இஸ்லாம் கூறும் ஓரிறை கொள்கை – மாற்று மத சகோதரர்களுக்கான நிகழ்ச்சி.

அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் – தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி, நாள்: 10-12-2015, வியாழக்கிழமை இடம்:போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் ஜுபைல், சவுதி அரேபியா, வழங்குபவர் : முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா)

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey