையும் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றாதோரகவும் அல்லாஹ் நம்மை மாற்றுவானாக. இணைவைக்காமல் இந்த உம்மத்தில் வாழ்ந்த அனைத்தியக்கத்தவர்களையும் மன்னித்தருள்வானாக

135 Responses to “இக்வான் இயக்கத் தலைவர் ஹஸனுல் பன்னா அவர்களின் கருத்துக்கள்ஒரு விமரிசனப் பார்வை”

 1. hassan says:

  ஆட்சி பேசும் இயக்கங்கள் அனைத்தும் தாங்களே இஸ்லாத்தை புரிய வேண்டிய விதத்தில் புரிந்து வைத்திருப்பதாக மனப்பால் குடித்து மமதையில் இருக்கின்றன…

  இஸ்லாத்திற்கு அரசியல் சாயம் பூசும் அவர்களின் ரசனையே இதற்க்கு காரணம்..

 2. hassan says:

  ஆட்சி பேசும் இயக்க உறுப்பினர்களிடம் பொதுவாக நான் கண்ட அம்சம்…அனைவரும் ஆரம்பத்திலே பொது அரசியல் பேசும் ரசனை கொண்டவர்கள்…அரசியலும் பேச வேண்டும் அதே நேரம் அது இஸ்லாமிய போர்வையிலும் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் தங்களை இவ் இயக்கத்துடன் இணைத்துக் கொள்கின்றனர்..ஆக தங்கள் சுய ரசனையை அகீதாவாக காணும்போது அவ் இயக்கத்திற்கு கொடி பிடிக்கின்றனர்..

 3. IBNUL ISLAM says:

  BR MUJAHID!! hasanul banna or avarathu iyakkam meethu ungalukku ulla poraamaithaan ungalai ippadi elutha vaiththirukirathu pol therikirathu,ALLAHU AALAM.
  “”அவர் இந்த சமூகத்திற்கென சொல்லப்படும் அளவுக்கு எந்த ஆய்வையும் தரவில்லை.””tholukayil viralai aattalama,mudiyatha? enru oru katturai avar eluthi irundal ippadi solli irukka maatteerhal polum!!!!
  “ஹஸனுல் பன்னா இந்த சமூகத்தில் போற்றப்படும் எந்த அறிஞர்களின் தரத்திலும் உள்ளவரல்ல” muslimkal anaivarum avarai pukaldu pesinalum neengal ippadiththan solveerhal polum!!!
  innum undu,thodarum insha allah…

 4. hassan says:

  பொறாமை அல்ல நண்பரே .. ஆதங்கம்..

  பகுத்தறிவில் தோன்றும் சிந்தனைகளுக்கு முக்கியத்துவமளித்து அதுதான் அகீதா எனும் நிலை நோக்கிச் செல்லும் இயக்கம் , இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை சில்லறை பிரச்சனை என கணக்கில் கொண்டு மூடலான சமுதாய சிந்தனை மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறதே என்ற ஆதங்கம்…

 5. hassan says:

  ஆயுத குழு தாங்கி வன்முறையில் ஈடுபட்ட ஒருவரின் வார்த்தை வஹியின் வார்த்தை போல் தெளிவாக இருந்ததோ ..சிரிப்பாக இருக்கிறது..

  இவரது வண்டவாளங்களை மேலும் அவரது இயக்க உறுப்பினர் தெரியட்டும்..எனக்கு தெரிந்த சில விடயம்…

  “இஹ்வான்களும் இல்லை, முஸ்லிம்களும் இல்லை”என்ற கூற்று யாரால் கூறப்பட்டது என்ற கேள்விக்கு இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் ஸ்தபகர், தலைவர் ஹஸனுல் பன்னாவால் கூறப்பட்டது என்ற விடையும் யாருக்குக் கூறப்பட்டதுஎன்ற கேள்விக்கு இஸ்லாத்தின் பெயரால் இயக்கத்தில் சேர்ந்து தங்களது உயிர்களையும் அர்ப்பணிக்கத் துணிந்த அப்பாவி இளைஞர்களுக்கு கூறப்பட்டது என்ற விடையும் எச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறப்பட்டது என்ற கேள்விக்கு அரசாங்கத்தின் நெருக்கடிகளின் போது, தனது உயிருக்கு ஆபத்து என்று வந்த போது, தனது மலினமான அரசியல் அபிலாஷைகளுக்கு பங்கம் ஏற்படும் என்ற போது என்ற விடையும் எமக்குக் கிடைக்கிறது

 6. hassan says:

  படிப்பது ராமாயனம் இடிப்பது பெருமாள் கோயில் என்ற ரீதியில் ஒரு புறத்தே ஒற்றுமைக் கோஷம் எழுப்பிக் கொண்டு மறு புறத்தே நாலாந்தர அரசியல் லாபங்களுக்காக முஸலிம்களையே கொண்று குவிப்பதற்கு இஸ்லாத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறதா என்பது ஒரு புறமிருக்க தன்னை நம்பி வந்த அப்பாவி மக்களையே காட்டிக் கொடுத்த மாபெரும் வலலாற்றுத் துரோகம் இவ்வாறுதான் ஹஸனுல் பன்னா என்பவரால் அரங்கேற்றப் பட்டது என்பது கடும் விசனத்திற்கும் கண்டனத்துக்கும் உரியதாகும்

 7. hassan says:

  ஹஸனுல் பன்னா என்பவரின் நேரடிக் கட்டளையின் பேரில் செயற்பட்ட ஆயுதக் குழுவினரை அவர்கள் “இஹ்வான்கள் இல்லை” என மறுத்ததும் இல்லாமல் “முஸ்லிகளும் இல்லை”என மறுத்ததன் மூலமாக “முஸ்லிம்களை முஸ்லிம்கள் இல்லை” என மறுக்கும் வரலாற்றில் புதைந்து போன சித்தாந்தம் உயிரூட்டப் பட்டு நவீன காலத்தில் இவ்வாறுதான் மீண்டும் விதைக்கப் பட்டது என்பதையும் இதனூடாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

 8. hassan says:

  இதன் பின்னர் ஹஸனுல் பன்னா அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டதும் அதை அரசாங்கமே செய்தது என சிலரும் இல்லை இல்லை இந்தத் துரோகச் செயலினால்., காட்டிக் கொடுப்பால் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்க ஆயுதக் குழுவினர்தான் ஹஸனுல் பன்னாவை கொலை செய்தார்கள் என மற்றும் சில அரசியல் ஆய்வாளர்கள், அவதானிகளும் பலத்த சர்ச்சை கொள்கிறார்கள்.

  அரசியல் சாயம் பூசும் கனவான்களே .. தங்களின் உதாரண புருஷர் வன்முறை கலாசாரத்தை உருவாக்கியது தவிர இஸ்லாத்திற்கு வேறொன்றும் செய்து விடவில்லை…

 9. hassan says:

  /// muslimkal anaivarum avarai pukaldu pesinalum neengal ippadiththan solveerhal polum///

  ஒரு புறம் ஒற்றுமை கோஷமிட்டு, மறு புறம் வன்முறை செய்து முஸ்லிம்களையே கொன்றொளித்த இயக்கத் தலைவருக்கு வக்காலத்து வாங்கும் தங்கள் தயாள குணம் கண்டு என்னுள்ளம் சிலாகிக்கிறது…

 10. hassan says:

  ///‘மக்கள் உருவாக்கிய தீமைகளைத் தடுப்பதற்காக அல்லாஹ் உருவாக்கிய சீர் திருத்தவாதி……’ என்று தொடரும் அக்கட்டுரையில் ‘அடுத்து வஹியைப் போன்று தெளிவான முன்வைப்பு, நாவின் தடுமாற்றமோ, உணர்வுகளின் இருக்கமோ அதனைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை.’ (பார்க்க பக்கம் 18)என நாக்கூசாமல் ஹஸனுல் பன்னாவுடைய வார்த்தைகளை வஹியிற்கு ஒப்பிட்டு எழுதியுள்ளார்கள். நீங்களே தீர்மானித்துக்கொள்ளுங்கள்.அந்த சிறிய நூலில் உள்ள எல்லை மீறல்களையும் மிகைப்படுத்ல்களையும் சுட்டிக்காட்டுகிறேன்///

  எமது பிராத்தனை…..
  “யா அல்லாஹ் சத்தியத்தை எமக்கு சத்தியமாகக் காட்டி அதனைப் பின்பற்றும் பாக்கியத்தையும் அசத்தியத்தை அசத்தியமாகக் காட்டி அதனை தவிர்ந்து வாழும் பாக்கியத்தையும் எமக்கு அருள்வாயாக”
  யா அல்லாஹ் எமது பாவங்களையும் எம்மை இறை விசுவாசத்தால் முந்திய எமது சகோதரர்களின் பாவங்களையும் மண்ணிப்பாயாக!விசுவாசங் கொண்டவர்கள் மீது எம் உள்ளங்களில் எந்தக் காழ்ப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி விடாதே எம் இரட்சகா நீதான் மண்ணிப்பவனாகவும் கிருபை உள்ளவனாகவும் இருக்கிறாய்!

 11. hassan says:

  அரசியலை இஸ்லாத்தின் ஒரு தீர்வாக சித்தரித்து வைத்துள்ளனர். இதன் விளைவாக முஸ்லிம் உலகெங்கும் போராட்டங்களையும், வன்முறைகளையும் தூண்டி முஸ்லிம் உலகெங்கும் நிலையற்ற நிலையை தோற்றுவிப்பதில் இந்த இயக்கங்கள் பிரயத்தனம் மேற்கொண்டு வருகின்றன. குழப்பமான நிலவரங்களையும், விகாரமான விளைவுகளையும் மிக அதிகமாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

  பலஸ்தீன், ஆப்கானிஸ்தான், பொஸ்னியா, துருக்கி, அல்ஜீரியா, சூடான், செச்னியா, காஸ்மீர், ஈராக், பிலிப்பைன்ஸ், உஸ்பெகிஸ்தான், தாஜிகிஸ்தான், பாக்கிஸ்தான்; என்று தொடர்ந்து கொண்டே போகக்கூடிய படிப்பினைகளையும், வரலாறுகளையும் சுமக்கமுடியாத சோகச் சுமைகளாக சுமந்த நிலையிலும் தொடர்ந்து கண்கள் கட்டப்பட்ட கழுதைபோல் அதே பாதையில் பயணிப்பது என்பதுதான் முட்டாள் தனமானதும், ஜீரணிக்க முடியாததுமாகும்.

 12. hassan says:

  மக்கள் எல்லோரும் கருத்து வேறுபாடுகள் இல்லாமல் ஒன்றுபடக் கூடிய பொது விடயங்கiளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி தஃவாவை முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும். அகீதா பற்றியும் ஸுன்னாவுக்கு முரணான விடயங்கள் பற்றியும் பேசி அவைகளை அடையாளம் காட்டி தஃவா செய்தால் சமூகம் பிளவுபட்டு விடும்.வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண வேண்டும்.

  இந்த கோஷங்கள் கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் பார்பதற்கு அழகாகவும் இருந்தாலும் ஷரியத்தின்அடிப்படைக்கே முரணானதாகும்.இம்மை மறுமையின் வெற்றிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது அகீதாவாகும். அல்லாஹ் மனிதர்களை படைத்ததன் அடிப்படை நோக்கம் கலப்படமற்ற தூய எண்ணத்துடனும், கலப்பில்லாத வணக்க வழிமுறைகளுடனும் அல்லாஹ்வை வணங்க வேண்டும் என்பதுதான்.

 13. hassan says:

  தூதர்களை அல்லாஹ் அனுப்பும்போது முதலில் கிலாபத்தை அமைத்து பிறகு அகீதா பற்றிப் பேச அனுப்பவில்லை. மாறாக ஈமானுக்கெதிரான செயல்பாடுகளை கண்டித்து தவ்ஹீதை எடுத்துச் சொல்லி; அந்த போதனை பிரகாரம் மக்களை வழிநடாத்தவே நபிமார்களை அனுப்பி வைத்தான்.” வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ” என்றே எல்லா இறைத்தூதர்களும் பிரச்சாரம் செய்தார்கள்.

 14. hassan says:

  எனவே பிரசாரப் பணியில் நபிகளாரின் இந்த வழிமுறைதான் பின்பற்ற வேண்டும். ஈமானுக்கு எதிராக, தூதுத்துவத்துக்கு எதிராக மக்கள் வாழ்கின்ற போது அகீதாவை பற்றியோ ஸுன்னாவைப் பற்றியோ பேசாமல், கிலாபத்தை பற்றி பேசவேண்டும் கிலாபத் சிந்தனையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது அல்லாஹ் விதித்த நியதிக்கே முரணானது, ஆபத்தானது .தவ்ஹீதையும் பேசுவோம் ஷிர்க்கையும் செய்வோம்.
  பித்அத்தையும் ஆதரிப்போம் சுன்னாவையும் தொட்டுக்கொள்வோம். எதையும் எதிர்க்க மாட்டோம். எல்லாவற்றையும் அரவணைக்கவும் செய்வோம். என்பதே இவர்களது கொள்கையாகும். ஆனால் ஒரு இறைவிசுவாசியின் கொள்கை அதுவாக இருக்காது.

 15. hassan says:

  அல்லாஹ் மனிதர்களை படைத்ததன் அடிப்படை நோக்கம் கலப்படமற்ற தூய எண்ணத்துடனும், கலப்பில்லாத வணக்க வழிமுறைகளுடனும் அல்லாஹ்வை வணங்க வேண்டும் என்பதுதான். மக்கள் செல்வாக்கும் கௌரவமான வாழ்வும்தான் இவர்களது இலக்காக தெரிகிறதே தவிர அதற்குத்தான் கிலாபத் கோஷமே தவிர, பரிசுத்தமான தீனை பின்பற்றுவதோ நிலைநாட்டுவதோ அல்ல.

 16. hassan says:

  எனவே அகீதாவையும் தூய்மையான சுன்னாவையும் மக்கள் மத்தியில் வைத்து புனரமைக்கும் பணிக்கு முன்னுரிமை வழங்கினால் கிலாபத் ஏற்படாவிட்டாலும் மார்க்கத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படாது.. ஈமானையாவது பாதுகாத்து ஈமானுடன் மரணிப்பதற்கு வாய்ப்பாக அமையும். வழிகேட்டை அடையாளம் கண்டு அதனை விட்டு தவிர்ந்து கொள்ளவும் உதவியாக இருக்கும்;. தீனுக்கு ஆபத்து செய்யாமல் இருந்தால் அதுவே பெரிய கிலாபத்தாகும்.எனவே அகீதாவுக்கு முதலிடம் கொடுத்து நபி வழியில் பிரசாரப்பணியினை செய்வோமாக.

  • farhan says:

   br;hasan

   Allahvin sattaththai poomiyil nilai niruththa vendum endra ennam sirithalavum illayya? UNGAL ULLATHTHIL.
   markkaththin peyaral samoohaththil pilavai etpaduththuvathum valikeduthaan.
   ethu nabi vali piracharam ungalukkavathu theriyuma?
   EVAN ORUVAN ADUTHTHAVAI THOLVI ADAYACH CHEYYA VENDUM VIVATHIPPATHARKKAHA ARIVAIK KATRUKKOLKIRANO AVAN PUHUM IDAM MOSAMANATHAHA IRUKKUM.nabi moli

   • hassan says:

    அல்லாஹ் குர்ஆனில் கூறுவது போல் சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்கச் சென்றவர்களை தடுத்து நிறுத்தியவர்களை தடுக்கும் கூட்டமாக மாறிவிடாதீர்கள்…அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும்…

   • hassan says:

    அல்லாஹ் குரானில் கூறும் போது எனது சத்தியத்தை உடைத்து சொல் என்கிறான். .. அதில் அவன் பயன்படுத்தும் வார்த்தை கண்ணாடி கோப்பையை உடைக்கப் பயன்படும் சொல்..கண்ணாடி உடைக்கப்படும்போது அதன் துகள்கள் முன் பின் உள்ளோரை தாகவே செய்யும்..இருப்பினும் கணக்கில் கொள்ளாது உதித்துச் சொல்ல வேண்டுமென அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான்…

   • hassan says:

    farhan bro i wanna meet u somewhere… are u a nazim of any jamathe islami center?….u used to visit any jamath prog at insight?

 17. IBNUL ISLAM says:

  BR HASAN !! ivvalavu periya kutrangalum,sonda iyakkathukke thurokangalum(ungal paarvayil)saitha oru manitharai avarathu iyakka uruppinarhalukku theriyatha!!??ungalai vida avarhalthaan kothiththu ela vendum,,aanal avarhal ippa appadi onrum saikirarhal illaye,,ikhvankalai kaatti koduththu vittar enru neengal allava mut

 18. IBNUL ISLAM says:

  BR HASAN !! ivvalavu periya kutrangalum,sonda iyakkathukke thurokangalum(ungal paarvayil)saitha oru manitharai avarathu iyakka uruppinarhalukku theriyatha!!??ungalai vida avarhalthaan kothiththu ela vendum,,aanal avarhal ippa appadi onrum saikirarhal illaye,,ikhvankalai kaatti koduththu vittar enru neengal allava muthalai kanneer vadikkireerhal.

  • mujahidsrilanki says:

   அவர்கள் கொதித்தொழுந்ததும் பலர் பிரிந்து சென்றதும் தங்களுக்குத் தெரியாதிருக்கலாம். ஆனால் வரலாற்றுக்குத் தெரியும். அவர்கள் ஆதாரங்களுடன் பேசத் தயார் என்றால் நானும் தயாராகவே இருக்கிறேன்

   • hassan says:

    மேடைக் கூச்சம் மாத்திரம் எனக்கில்லாதிருந்தால் …….

    இச் சிறுவனே போதும் ஹசனுள் பன்னாவின் உண்மை முகம் வெளிக்கொணர….

 19. IBNUL ISLAM says:

  “தவறான சிந்தனைகளைத் தகர்த்தெரிந்து அதற்காகக் குரல்கொடுத்து அதனடிப்படையில் வாழ்ந்த மனிதரையே மார்க்கத்திற்காக உழைத்தவர் என்று சொல்லலாம்””
  BR MUJAHID,!! appadi enral SALAHUDDEEN AYYOOBI,EMADUDDEEN ZANKI,NOORUDDEEN ZANKI,SAIFUDDEEN KUTZ,UMAR IBNU ABDUL AZEEZ…innum niraya ullanar,,ETC ivarhal ellamungal varaivilakkanappadi markaththitkaha ulaiththavarhal illa!!!BR HASAN! mujahid brother vidum ippadiyana pilaihal ungalukku vilangathu,,ikhwaangal saikiravai ellaam pilai enru kannai moodi kondu solveenga,,ithathan arabiyil (تعصب) enru olvaarhal.

  • mujahidsrilanki says:

   நீங்கள் குறிப்பிட்டவர்கள் எங்கே!!! இரகசியப் படை மூலம் நான்கைந்து இரகசிய உயர் மட்ட உருப்பினர்கள் ஊடாக தியாக உணர்வுடன் பைஅத் செய்தவர்களை பயன்படுத்தி முக்கியஸ்தர்களையும் நீதிபதிகளையும் குண்டுவைத்துத் தகர்த்து விட்டு அகப்பட்ட போது அவர்கள் இக்வான்களுமல்ல முஸ்லிம்களுமல்ல என்று சொன்ன ஹஸனுல் பன்னா எங்கே.

   • hassan says:

    வழமையாக இடம் பெறும் இயக்கத்தின் செவ்வாய் தின உரையில் ஹஸனுல் பன்னா அவர்கள் “மேற்படி நீதிபதியின் படு கொலைக்கும் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை” என மறுத்துரைத்தார்………………….

    . எனினும் சுமார் ஐந்து மாததத்தின் பின் குற்றவாளிகளை அரசாங்கம் அடையாளம் கண்டு குற்றம் உறுதிப்படுத்தப் பட்டு இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பின் உன்மை முகம் சகலருக்கும் அடையாளம் காட்டப் பட்டது……………
    இதே வருடம் நவம்பர் maadham பதினைந்தாம் திகதி (1948/11/15)எகிப்து போலீசார் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஜீப் ரக வாகனம் ஒன்றை எதேச்சையாக சோதனை செய்த போதுஇஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பின் ஆயுதக் குழு தொடர்பான முக்கிய ஆவனங்களும் கைக் குண்டுகள், வெடி பொருட்கள் ஆகியவையும் கைப்பற்றப் பட்டன………….

    மேற்படி ஆவனங்களில் ஏற்கனவே நடந்த kundu வெடிப்புகள் பற்றிய திட்டங்களும் எதிர்காலத்தில் செயற்படுத்தப் படவிருந்த அமெரிக்க, பிரித்தானிய தூதரகங்களை குண்டு வைத்து தகர்ப்பதற்கான ரகசிய திட்டங்களும் காணப்பட்டன. இது தொடர்பாக நடாத்தப்பட்ட pulan விசாரனையில் அஹ்மத் ஆதில் ,மற்றும் இன்னுமொருவர், இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் ஸ்தாபக உறுப்பினரும் ஆயுதக் குழுவின் ஆலோசகருமான முஸ்தபா மஷ்ஹூர் ஆகிய இயக்கத்தின் முக்கிய புள்ளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்……………

    • hassan says:

     இதே வருடம் டிசம்பர் மாதம் நான்காம் திகதி (1948/12/04)இப்போதைய கெய்ரோ பல்கலைக் கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது…………

     ஆர்ப்பாட்டத்தை கட்டுப் படுத்த கெய்ரோ நகர police பொறுப்பதிகாரி ஸலீம் ஸகிநேரடியாக களத்தில் இறங்கியிருந்தார்.எனினும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பைச் சேர்ந்த மானவன் oruvan நாலாவது மாடியில் இருந்து வீசிய கைக்குண்டில் avar கொல்லப்பட்டார். …………

     இலங்கையில் த
     என்னும் பெயரில் இயங்கும் இவ்வியக்கம் வழிதவறிய இயக்கம் எனவும் இது பற்றி பொது விழிப்புணர்வு அவசியம்…முஸ்லிம் சகோதரர்கலீ கவனம்….

  • hassan says:

   //BR HASAN! mujahid brother vidum ippadiyana pilaihal ungalukku vilangathu,,ikhwaangal saikiravai ellaam pilai enru kannai moodi kondu solveenga,,ithathan arabiyil (تعصب) enru olvaarhal.///

   சகோதரரே .. ஹசனுள் பண்ணா அடிப்படையிலேயே தவறியவர்..தௌஹீத் கொள்கைக்கும் அவருக்கும் வெகு தூரம் என அறிவீரா.. அவருக்கு வீண் வக்காலத்து வாங்கும் ஆட்சி பேசும் இயக்கங்களும் சகோதர்களும் அவற்றை கணக்கிலேயே கொள்வதில்லை என்பது தெளிவு..

   இவர் தனது பாடசாலை நாட்களில் ஸஹ்பான் றஜப் ஆகிய இரு மாதங்கள் நோன்பு நோற்றதையும்…… தனது நன்பர்கள் சிலருடன் சேர்ந்து வகுப்பறையில் கல்வத் (தனிமை) அனுஷ்டித்ததையும் …….அதன் போது மௌனவிரதம் இருந்ததையும்….. இதனால் பாடசாலையில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தையும் அவரே தனது சுய சரிதையில் எடுத்தெழுதியிருப்பது வழிகெட்ட ஸூபித்துவத்தினால் ஹஸன் அல் பன்னா அவர்கள் சிறுபிராயத்திலேயே எந்தளவிற்கு தாக்கமடைந்திருந்தார் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்………
   ஆதாரம்…முதக்கிறாத்துத் தஹ்வா வ த்தாஇயா 19 தொடக்கம் 31 வரை பாருங்கள்..

   (நீங்கள் பார்க்கப் போவதில்லை..ஏனெனில் தங்கள் எழுதப்படாத விதி…ஆட்சி பேசும் அறிந்ஜறது அகீத மார்க்க முரணான விடயங்கள் மறைக்கப்பட வேண்டும் என்பது)

   அவரது சுயசரிதை நூலை படியுங்கள்..பித்துப் பிடிப்பது நிச்சயம்….

   • hassan says:

    எச்சந்தர்ப்பத்திலும் உங்கள் வார்த்தைக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பேன…. என தரீக்காவின் தலைவர் ஷேக் அப்துல் வ‌ஹ்ஹாப் அவர்களுக்கு செய்திருந்த பைஅத் யை உடைத்துக்கொண்டு…… தரீக்காவின் பெருமள‌விலான தொண்டர்களை தன் பக்கம் சேர்த்துக்கொண்டு இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் எனும் தனி இயக்கத்தை 1928ம் ஆண்டில உருவாக்கினார்……

    மேற்படி பச்சைத்துரோகத்தை ஹஸனுல் பன்னா அவர்களே தனது சுய சரிதையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்……

    “”‘இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்படும் வரை ஷேக் அப்துல் வஹ்ஹாப் அவர்களுடன் எனக்கு நல்ல தொடர்பு இருந்து வந்தது. ……..எனினும் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் உருவாக்கப்பட்ட போது அவருக்கு அதில் உடன்பாடு இருக்க‌வில்லை. அது அவரது அபிப்பிராயம்: …..இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எமது அபிப்பிராயம்”””

    • hassan says:

     இவ்வாறு துரோகத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பை ஹஸனுல் பன்னா அவர்களால் தான் கொல்லப்படும் வரை ஓரணியாக வழிநடாத்திச்செல்ல முடிந்ததா????

     அல்லது ‘”” ஒரு கெட்ட செயலுக்கான‌ கூலி அதைப் போண்றதொரு கெட்ட செயலே’”” எனும் அல்குர்ஆன் வசனத்திற்கு ஏற்பவும்……… விணை விதைத்தவன் விணை அறுப்பான் திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான்”” எனும் முதுமொழிக்கேற்பவும் உள்ளிருந்து ஏற்பட்ட துரோகத்தால்…….
     தோற்றுவிக்கப்பட்ட இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பு உள்ளிருந்து ஏற்பட்ட துரோகங்களினாலேயே பல கூறுகளாக பிளவுப்ட்டுப் போனதா? ????????

     நண்பரே வரலாற்றை புரட்டுங்கள் ….புழுதியில் உங்கள் மூக்கை பொத்திக் கொள்ளுவீர்கள்…

     (அவர் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும்…ஆட்சி பற்றி பேசிவிட்டாரா ..நம்மாளுதான் …என்று என்னும் கொள்கையில் இன்னும் தாங்கள் இருந்தால் புழுதிகள் உங்களுக்கு நறுமனங்களாக இருக்கும்…)

    • hassan says:

     இஹ்வான் இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும் பச்சை துரோகம்….பிளவுபட்டதும் துரோகத்திலே…

     அவரது பெயர் நிலைத்து நிற்பதற்கு காரணம் ……ஆட்சி பற்றி பேசி விட்டாரே….

 20. analyser says:

  br mujahid if your meat available in the market,it will be more expensive for exposing the truth of the leaders of moderate muslims.when you publish a article please keep a filter to filter the movements,favor,bias,etc of the readers.then only our brothers can benefit from this.may allah guide us to open our heart to accept the truth by keeping the bias a side.

 21. hassan says:

  /// ‘இஸ்லாத்தை அதற்குரிய வடிவத்தில் விளங்கிய, சீர்திருத்தப் பணியை சரியான பாதையில் வழிநடாத்திய முதல் மார்க்க சீர்திருத்தவாதியாக இவரைத்தான் அடையாளப்படுத்த முடியும்.’ என்று கூறும் அளவிற்கு இந்த அறிவிலிகள் சென்றிருக்கிறார்கள் என்றால் தக்லீதும் வெறி எவ்வளவு இவர்களை ஆட்டுவிக்கிறது என்பதைச் சொல்லவா வேண்டும்.///

  தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட இந்தப் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது தங்களுக்கு எவ்வளவு சிரிப்பு வந்திருக்கும் என நினைத்தால் எனக்கும் சிரிப்புத்தான் வருகிறது….

  இஸ்லாத்தை அதற்குரிய வடிவில் விளங்கிய சீர்திருத்தவாதியாம் …..அல்லாஹு அஹ்லம்…

  ஹஸனுல் பன்னா சிறுபிராயத்திலேயே அக்காலத்தில் காணப்பட்ட தரீக்கா அமைப்புகள் சிலவற்றில் சேர்ந்து தன்னை ஒரு ஸூபியாக பயிற்றுவிக்க ஆரம்பித்தார்…….

  .வழிகெட்ட ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் உட்பிரிவுகளில் ஒன்றான ‘ஹஸ்ஸாபிய்யா தரீக்கா’வின் முக்கியமானவர்களான ‘ஷேக் ஷிப்லி முஹம்மத் அபூ ஷவ்ஷா, ஷேக் ஸெய்யித் உஸ்மான் அப்துல் முஹ்தால் போன்றோரின் நட்பும் அறிமுகமும் ஹஸனுல் பன்னாவிற்கு ஏற்பட்டது…..
  அத‌னூடாக தரீக்காவின் த‌லைவர் அப்துல் வஹ்ஹாப் அவர்களின் அறிமுகமும் ஹஸனுல் பன்னாவிற்கு ஏற்பட்டது. தரீக்காவின் தலைவர் ஷேக் அப்துல் வஹ்ஹாப் அவர்களிடம் ‘பைஅத்’ பெற்றுக் கொண்டு தரீக்காவில் இணைந்து ‘அல்ஜம்இய்யதுல் ஹஸ்ஸாபியா லில் பிர்’ ஹஸ்ஸாபியா எனும் ஸ்தாபனத்தை ஸ்தாபித்து மிகக் கடுமையாக உழைத்து அந்த ஸ்தாபனத்தின் செயலாளர் பதவியையும் அடைந்து கொண்டார்…………

  இதெல்லாம் அறியாமல் அவரை ஒரு சீர்திருத்தவாதி என்கிறார்களே….இஸ்லாத்தை அதற்குரிய வடிவில் புரிந்து கொண்டாராம்….ஹசனுள் பன்னாவின் சுசரிதை வரலாறு அறிந்த நடுநிலைவாதி ஒருவன் இந்த தமிழாக்க நூலை வாசித்தால் சிரித்து விழுவது தவிர்க்க mudiyaathu …

  .அல்லாஹு அஹ்லம்..

 22. hassan says:

  ///‘இவர் அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்டவர்’ என்று சொல்ல முடியாது. அவ்வாறு சொல்வதாயினும் அவ்வாறு நினைக்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ் என்று சொல்லலாம். இல்லையெனில் ஆரம்ப கால சமூகங்கள் எப்படி அறிஞர்களில் அளவு கடந்து அழந்ததோ அதே நிலைக்கே தள்ளப்படுவோம்.///

  நபியவர்கள் கூறினார்கள்… அல்லாஹுத்தாலா ஒவ்வொரு நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் இந்த மார்க்கத்தை புனர் நிர்மாணம் செய்கின்ற ஒருவரை அனுப்பி வைக்கிறான்…..(அபூதாவூத்)

  புனர் நிர்மாணம் என்றால் என்ன????
  என்பதற்கு ஆரம்பகால அறிஞர்கள் விளக்கம் தருகின்ற போது…….‘மார்க்கத்தில் புதிதாக நுழைந்த நூதனங்கள் அகற்றப்படுதல்…., மார்ர்க்கத்தில் மறக்கப்பட்ட அல்லது இல்லாது செய்யப்பட்டவற்றை மீண்டும் கொண்டு வருதல்…….. போன்ற விளக்கங்களை அளித்துள்ளனர். (ஃபத்ஹுல் பாரி)

  இவர் என்ன பித் அத நூதனங்களை அளித்தாராம்

  • hassan says:

   ///”//மீலாத் விழாவுக்காக ஹஸனுல் பன்னா உட்பட இன்னும் சில பிரமுகர்கள் அழைக்கப்பட்டு ஹஸனுல் பன்னா அங்கு உரையாற்றுகிறார். அவ்வுரையில் ‘இந்தக் கொண்டாட்டத்தை நாம் எல்லோரும் வாழவைக்க வேண்டும். இதைக் கொண்டாடுவது முஸ்லிம், முஸ்லிமல்லாதோர் அனைவருக்கும் கடமையாகும். நபியவர்கள் முழு உலகுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள் எனவே இதை அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும்//” என்று அவ்வைபவத்தில் ஹஸனுல் பன்னா உரையாற்றுகிறார். பத்ர் தினம், மிஃராஜ் தினம் போன்ற வைபவங்கலிலும் இவ்வாறே ஹஸனுல் பன்னா கலந்து உரையாற்றியதாக இதே நூலில் பாராட்டிக் கூறப்பட்டுள்ளது.///

   பித் அத்களை உயிர்ப்பித்து வாழவைத்துலாறே தவிர வேறில்லை…

 23. சகரியா சாஹிப் says:

  நான் கூட இந்த மாதிரியான கப்சாக்களை விட்டுவிட்டு “குரான் and ஹதீஸ்” மட்டும் தான் இஸ்லாம் என்று என்வாழ்வை மாற்றியுள்ளேன், எப்பதான் இந்த ஆட்சி வெறி பிடிதவர்கள் சரியான பாதைக்கு திரும்புவார்களோ?
  “Allahumma inni avodhobika minal kufri wa-adabil kabr”

 24. IBNUL ISLAM says:

  “அரசியல் சாயம் பூசும் கனவான்களே .. தங்களின் உதாரண புருஷர் வன்முறை கலாசாரத்தை உருவாக்கியது தவிர இஸ்லாத்திற்கு வேறொன்றும் செய்து விடவில்லை…” br hasan !!abdul nasarai polavum,husni mubarakkai polavum,Bashshsaar al asad polavum pesaatheerhal,,marumai onru undu enbathai maranathil vaiththu konde aduththa manitharhalai anukungal,

 25. IBNUL ISLAM says:

  “மக்கள் செல்வாக்கும் கௌரவமான வாழ்வும்தான் இவர்களது இலக்காக தெரிகிறதே தவிர அதற்குத்தான் கிலாபத் கோஷமே தவிர, பரிசுத்தமான தீனை பின்பற்றுவதோ நிலைநாட்டுவதோ அல்ல” enaku therinda alavu (allahu aalam) avarhal evvalavu thiyakaththudan islaththitkaha paadu padukirararhal, neengal ivvaaru sonnathu pilai enru irukkum enral marumayil avarhalukku enna pathil solveenga,,??aduththa iyakkangal patri ungalukku irukkum thelivu inmaye ippadi ungalai pesa vaikkirathu,,anda iyakkangal patri sariyaana murayil therindu kolla ethaavathu saaththiyamaana valimuraikalai yosiththeerhala,,??

  • hassan says:

   எனது கருத்துக்கள் உங்கள் உணர்வுகளை பாதித்திருந்தால் மன்னிக்கவும் நண்பரே…

   அடிப்படையில் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாத பட்சத்தில் வன்முறை கலாசாரம் எனக்கு பிடிக்காது..ஆக எனது சுய ரசனை எனது கருத்துக்களில் ஆட்சி செய்திருக்கலாம்..அது தங்கள் உள்ளத்தை பாதித்திருந்தால் அல்லாஹ்வுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.. அல்லாஹு அஹ்லம்..

   • hassan says:

    மேற்கூறிய எனது கருத்துக்கள் இஹ்வானுல் முச்ளிமீங்களுக்கு மாத்திரமே தவிர ஜமாஅதே இஸ்லாமிக்கோ அல்லது இன்ன பிற ஆட்சி பேசும் இயக்கங்களுக்கோ அல்ல என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்…

    • hassan says:

     எனது ஆய்வில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டினால் அல்லது மொளினடையினால் தங்கள் உள்ளம் சிறிதளவேனும் பாதிப்புறுவதை நான் விரும்பவில்லை…

     இன்ஷா அல்லாஹ்.. தாங்கள் குறிப்பிட்டது போலவே இன்ன பிற மூலங்களில் இருந்தும் இஹ்வாங்களுடைய வரலாறும் தற்போதுள்ள போக்கும் பற்றி படிக்கிறேன்…

    • IBNUL ISLAM says:

     br hasan !! srilankavil naan jamaathe islaamiyai aatharikkiren,but aduththa iyakkangalil ullavarhalai mariyaathayodu paarkiren,,avarhalum emmai pola muslimkal enru hurmath(حرمة) pannukiren,,muyatchihalukku kooli koduppavan ALLAHVE,

 26. IBNUL ISLAM says:

  dear mujahid moulavy!! why are you not publish my comments?? i have a lot more to say.

 27. IBNUL ISLAM says:

  “முஸ்லிம் உலகெங்கும் போராட்டங்களையும், வன்முறைகளையும் தூண்டி முஸ்லிம் உலகெங்கும் நிலையற்ற நிலையை தோற்றுவிப்பதில் இந்த இயக்கங்கள் பிரயத்தனம் மேற்கொண்டு வருகின்றன. குழப்பமான நிலவரங்களையும், விகாரமான விளைவுகளையும் மிக அதிகமாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.”” BR HASAN!! appadi enraal neengal syriyaavil irundu irundaal BASHSHAARUDANUM,egphtil irundu irundaal mubaarakudanum ,,tunisiavil irundu irundaal zainul aabideenudanum inaindu iruppeerhal..ungalai ninaikkum poluthu kavalayaaha ullathu,,neengal virumbiyo veruththo islamiya qilaapath meendum varum(insha allah),athai meela kondu varuvathil ungalukku enda pangum irukkaathu,but neengal (br hasan) athile kavaarijhal pola irupperhalaakkum(ALLAHU AALAM),,ippothu egpht parlimentil athiha aasanangalai petra ighvaangalukku ethiraaha neengal israel udan inaindaalum no wonder,,sandiranai(moon) paarthu kuraippathu pola irukkirathu…

  • hassan says:

   ///neengal syriyaavil irundu irundaal BASHSHAARUDANUM,egphtil irundu irundaal mubaarakudanum ,,tunisiavil irundu irundaal zainul aabideenudanum inaindu iruppeerhal//

   இல்லை நண்பரே..மூன்றவதாக ஒரு குழுவை தயாரித்து இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எத்தி வைப்பேன்…

   • hassan says:

    //athai meela kondu varuvathil ungalukku enda pangum irukkaathu,but neengal (br hasan) athile kavaarijhal pola irupperhalaakkum(ALLAHU AALAM),///

    இல்லை நண்பரே..நாங்கள் ஆட்சிக்கு எதிரியால்..
    தௌஹீதை சொல்ல விடாமல் ஒற்றுமைக்கு முக்கியத்துவமளிப்பதற்கே எதிரி..

    • hassan says:

     //ippothu egpht parlimentil athiha aasanangalai petra ighvaangalukku ethiraaha neengal israel udan inaindaalum no wonder,//

     எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்.. என்ற போக்கு எமக்கொருபோதுமில்லை…நாம் தௌஹீதை சொல்லக்கூடிய தனித்துவவாதிகள்…

     • hassan says:

      //sandiranai(moon) paarthu kuraippathu pola irukkirathu…//

      அல்லாஹ்வே தனது கலாமில் தந்து அடியார்களை நாய் கழுதை கால்நடைகள் என கண்டிக்கிறான்…

      அவனது அடியார்களில் ஒருவர் என்னை நாய் என விமர்சிப்பதில் எனக்கு ஆச்சரியமுமில்லை, மன வருத்தமுமில்லை…அல்லாஹு அஹ்லம்…

     • hassan says:

      அப்டி இப்டின்னு கடைசில என்னய நாயேண்டு சொல்லிடிங்க தானே…பரவால்ல பரவால்ல…

     • IBNUL ISLAM says:

      “”அப்டி இப்டின்னு கடைசில என்னய நாயேண்டு சொல்லிடிங்க””
      BR HASAN !!! naan ungala appadi sollave illa,solla ninaikkavum illa,athatku ALLAH saatchi,,neenga appadi vilanga koodaathu enruthaan naan anda sollaye solla illa,appadi irundum neenga appadi vilangiyathu enaku sariyaana kavala,,irundaalum neenga appadi vilanga kaaranamaaha irunda ennai ALLAHVUKKAHA manniththu kollungal.

   • IBNUL ISLAM says:

    br hasan!! appadi enraal ungada sindanayilum,karuththilum veli nattil yaarume illai enry solreenga,,no wonder ,,srilankavile oru thalaimayin keel inaya mudiyaatha neengal!!!!!!

   • IBNUL ISLAM says:

    br hasan!! appadi enraal ungada sindanayilum,karuththilum veli nattil yaarume illai enru neengale solreenga,,no wonder ,,srilankavile oru thalaimayin keel inaya mudiyaatha neengal!!!!!!

    • hassan says:

     பாடசாலைகள் பல இருந்தாலும் …. கற்ப்பிக்கப்படும் சிலபஸ் ஒன்றே…..

     எமது ஒழுங்கமைப்பு ஆங்கில எழுத்துக்களில் வேறுபற்றுந்தாலும் எத்தி வைக்கப்படும் தூய மார்க்கம் ஒன்றே…..

     • hassan says:

      தலைமைத்துவத்தை வைத்து பெருமை பட்டுக் கொள்வதென்றால் தங்களை விட காதியானி என்றழைக்கப்படும் அஹமதியாக்களிடம் வலிமையானதும் செல்வாக்குமிக்கதுமான சங்கிலிக் கோர்வை தலைமைத்துவம் உள்ளதென்பதனை நினைவில் நிறுத்திக்கொள்க….

     • IBNUL ISLAM says:

      BR HASAN!! leadershippin avasiyththai kooda purindu kolla mudiyaatha neengal eppadiththaan inda samoohaththai vali nadaththa poreengalo!! oru seerana thalaimayin keel muslimkal saathiththavatrayum thalaimai illatha pothu muslimkal ilandavatrayum naan solli neengal vilanga vendum enrillai ena ninaikkiren,,

     • hassan says:

      தலைமைத்துவம் வேண்டும்..இரு வேறு கருத்துக்களில்லை ..ஆனால் இஹ்வாங்களின் முறையிளல்ல..

      அதே நேரம் தூய இஸ்லாம் போதிக்கப்படாமல் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி வெறுமனே தலைமைத்துவம் என்பதையே மன நெருடல்.. அதை சுட்டிக்காட்டவே காதியானிகளை சுட்டினேன்.. தவிர தலைமைத்துவத்தை கொச்சைபடுத்தினால் நான் அறிவிலி….

     • hassan says:

      உன்மையில் இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியை உருவாக்க‌ல் என்ப‌து இன்றைய ஒவ்வொரு முஸ்லிமின‌தும் இறை திருப்திக்கு அடுத்த‌ப‌டியான‌ இல‌ட்சிய‌மாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் ஐய‌மில்லை. ….

      ஆனால் இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியை உருவாக்குவ‌த‌ற்கான‌ வ‌ழிமுறைகள் யாவை என்ப‌தில்தான் இவ்விய‌க்க‌த்தின‌ர் பிழையான‌ அனுகுமுறைக‌ளையும் இஸ்லாத்திற்கு முற்றிலும் முர‌னான‌ போக்குக‌ளையும் கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌ர்……

     • IBNUL ISLAM says:

      பாடசாலைகள் பல இருந்தாலும் …. கற்ப்பிக்கப்படும் சிலபஸ் ஒன்றே…..

      எமது ஒழுங்கமைப்பு ஆங்கில எழுத்துக்களில் வேறுபற்றுந்தாலும் எத்தி வைக்கப்படும் தூய மார்க்கம் ஒன்றே….BR HASAN !!! muham kuppura vilundum thaadiyil man pada illai enru solvathu pola ithu illaya ungalukku,,
      kaaranam illamal eluththukkal viththiyaasappada illa,eluththukkalin differentil ulla karuththai avvalavu easyaka ninaiththu vittenga,,
      “தலைமைத்துவத்தை வைத்து பெருமை பட்டுக் கொள்வதென்றால்” thalaimai enbathu perumai paduvathatku illa brother!!!thalaimayin avasiyam kooda theriyaamal oru sinna pillai pola neenga pesuveenga endu naan ninaikkave illa..

     • hassan says:

      தலைமைத்துவம் வேண்டும்..இரு வேறு கருத்துக்களில்லை ..ஆனால் இஹ்வாங்களின் முறையிளல்ல..

      அதே நேரம் தூய இஸ்லாம் போதிக்கப்படாமல் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி வெறுமனே தலைமைத்துவம் என்பதையே மன நெருடல்.. அதை சுட்டிக்காட்டவே காதியானிகளை சுட்டினேன்.. தவிர தலைமைத்துவத்தை கொச்சைபடுத்தினால் நான் அறிவிலி….

     • hassan says:

      உன்மையில் இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியை உருவாக்க‌ல் என்ப‌து இன்றைய ஒவ்வொரு முஸ்லிமின‌தும் இறை திருப்திக்கு அடுத்த‌ப‌டியான‌ இல‌ட்சிய‌மாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் ஐய‌மில்லை. …….

      ஆனால் இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியை உருவாக்குவ‌த‌ற்கான‌ வ‌ழிமுறைகள் யாவை என்ப‌தில்தான் இவ்விய‌க்க‌த்தின‌ர் பிழையான‌ அனுகுமுறைக‌ளையும் இஸ்லாத்திற்கு முற்றிலும் முர‌னான‌ போக்குக‌ளையும் கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌ர்……

     • hassan says:

      ///thalaimayin avasiyam kooda theriyaamal oru sinna pillai pola neenga pesuveenga endu naan ninaikkave illa.///

      பிரதர் நான் சின்ன புள்ளதான்.. 23 age..medical student.. still a student of comperative religions n movements…na onnum moulavi kedayaathu..bt nenga moulavi pola..thappum thavarumaa eluthina mannichikonga bro..

     • hassan says:

      na pila vidura time solli thiruthunga..na onnum ongla maadhi naai panninu lam easa maten sarya..( ne enathaan naai endu sollala endalum thamilla eththanayo uvamai iriki..nenga antha uvamaya venumne eduthikringa..enaya easitingathane..paravalla.paravallaa. veetuku oru pulla na..enaya enda dada kooda naayenru easilla..nenga easitinga..ahu ahu ahu)

     • hassan says:

      nenga*

     • mujahidsrilanki says:

      சகோதரர் ஹஸன் அவர்களுக்கு

      உங்கள் பின்னுூட்டங்களை ஒரு தடவையில் திருப்பித்திருப்பிப் பதியாமல் ஒரே தடவையாக பதிந்துவிடுங்கள். அல்லது கட்டுரையாக எழுதியனுப்புங்கள் உங்கள் பெயரில் பதிவிடுகிறேன். அவ்வாறு செய்தால் எமக்கு இளகுவாக இருக்கும்

     • hassan says:

      இன்ஷா அல்லாஹ் இஹ்வான்களை பற்றியும் அதன் தற்போதைய போக்கு பற்றியும் ஒரு தெளிவான ஆய்வுக் கட்டுரை ஒன்றை வரைய வேண்டுமென ஆவல்..தங்கள் e mail தரவும்…

     • hassan says:

      இஸ்லாமிய இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு கட்டுரை வரைய மௌலவியாக இருக்க வேண்டுமென நிபந்தனைகள் இருக்காது என நம்புகிறேன்,,,

     • hassan says:

      அல்லது எனது பின்னூட்டங்களை தொகுத்து இஹ்வாங்களும் இன்றைய போக்கும் என்னும் தலைப்பில் கட்டுரை எனது பெயரில் பதிவிடுவதில் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை…

 28. Yoonus says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் உங்கள் இனைய்யதத்தில் விமர்சனங்களை தமிழில் டைப் பன்னுவதட்கு மணிதர்கலுக்கு ஓர் சலுகையை செய்து கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். சிலர் ஆங்கிலத்தில் டைப் பன்னி எங்கலது மன்டையை உடைக்கின்றன.

  மேலும் எவர் டைப் செய்தாலும் தயவு செய்து தமிழில் டைப் பன்னுமாரு அன்பாக கேட்டுக்கொல்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் அருல் புரியட்டும். ஆமீன்

  • mujahidsrilanki says:

   walaikumussalam

   இன்ஷா அல்லாஹ் அவசரமாக ஏற்பாடு செய்கிறோம்

   • hassan says:

    சகோதரர் யூனுசின் மண்டையை பாதுகாக்க துரித நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டுமென அன்பாய் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…

 29. hassan says:

  நண்பரே..ஆட்சி பற்றி பேசிவிட்டது என்பதற்காக ஒரு இயக்கத்தை கண் மூடி ஆதரிக்காதீர்கள்…என்னை நாயென்று கூட அதற்காக திட்டி விட்டீர்கள் பரவாயில்லை…

  இஹ்வான்களை தாங்கள் ஆட்சி முகமூடி கொண்டு பார்ப்பதால் அவர்களின் உண்மை முகம் உங்களுக்கு தெரிவதில்லை..

  நடுநிலைவாதி என்றடிப்படையில் எனது கருத்துகளை சொல்கிறேன் …இஹ்வான்கள் மீது எனக்கு தனிப்பட்ட வேருப்பெதுமில்லை..அல்லாஹ்வுக்காகவே அவ்வியக்கத்தை வெறுக்கிறேன்..என் தெரியுமா…

  • IBNUL ISLAM says:

   “”அப்டி இப்டின்னு கடைசில என்னய நாயேண்டு சொல்லிடிங்க””
   BR HASAN !!! naan ungala appadi sollave illa,solla ninaikkavum illa,athatku ALLAH saatchi,,neenga appadi vilanga koodaathu enruthaan naan anda sollaye solla illa,appadi irundum neenga appadi vilangiyathu enaku sariyaana kavala,,irundaalum neenga appadi vilanga kaaranamaaha irunda ennai ALLAHVUKKAHA manniththu kollungal

 30. hassan says:

  தாபியீன்கள்,அறிஞர் பெருமக்கள் காலத்தில் இஸ்லாத்தின் இரண்டாம் சட்டயாப்பான ஹதீஸை “காலத்திற்கு ஒத்துவராது” என மறுத்த முஃதஸிலா இயக்கத்தின் கருத்துத்தாக்கங்களை மேற்குறித்த இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கம் பெற்று,சில ஆதாரபூர்வமான நபிகளாரின் தூதுச்செய்திகளை தெளிவாக மறுத்தமை.

  இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய முர்தத்களான ஷீஆக்களோடு இவ்வியக்கம் கைகோர்த்தமை.

  யூதர்களை அல்குர்ஆன் வெறுத்து,அவர்களை நன்றிகெட்ட படைப்பாகச் சித்தரிக்க அவர்களை இவ்வியக்கத்தின் பிரச்சாரகர் யூஸுப் அல்கர்ளாவி “எங்களது போராட்டம் பலஸ்தீன் பூமிக்காகத்தான்!யூதர்களின் கொள்கைக்காக அல்ல. எங்களது பூமிப்பிரச்சனை முடிவடைந்தால் நாங்கள் யூதர்களோடு கைகோர்த்துக்கொள்வோம்” என ஊடகங்களில் முழங்கியமை.

 31. hassan says:

  மக்களின் இயல்பான வாழ்வுக்கு பங்கம் ஏற்படாத வண்னம் மார்க்கத்தீர்ப்புக்களை இவ்வியக்கம் வழங்கியமை.(உதாரணமாக:வங்கிகளில் சிறு வட்டியை தராளமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என அல்ஹலாலு வல்ஹராம் எனும் நூலில் இவ்வியக்கத்தின் பிரச்சாரகர் யூஸுப் அல்கர்ளாவி அவர்கள் தெளிவாக தீர்ப்பு வழங்கியது)

  இஸ்லாம் வன்மையாகத் தடைசெய்த “தனிமனித வழிபாடு” இவ்வியக்கத்தில் நிறைந்து காணப்படுகின்றமை.

  இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அனுமதியில்லாத ஷைகு,முரீது,பைஅத் கொள்கைகளை இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கம் கைக்கொண்டமை.

  இஸ்லாத்தின் சட்டமூலாதாரங்கள் இரண்டு ஆகும்.அல்குர்ஆனும்,அஸ்ஸுன்னாவுமே.ஆனால் இவ்வியக்கம் தமது சட்டமூலாதாரமாக அவற்றோடு சேர்த்து இஜ்மா,கியாஸை ஆதாரங்களாக அங்கீகரித்தமை.

 32. hassan says:

  இவ்வியக்கவாதிகளால் “அஷ்ஷஹீத்” என மிக்க மரியாதையோடு அழைக்கப்படும் செய்யிதுல் குதுப் அவர்கள் “இவ்வியக்கத்தில் சேராத அனைவரையும் காபிர்கள் என நாகூசாமல் தீப்ப்பு வழங்கியமை.

 33. hassan says:

  இஸ்லாத்தைப் பிரச்சாரம் செய்யும் வேளை நபிகளாரின் ஸுன்னாக்களை “சில்லரைப்பிரச்சனை”என இவ்வியக்கம் ஓரங்கட்டியமை.

  இஸ்லாத்தை அதன்தூய வடிவில் எடுத்துக் கூறினால் ஒற்றுமை குழைந்துவிடும் எனக்கூறி தனிமனிதக்கருத்துக்களையும்,மேற்கத்தய அறிஞர்களின் கூற்றுக்களையும் ஆதாரங்களாக முன்வைத்தமை.

  இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அழித்த்துத் துவம்சம் செய்யும் மத்ஹபு நூற்களை அங்கீகரித்தது மாத்திரமல்லாமல் அத்வைதம் பேசிய கயவர்களையும் “அறிஞர்கள்” எனப்பறை சாற்றியமை.

 34. hassan says:

  இஸ்லாத்தைக் சர்வதேசமெங்கும் பாதுகாக்கப்போகிறோம் எனப் பிரச்சாரம் செய்யும் இவ்வியக்கம் உண்மையில் இஸ்லாத்தை அதன் தூயவடிவில் மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறவில்லை.மாறாக தங்களது இயக்கத்திற்கு ஆள் சேர்ப்பதே இவர்களின் பிரதான வேலை என்பதை இவர்களின் பத்திரிகையான மீள்பார்வை, சர்வதேசப்பார்வை,பயணம், இஸ்லாமிய சிந்தனை,அல்முஜ்தமஃ, அல்புர்கான், ரிஸாலதுல் இஹ்வான், போன்றவற்றில் சில ஆக்கங்களில் காணலாம். இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கம் காபிர்களான ஷீஆக்களை அங்கீகரிக்கின்றது.

 35. hassan says:

  இதற்க்கு பின்பும் தாங்கள் இஹ்வாங்களுக்கு வால்பிடிப்பீர்கள் என்றால் தங்களிடம் நான் நுகர்வது என்னவோ தக்லீத் வாடையைதான்..!!!

 36. hassan says:

  உன்மையில் இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியை உருவாக்க‌ல் என்ப‌து இன்றைய ஒவ்வொரு முஸ்லிமின‌தும் இறை திருப்திக்கு அடுத்த‌ப‌டியான‌ இல‌ட்சிய‌மாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் ஐய‌மில்லை. ….

  ஆனால் இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியை உருவாக்குவ‌த‌ற்கான‌ வ‌ழிமுறைகள் யாவை என்ப‌தில்தான் இவ்விய‌க்க‌த்தின‌ர் பிழையான‌ அனுகுமுறைக‌ளையும் இஸ்லாத்திற்கு முற்றிலும் முர‌னான‌ போக்குக‌ளையும் கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌ர்……

 37. hassan says:

  உன்மையில் இஸ்லாம் ஓர் உன்ன‌த‌மான‌ தெய்வீக‌ மார்க்க‌ம்….. அது வெறும‌னே உய‌ரிய‌ இல‌ட்சிய‌ங்க‌ளை மாத்திர‌ம் ம‌னித‌ சமூக‌த்திற்குக் காட்டித்த‌ராம‌ல் இவ்வில‌ட்சிய‌ங்க‌ளை அடைவ‌த‌ற்கான‌ உன்ன‌த‌மான‌ வ‌ழிமுறைக‌ளையும் நெறி முறைக‌ளையும் காட்டித்த‌ந்துள்ள‌து…….

  இஸ்லாத்தின் ஒரு போத‌னையான‌ ஆட்சியை உருவாக்குகின்றோம் என்ப‌த‌ற்காக‌ வேண்டி அத‌ன் ப‌ல‌ போத‌னைக‌ளை ப‌லிக‌டாக்க‌ளாக‌ ஆக்குவ‌து த‌ய‌வு தாட்ச‌ண்ய‌ம் இன்றி க‌ண்டிக்க‌ப்ப‌ட‌ வேண்டிய‌ ஒன்றாகும்…………

 38. hassan says:

  இந்த‌ அடிப்படையில் துருக்கியில் உஸ்மானிய‌ர்க‌ளின் முடியாட்சி (இஸ்லாமிய‌ ஆட்சி அல்ல‌)))))00)))))௦௦௦௦௦) 0வீழ்ச்சிய‌டைந்து நான்கு வ‌ருட‌ங்க‌ளின் பின் உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ இவ்விய‌க்க‌ம் ஆட்சியை உருவாக்க‌ வேண்டி இஸ்லாம் வ‌ண்மையாகத் த‌டுத்துள்ள‌ ச‌தித்திட்ட‌ங்க‌ள், அர‌சிய‌ல் ப‌டுகொலைக‌ள், ஆயுத‌ப் புர‌ட்சி, வ‌ன்முறைக் க‌லாச்சார‌ம் என்ப‌ன‌வைக‌ளை தாராள‌மாக‌க் க‌டைப்பிடிக்கின்ற‌ன‌ர்.

  • IBNUL ISLAM says:

   “”இந்த‌ அடிப்படையில் துருக்கியில் உஸ்மானிய‌ர்க‌ளின் முடியாட்சி (இஸ்லாமிய‌ ஆட்சி அல்ல‌)”‘ BR hasan!! ithan moolam enna solla varukireerhal enru thelivaaha sonnal nanraaha irukkum..

   • hassan says:

    பரம்பரைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆட்சியாளர்களைத் தெரிவு செய்து கொண்ட அவர்கள் கலீபாவுக்கு அரசியல், ராணுவ, நிர்வாக, நிதி, நீதித் துறைகளின் தலைமை அதிகாரி அந்தஸ்து வழங்கினர்……………….

    மஜ்லிஸ் – அஷ்ஷூரா பெயரளவிலேயே இயங்கியது. வாரிசு நியமன அடிப்படையில் தெரிவாகும் அடுத்த கலீபாவுக்கு நடப்பு கலீபா தலைநகரிலுள்ள பொது மக்களிடமும் உயர் அதிகாரிகளிடமும் பைஅத் பெறப்பட்டது…………..
    வெளிப் பிரதேச மக்களிடம் மாகாண கவர்னர்கள் மூலமாகத் தனது விசுவாச பிரமாணத்தை வழங்கினர். …………….

    மொத்தத்தில் உமைய ஆட்சி முடியாட்சிக்கு இணையானதாகவே இருந்தது

 39. hassan says:

  மேற்படி இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கத்தினர் ஹஸன் அல் பன்னா அவர்களின் தலமைத்துவக் காலத்தில் சுவிஸ் கால்வாய் பகுதியில் பல அரசியற் படுகொலைகளை நிகழ்த்தினார்கள் …………என்ற இரகசிய உன்மையை கலாநிதி இப்றாஹீம் புயூமி கானிம் என்பவர் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கத்தை சிலாகித்து எழுதி.ய ……………“இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் அரசியற் சிந்தனை” எனும் நூலிலும் “ஹஸனுல் பன்னா ஒரு முடிவுறாப் பயனம்” எனும் தனது ஆய்வுக் கட்டுரையிலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்……………….

 40. hassan says:

  அத்துடன் இவர்களது ச‌தித்திட்ட‌ங்க‌ள், அர‌சிய‌ல் ப‌டுகொலைக‌ள், ஆயுத‌ப் புர‌ட்சி, வ‌ன்முறைக் க‌லாச்சார‌ம் என்ப‌ன‌வைகளை இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கத்தின் பெருந்தலைவர்களுள் ஒருவரான செய்யித் குதுப் என்பவரும் தனது இறுதி நூலான …………………………(தமிழ் உலகிற்கு வெளியிடப்படாமல் மறைக்கப்பட்ட) “என்னை ஏன் தூக்கிலிட்டார்கள்?” எனும் புத்தகத்தில் தெளிவுபடுத்தி இயக்கத்தின் போக்கையே விமர்சிக்கின்றார்கள்…………………….

 41. hassan says:

  இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இயக்கத்தினரின் மூத்த அறிஞர்களில்!ஒருவரான கலாநிதி யூஸுப் அல்கர்ளாவி அவர்கள் “ஸஹீபதுல் அரப்”பத்திரிகையில் வழங்கியுள்ள ஒரு விநோதமான பத்வா உலகளாவிய முஸ்லிம் உம்மத்தின் மத்தியில் குறிப்பாக மத்திய கிழக்கில் வாழும் முஸ்லிம்கள் மத்தியிலும் பேர‌திர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மட்டத்திலும் கடும் விசனத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது……..

  குறைந்தளவிலான அல்கஹோல்(போதை மூலப்பொருள்)கொண்டுள்ள உற்சாக பானமான “ரெட்புல்”பற்றிய வாசகரின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் பின்வருமாறு தெரிவித்தார்………

  “குறைந்தளவிலான போதைப்பொருள் (அல்கஹோல்)இஸ்லாத்தில் ஹராமில்லை.குறிப்பாக இயற்கை முறையில் புளிக்கவைக்கப்பட்ட (போதையாக்கப்பட்ட)சிறியளவிலான 0.5% போதைப்பொருள் இஸ்லாத்தில் அனுமதிக்கப் பட்டதே!”……….

  யா அல்லாஹ்…ஆட்சி பேசும் சகோதரரே….என்னவென்று சொல்ல்வது தங்கள் ஆட்சி மோகம் கண்ணை மறைக்கிறது என்று இன்னுமா உங்களுக்கு புரியவில்லை…

 42. hassan says:

  இதுபோன்ற இஸ்லாத்தின் பொன்னான போதனைகளுக்கு முற்றிலும் மாற்றமான,முஸ்லிம்களின் ஒழுக்க விழுமியங்களை சீர்குலைக்கின்ற பத்வாவை இந்த யூஸுப் அல்கர்ளாவி வெளியிடுவது இது தான் முதற்தடவையல்ல………………….

  இதற்கு மாறாக ஏற்கனவே இவர் சிறு அளவிலான வட்டி கூடுமென பத்வா வழங்கி தாயோடு விபச்சாரம் செய்வதற்குச் சமமென நபிகளாரால் எச்சரிக்கப்பட்ட வட்டியை ……………….
  ஹலாலாக்கியதும்,இன்று வழிகெட்ட‌ ஷீஆக்களின் விபச்சார முறையான “முத்ஆ”………….. (தவணை முறை திருமணம்) வை ஹலாலாக்கி முஸ்லிம்களின் ஒழுக்கச் சீர்கேட்டுக்கு வித்திட்டதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது……….

  • mujahidsrilanki says:

   ஹலாலாக்கியதும்,இன்று வழிகெட்ட‌ ஷீஆக்களின் விபச்சார முறையான “முத்ஆ”………….. (தவணை முறை திருமணம்) வை ஹலாலாக்கி முஸ்லிம்களின் ஒழுக்கச் சீர்கேட்டுக்கு வித்திட்டதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது……….

   ஆதாரம் என்ன?

   • hassan says:

    ………………

    இவ் இணையதளத்தில் வாசித்த விடயம்.. அல்லாஹு அஹ்லம்..

   • ابن رحمة الله says:

    نريد القول الفصل في حكم نكاح المتعة؟

    بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
    زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح قد كان موجودا في الجاهلية.

    فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كالخمر، فجلعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

    ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

    وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساؤوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.
    ……………………………

    • mujahidsrilanki says:

     கர்ளாவி அவர்கள் இதில் முத்ஆவை ஹராம் என்றே சொல்கிறார். அவர் மாற்றமாகச் சொன்னதாக நான் இதுவரை அறிந்ததில்லை

     • hassan says:

      இஸ்லாமிய சமுதாயம் நாம் வாழும் காலத்தில் பலவேறு சோதனைகளை தாங்கி வருகிறது சிலர் ஆலிம் என்னும் போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு புதுப்பித்தல் என்ற பெயரில் ஷரிஅத்தை அழிக்கும் காரியத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். (இஸ்லாமிய மறுமலர்ச்சி என்னும் புத்தகம் இதற்கு ஒரு எடுத்துக் காட்டு)

      மார்க்கத்தை எளிதாக்குங்கள் என்ற போர்வையில் பஸாதை சொல்கிறார்கள். இஜ்திஹாத் என்ற பெயரில் மோசமான காரியங்களை திறந்துவிடுகிறார்கள். பிக்ஹீல் அவ்லவிய்யாத் (முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள்) என்ற பார்வையில் சுன்னத்தைகளை இழிவுபடுத்துகிறார்கள்.

      இஸ்லாத்தின் தோற்றத்தை அழகாக்கி காட்டுகிறோம் என்ற சிந்தனையில் குப்பார்களை காபிர்களை உற்ற நண்பர்களாக ஆக்கி கொள்கிறார்கள்.
      இந்த சிந்தனையில் உள்ளவர்தான் சமீபகால பஸாதி யூசுப் கர்ளாவி ஆவார்.

 43. hassan says:

  மேற்படி ஆதாரமற்ற,அறிவுபூர்வமற்ற,உளற‌ல்களை மறுதளிக்குமுகமாக நபி(ஸல்)அவர்களின்……………………………
  “ஒரு பொருளை அதிகம் பாவிப்பதால் போதை ஏற்படும் என்றால் அப்பொருளை குறைவாகப் பாவிப்பதும் ஹராமே”…………………………………………………
  எனும் ஜாபிர் பின் அப்துல்லாஹ்(ரலி)அவர்களால் அறிவிக்கப்படும் அபூதாவுதில் இடம்பெற்றிருக்கும் பொன்மொழி அமைந்துள்ளதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்……………………

  • farhan says:

   hasan;
   ……………………………………………………(moderated by mujahidsrilanki)

 44. hassan says:

  பத்துக்கோப்பை மது அருந்தினால் போதை ஏற்படுமென்றிருந்தால் ஒன்பது கோப்பை அருந்துவது ஹலாலாகும்…….., கஞ்ஞாவை ஆலிம்கள் மட்டும் குடிக்கலாம்,…………… பாமர மக்களிடம் சொல்லக் கூடாது, விபச்சாரம் செய்து மாட்டிக்கொண்டால் “இவள் எனது மனைவி” என்று கூறி தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கொள்ளலாம் என்பது போன்ற மெளட்டீகங்களை உள்ளடக்கிய மத்ஹபுகளுக்கு வ‌க்கால‌த்து வாங்கி அவை முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் “சிந்த‌னைப் பார‌ம்ப‌ரிய‌ம்”!!என்று போற்றி வ‌ரும் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இய‌க்க‌வாதிக‌ளிட‌மிருந்து இவ்வாறான‌ உள‌ற‌ல்க‌ள் ப‌த்வாக்க‌ளாக‌ வெளிவ‌ருவ‌தையிட்டு முஸ்லிம்க‌ள் விழிப்புண‌ர்வுட‌ன் இருக்க‌ வேண்டும்…………………

  யா அல்லாஹ் படித்தவர்கள் என்னும் போர்வையிலும் போதையிலும் இருக்கும் இவர்களிடமிருந்து முதலில் என்னையும் எனது குடும்பத்தையும் இஸ்லாமிய சமூகத்தையும் பதுக்க போதுமானவன்…

 45. hassan says:

  பத்துக்கோப்பை மது அருந்தினால் போதை ஏற்படுமென்றிருந்தால் ஒன்பது கோப்பை அருந்துவது ஹலாலாகும்…….., கஞ்ஞாவை ஆலிம்கள் மட்டும் குடிக்கலாம்,…………… பாமர மக்களிடம் சொல்லக் கூடாது, விபச்சாரம் செய்து மாட்டிக்கொண்டால் “இவள் எனது மனைவி” என்று கூறி தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கொள்ளலாம் என்பது போன்ற மெளட்டீகங்களை உள்ளடக்கிய மத்ஹபுகளுக்கு வ‌க்கால‌த்து வாங்கி அவை முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் “சிந்த‌னைப் பார‌ம்ப‌ரிய‌ம்”!!என்று போற்றி வ‌ரும் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் இய‌க்க‌வாதிக‌ளிட‌மிருந்து இவ்வாறான‌ உள‌ற‌ல்க‌ள் ப‌த்வாக்க‌ளாக‌ வெளிவ‌ருவ‌தையிட்டு முஸ்லிம்க‌ள் விழிப்புண‌ர்வுட‌ன் இருக்க‌ வேண்டும்…………………

  யா அல்லாஹ் படித்தவர்கள் என்னும் போர்வையிலும் போதையிலும் இருக்கும் இவர்களிடமிருந்து முதலில் என்னையும் எனது குடும்பத்தையும் இஸ்லாமிய சமூகத்தையும் பதுக்க போதுமானவன்…

 46. IBNUL ISLAM says:

  BR HASAN!!அல்லாஹ்வை சாட்சியாக வைத்து நான் உங்கள அப்படி சொல்ல இல்ல என்ரு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டீங்க என்றால் உங்களுடன் தொடர்ந்து கருத்து பரிமாருவதில் எனக்கு கொஞ்சம்……..

 47. IBNUL ISLAM says:

  BR HASAN!!!இக்வான்களை பற்றிய இப்படியான கருத்து உங்களிடம் மட்டும்தான் இருக்கிறது என நினைக்கிறேன்,,எங்காவது
  இணையதளத்தில் வாசித்து இருப்பீங்க,,இந்த விடயத்தில் இணையதளம் ஒரு ஆதாரம் இல்ல,,நீங்க சொல்வது சரி என்றால் அது அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் உள்ள தொடர்பு,,பிழை என்றால் என்ன செய்வீங்க?? எனக்கு தெரிந்த இக்வான்கள் அந்த கருத்தில் இல்லை …..அப்படியான கருத்துக்கல் அவர்களில் தாக்கம் செய்யவும் இல்ல….

 48. IBNUL ISLAM says:

  ”’………………

  இவ் இணையதளத்தில் வாசித்த விடயம்.. அல்லாஹு அஹ்லம்..”””
  முஜாஹித் மௌலவி !!அந்த இணையதள முகவரியை தர முடியுமா??.

  • farhan says:

   pls mujahid?

   இவ் இணையதளத்தில் வாசித்த விடயம்.. அல்லாஹு அஹ்லம்..”””
   rasoolullah vukku pirahu vantha sahabakkal,imamkal,aringarkal,ivarkal yarum ungalukku poruttalla endru sollivittu ungalukku sarfaha inayaththalaththil vanthaal ok.

 49. hassan says:

  எப்போதும் நமக்கு ஒரு இஸ்லாமிய இயக்கத்தின் மீது ‘பற்று’ தான் இருக்கவேண்டுமே தவிர ‘இயக்க வெறி’ இருக்கக்கூடாது. இயக்கப் பற்று எமக்கிருந்தால் இயக்கம் தவறும் போது நாமும் தவறமாட்டோம்….
  . இஸ்லாத்தைப் போதிப்பதாகக் கூறும் கனிசமான அமைப்புக்கள் தங்களது உறுப்பினர்களுக்கு ‘பற்றை’ ஊட்டுவதற்கு பதிலாக ‘வெறியை’அதிகம் ஊட்டியுள்ளன என்பது யாவரும் அறிந்ததே……..

 50. hassan says:

  நாம் நமது வாழ்க்கையில் பின்பற்றவேண்டிய ஒரே தலைவர் அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்)அவர்கள் மட்டுமே! இதில் மாற்றுக்கருத்துக் கொண்டால் ஒருவன் நிச்சயம் முஸ்லிமாக இருக்கமுடியாது…………

  இஸ்லாமிய‌ மார்க்க‌த்தில் த‌டுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ குற்ற‌ங்க‌ளில் ஒன்றே ‘த‌னிம‌னித‌ வ‌ழிபாடு’ இந்த‌த் த‌னிம‌னித‌ வ‌ழிபாடு இன்று ப‌ல்வேறு வ‌டிவ‌ங்க‌ளில் முஸ்லிம்க‌ளிட‌ம் புகுந்து ந‌பிவ‌ழியை குழிதோண்டிப் புதைத்திருக்கின்ற‌து. ………..
  இஸ்லாத்தில் வெறுக்க‌ப்ப‌ட்ட இந்த ‘த‌னிம‌னித‌ வ‌ழிபாடு’ ஜ‌மாஅத்தே இஸ்லாமி’அமைப்பின‌ர்க‌ளிட‌ம் இருக்கின்ற‌து. இதை தாங்க‌ள் ம‌றுக்க‌முடியுமா?

  • IBNUL ISLAM says:

   “”இஸ்லாத்தில் வெறுக்க‌ப்ப‌ட்ட இந்த ‘த‌னிம‌னித‌ வ‌ழிபாடு’ ஜ‌மாஅத்தே இஸ்லாமி’அமைப்பின‌ர்க‌ளிட‌ம் இருக்கின்ற‌து. இதை தாங்க‌ள் ம‌றுக்க‌முடியுமா””
   BR HASAN!! இது உங்கட மிகப்பெரிய அபான்டம்,,பச்சப்பொய் உங்கட‌சிந்தனையில் இல்லாதவர்களை அனுகும் விடயத்தில் நீங்க எவ்வளவு வெறித்தனமாக நடந்து கொள்வதை இந்த வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது….உங்களிடம் மருந்துக்கும் இல்லாத, அவர்களிடம் இருக்கும் கட்டுப்பாட்டில் உஙகளுக்கு உள்ள பொறாமைதான் இது,,,

   • hassan says:

    தனிமனித வழிபாடு என்றால் ஒருவரது கால்களை கழுவி குடிக்கவேண்டும் என்ப்பதில்லை..

    நபிவழிக்கு முரணான கருத்துக்களை தாங்கிய மௌலானா மௌதூதி , குளறுபடியான சட்ட தீர்ப்பு வழங்கிய கர்ளாவி , அத்வைதம் பேசிய செய்யித் குதூப் , மறைமுக வன்முறை கலாசாரம் தூண்டிய சூபித்துவவாதி ஹசனுள் பண்ண இவர்களை தாங்கள் பாதுகாப்பதும் அவர்களது சுய ரூபம் வெளிப்படமால் பதுக்குவதும் ஒரு வித தனிமனித வழிபாடே…

   • Muhammed Ibnu Abdul Rasheed says:

    Dear Brother Ibnul Islam, Assalamu alaikum,

    When the truth is revealed with clear evidence, accept it..

    Who ever denies even after truth is brought to them.. it is really sad.

    A good muslim turns to truth, rather than sticking to wrong concept after he got it cleared with evidence.

    May Allah Direct me , you and all muslim in the path of Salaf ( the recommended 3 generation)

  • farhan says:

   இது உங்கட மிகப்பெரிய அபான்டம்,,பச்சப்பொய்

   த்ம்பி கசன்;
   ……………………………………………………………………………(moderated by mujahidsrilanki)
   ஏன் ஐயா இந்தக்கொல் வேரி.

   • farhan says:

    mujahid?…(moderated by mujahidsrilanki} ………………………………………………………………….(moderated by mujahidsrilanki} முஜாகித்?

    உங்கள் கருத்தை நீங்கள் எழுதுங்கள் எனது கருத்தை நான் எழுதுகிரென் மக்கள்{வாசிப்பவர்கள்}தீர்ப்பை அவர்கள் எழுதட்டும்

    எனதுகருத்தில் முன்னையும் பின்பகுதியையும் வைத்துவிட்டு நடுவில் இருந்ததை எடுத்துவிட்டீர்கள் இப்படித்தான் உலமாக்கலின்
    கட்டுரைகலிலும் இடைய்யில் ஒரு வசனத்தைக் காட்டி மக்கலை திசை திருப்புகிரீர்கள் வென்டாம் இந்தக்கொல வெரி இந்தக்கருத்தையாவது முZஊமையக வைப்பீர்கல?

   • farhan says:

    EAN MUJAHID? UNMAYA ETRUKKOLLA MANAM IDAM KODUKKATHA ENNA?

 51. hassan says:

  த‌ங்க‌ளுடைய அமைப்பு அதிக‌ முக்கிய‌த்துவ‌ம் கொடுக்கும் இந்த‌ மெள‌லான‌ மெள‌தூதி யார்? அவ‌ர் தனது நூலான ‘அர்ரஸாயில்’ எனும் நூலில் நபிகள் நாயகம்(ஸல்)அவர்களின் நம்பகத்தன்மையில் குறைகாணுவதை நீங்களே படித்துப்பாருங்கள்….

  நபிகளார்(ஸல்)அவர்களின் வார்த்தைகளில் பொய்யுள்ளதாம் மெளதூதி கூறுகின்றார்…..

  ‘இன்றோடு நூற்றி முப்பது வருடங்கள் கழிந்து விட்டன.இன்னும் ‘தஜ்ஜால்’ வெளிப்படவில்லை.நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கூற்றில் நம்பகத்தன்மை இல்லை என்பதையே இது அறிவிக்கின்றது. (ஆதாரம்:அர்ரஸாயில் வல் மஸாயில்ஐம்பத்தி ஏழாம் பக்கம்)’

  ال المودودي: لقد مرت 130 سنة ولم يخرج الدجال فدل على أن الرسول لم يكن ظنه صحيحا. كتاب الرسائل والمسائل في ص

 52. hassan says:

  மெளலான மெளதூதி என்ன கருத்தைக் கூறுகின்றார் என்பதைக் கவனித்தீர்களா?…….
  நாங்கள் மௌதீதியின் கருத்துக்களை ‘வழிதவறியவை’ என்று கூறுகின்றோம் என்றால் வெறும் காழ்ப்புணர்விலோ வேறு பிரச்சனைகளிலோ இல்லை. மாறாக இஸ்லாத்தின் மீது கொண்ட உண்மையான நேசமே எம்மை இப்படிப் பேச, எழுத வைத்துள்ளது………

  நீங்கள் இதனை ஆரோக்கியமற்ற செயலென நோக்கினால் அதற்கு நாங்கள் பொருப்பாளிகளல்ல. இது அல்லாஹ்வின் சத்திய மார்க்கம்…….. இதில் தனிமனித வழிபாட்டிற்கு அறவே இடம் கிடையாது. வழிதவறியவர்களை தவறியவர்கள் என்று தான் கூற முடியுமே தவிர ‘முஜத்தித்கள்’என்று கூறமுடியாது………….

 53. hassan says:

  நபிகளாரின் சுய வாழ்வில் அபகீர்த்தியை உருவாக்கும் மேற்படி மெளலானாவின் கருத்து இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஆரோக்கியமற்றது………. இதனை நீங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ ஏற்றுத்தான் ஆகவேண்டும். முன்பொரு காலத்தில் இஹ்வான்களை இஸ்லாத்தின் காவலர்களாகவே நாங்களும் எண்ணி வந்தோம். ஆனால் அவர்களின் உண்மை வரலாறுகளை அவர்களின் சொந்த நூற்களை வாசித்த போதே தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ்…..

 54. hassan says:

  இன்னும் சொல்கின்றோம். இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் எனும் அமைப்பு (நமது நாட்டில் என்ன பெயரில் அவர்கள் இயங்கினாலும்) வழிகேடான கொள்கைகளை கொண்டிருக்கின்றன‌ என்பதற்கு நிறையவே சான்றுகள் உள்ளன…………. நீங்கள் விரும்பினால் பொருமையாக இருந்து ஒவ்வொன்றாக இஹ்வான்களின் கொள்கைகளைப் படியுங்கள்.சத்தியத்திலிருந்து அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் தடம்புரண்டுள்ளனர் என்பதை நீங்களே அறிந்துகொள்வீர்கள்……………

 55. hassan says:

  இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் எனும் அமைப்பில் சதித்திட்டங்கள் இரகசியக் குழுக்கள் என பல்வேறு முன்னெடுப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. ஹஸனுல் பன்னாவைக் கொன்றதே இஹ்வான்களின் ‘ஜம்இய்யதுத் தன்ளீம் அஸ்ஸிர்ரீ’எனும் அமைப்புத்தான் என்பதற்கு அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் உள்ளன என்பதையும் இங்கு நினைவூட்டுவது சாலப்பொருத்தமென நினைக்கின்றேன். படியுங்கள். உங்களது தேடலை நீங்கள் தொடர்ந்தால் சத்தியக்கொள்கையை அழகுறத்தெரிந்துகொள்வீர்கள் ..சகோதரர் இப்னுல் இஸ்லாம்..

 56. hassan says:

  “எந்த விதத்திலும் என்னிடத்தில் களா-கத்ருடைய மஸ்அலா ஈமானின் பாகத்தை சேர்ந்ததல்ல.” கூறியவர் – அபுல் அஃலா மவ்தூதி (ஜமாத்தே இஸ்லாமி) நூல் – மஸ்அலா ஜப்று – கத்ரு 09

  “இஸ்லாமிய பரிபாஷையில் எவர்களை மலக்குகள் என்று சொல்லுகின்றார்களோ அவர்கள் ஏறக்குறைய இந்தியா மற்ற நாடுகளில் உள்ள முஷ்ரிகீன்கள் அவர்களின் மதத்தில் தேவுகள், பிசாசுகள் என்று சொல்லுகின்றார்களோ அவைகள் தான்.”
  கூறியவர் – அபுல் அஃலா மவ்தூதி (ஜமாத்தே இஸ்லாமி)
  நூல் – தஜ்தீது வஇஹ்யாயேதீன் – 14

 57. hassan says:

  ரபியுல் அவ்வல் 12 ம் நாளை நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பிறந்த தினமாக அறிவித்து கொண்டாடுகின்றார்கள்..இந்த பிறந்த தினம் பற்றிய குறிப்பு ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீசுகளில் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் மரணித்த திகதி ரபியுல் அவ்வல் 12 ம் நாள் என்று ஆதாரப்பூர்வமான அறிவிப்புகள் உள்ளன. இதனை இமாம் அத் தபரி, இமாம் இப்னு கஸீர் ரஹீமஹுல்லாஹ் அன்ஹும் அஜ்மயீன் பதிய வைத்துள்ளார்கள்.

 58. hassan says:

  இந்த பித் அத் ஐ எகிப்தில் தேசிய கொண்ட்டாட நாளாக பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தவர் இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன் ஹசனுள் பன்னாஹ்…. அவர் தான் தேர்தலில் இருந்து வாபஸ் வாங்க வைத்த இரண்டு கோரிக்கைகளில் ஒன்று தான் இந்த மீலாத் விழாவை உத்தியோக பூர்வமாக தேசிய கொண்டாட்டம் ஆக்க கோரிக்கை வைத்தது….. இந்த செய்தி அல்இஹ்வானுல் முஸ்லிமூன் அஹ்தாதுன் ஸனஅத் அத்தாரீஹ்’ (இஹ்வானுல் முஸ்லிமீன், வரலாறு படைத்த சில நிகழ்வுகள்) என்ற நூலின் முதலாம் பாகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது…….இப்னுல் இஸ்லாம் ..சிந்திக்கவும்

 59. IBNUL ISLAM says:

  BR HASAN!!”” ஹசனுள் பண்ண “” இப்படி எழுதுவதில் உங்களுக்கு தனி ஒரு சந்தோசம்,,நீங்கள வேண்டும் என்று இதை எழுதினால்மீண்டும் சொல்கிரேன்,,உஙகட தர்பியாவ கொன்டுபோய் குப்பையில் போடுங்க,,இப்படி நாகரீகம் இல்லாமல் நடந்து கொள்றீங்களே,இது இஸ்லாமிய பன்பாடல்ல…

 60. IBNUL ISLAM says:

  “” ஹசனுள் பண்ண “” இப்படி எழுதுவதில் உங்களுக்கு தனி ஒரு சந்தோசம்,,நீங்கள வேண்டும் என்று இதை எழுதினால்மீண்டும் சொல்கிரேன்,,உஙகட தர்பியாவ கொன்டுபோய் குப்பையில் போடுங்க,,இப்படி நாகரீகம் இல்லாமல் நடந்து கொள்றீங்களே,இது இஸ்லாமிய பன்பாடல்ல…

  • hassan says:

   it was a typing error..God promise…..

   தாங்கள் தனி மனிதனையும் அவரது பகுத்தறிவில் ஹோண்ரிய சிந்தனைக்கும் அளவுக்கு மீறி கண்ணியம் கொடுத்து நேசிக்கிறீர்கள்…

   அன்னாரது பெயரை கவனக் குறைவாக மாற்றி எழுதியதற்கே தங்கள் உள்ளம் கொதித்து குமுறுகிறதே…

   கண்மணி நாயகத்தின் மார்க்கத்திற்கு கல்மாவிர்க்கு தப்பாக அர்த்தம் கொடுப்பதும் , அத்வைதம் பேசுவதும் , குளறுபடியான மார்க்க முரணான மச அலாக்களை வழங்குவதும் என தாங்கள் அறிந்ஜர்கள் இஸ்லாம் தூய மார்க்கத்தை கண்ணியம் குலைக்கும் போதும் அதற்க்கேன ஒரு பக்த கூட்டத்தை உருவாக்கும் போதும் தூய இஹ்லாசுடன் எமதுள்ளம் குமுறுகிறது..

   தங்கள் அபிமான அறிந்ஜர்களை பற்றி பேசும்போது வருகின்ற கோபம் தங்களுக்கு மார்க்கம் பற்றி பேசும் போது வருகின்றதில்லை…

   இதனைத்தான் நாம் தனி மனித வழிபாடு என்கிறோம்..

 61. hassan says:

  ஹசனுள் பன்னாவின் வண்டவாளங்களை ஆதாரங்களுடன் சொல்லியும் அதற்க்கு சிரிதும்ம் மறுப்பு தெரிவிக்காது அவரது பெயர் கவனக் குறைவாக எழுதப்பட்டதற்கு வலிந்து கட்டிக் கொண்டு சண்டைக்கு வருகிறீர்கள்..

  இப்பொழுது புரிகிறதா ஒரு அறிஞ்சர் மீது அளவுக்கு மீறி முஹப்பத் கொண்டுள்ளீர்கள் என்று…

 62. hassan says:

  தர்பியாவ குப்பைல போடுங்க என்று சொல்லுவது மாத்திரம் பண்பாடா??

  எங்கட தர்பியா இஹ்லாசுடன் மேட்கொள்ளப்படுகிறதா அல்லது சுய லாபத்திற்க என தாங்கள் எங்களது உள்ளத்தை ஊடுருவி பார்த்தீர் போலும் …..

  உங்கள் இயக்கம் பற்றை தண்டி வெறியை உருவாக்கியுள்ளது…அதுதான் ஹசனுள் பண்ணா செய்யித் குதூப் போன்றோரின் மார்க்க முரணை மறைக்க பார்க்கிறீர் …

 63. hassan says:

  தங்கள் அபிமான அறிஞ்சரின் பெயரில் கவனக்குறைவாக ஒரு அரவை குறைத்ததற்கு தங்களுக்கு வந்ததே ஒரு கோபம்…

  தங்கள் அபிமான அறிந்ஜர்கள் மார்க்கத்தின் முழு அழகையே குறைக்கிறார்கள் என்று ஆதாரத்துடன் சொல்லும் போது மௌனம்….

  இதனைத்தான் நாம் சொல்லுகிறோம் தங்கள் இயக்கம் மார்க்க சுரனையற்றவர்களை உருவாக்குகிறது என்று …தப்பேதுமில்லை என்று இப்பொழுதே புரிகிறது…

 64. yoonus says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எனது அன்புக்குரிய ஹசன் சகோதரர்க்கு. சகோததரர் ஹசன் மனீங்கள் என்னை எதோவிதத்தில்லாவது தொடர்ப்புக்கொல்லவும். …………………

 65. hassan says:

  சகோதரர் யூனுஸ்!!!

  உம்மாண்டே ..அன்னைக்கு பின்னூட்டத்தில ஏசினது போதாவேண்டு போன்லையும் எசப்போரின்களா…

  எண்டும்மோ …நா மாட்டேன் …எனக்கு பயூம் ..

 66. Yoonus says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சகோதரர் ஹசன்.

  நீங்கள் புரிந்துகொன்டது தவரு. நான் உங்களை அல்லாஹ்வுக்காக விரும்புகிரேன். நீங்கள் விரும்பினால் தொடர்ப்புக்கொல்லவும் மேலே குருப்பிட்டமுரைய்யில். அல்லாஹ் உங்கள் ஆட்ரலுக்கு அருள்புரியட்டும்.

 67. hassan says:

  எழுத்தாற்றல் இருக்கின்ற அளவுக்கு என்னிடம் பேச்சாற்றல் இல்லை சகோதரரே….

  என்னை தொடர்பு கொள்வதால் ஏமாந்து போவீர்கள்… கூச்ச சுபாவம் மிக்கதொரு மருத்துவ மாணவன் ….அதிகம் பேசுவதில் ஈடுபாடற்றவன்…

  ஏதேனும் சொல்ல விரும்பினால் இங்கேயே சொல்லலாம்..

  வாசிப்பு திறனும் தேடலும் இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்துகொள்ள ஆர்வமும் இருந்தால் அல்லாஹ்வின் அருள் எப்போதும் இருக்கும்..

 68. M N M Shukrynasliya says:

  பாவம் இவருக்கு ஏனோ இமாம் பன்னா அவர்களுடன் இந்த அளவுக்கு கோபம்?
  உங்களிடம் பெயர் சொல்ல இத்தகைய தியாகிகள் போராளிகள் இல்லை என்றா?
  எதுக்கப்பா இந்த வழிந்து குறை தேடும் பணி? இதுக்கு பெயர் தஃவா?? சீஸ் சே…..

 69. M.K.M. Rasmy says:

  salam, br. ibnul islam, SHUMAR ORU MONTHUKKU PIRAHU INDA SITELA ENNA NADAKKUZU ENRU PARKKA VISIT PANNINEN. NEENGAL UNGAL PONNAANA NERATHTHAI INDA VEENARHALODU ANIYAYAMAARKKA WENDAAM. PADIKKA NIRAIYA AMSHANGAL UNDU. INDAK KOOTTAM INI URUPPADAAZU. ALLAH THAAN IVANGALA PAAZUHAAKKA WENDUM.

 70. hassan says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் …. வாதங்களை எடுத்து வைத்தால் அதற்க்கு ஆதாரங்களோடு மறுப்பு தெரிவித்து விட்டு எம்மை வீணர்கள் என்றுரைத்தால் நியாயம்…எதிர்வாதமே வைக்காது வெறுமனே வீணர் என்றுரைக்கும் வழிமுறை சூப்பரோ சூப்பர்…தக்க சான்ருகலோட்டு எதிர்வாதம் வைக்கத் திராணியற்ற அப்பிராணிகளை உருவாக்கும் இயக்கம் ஒரு மயக்கம்…

 71. kaleel says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) உலகில் ஏகத்துவம் பேசியே அமைப்புகள் வளர்கின்றன. உதரணம் நிறைய சொல்லலாம் இயக்கம் வளர்ந்த பின் அதன் தலைவர்கள் முன்னிலை படுத்தப் படுகிறார்கள். பின்னர் தலைவர்கள் உண்மை முகம் தெரியும் போது இயக்கம் கேள்விக்குறியாகிறது அது இது என்று நான் சொல்ல வரவில்லை நான் படித்தவரை அமைப்புகள் இயக்கங்கள் அனைத்தும் ஒரு நூற்றான்டு சாதனை செய்ய முடிய வில்லை. உதரணம் நிறைய.

Derek MacKenzie Womens Jersey