சிந்திக்கத் தூண்டும் இஸ்லாம்| ஜும்ஆ உரை.

ஜும் ஆ குத்பா பேருரை – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 15 ஜூலை 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey