இஸ்ரேலின் தீயும் முஸ்லிம்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்கும்! | HD Video.

காலம்: 25-11-2016 வெள்ளிக்கிழமை.
இடம்: பஷாயிர் பாடசாலை, ராஷித் மோல் பின்புறம், அல்-கோபார், சஊதி அரேபியா.
வீடியோ: றாஸிம் ஸஹ்வி.
கமரா உதவி: www.islamkalvi.com

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey