உழ்ஹிய்யாவில் 7 நபர்கள் கூட்டுச்சேர்தல்

Post by mujahidsrilanki 27 May 2010 கட்டுரைகள்

உழ்ஹிய்யாவில் மாட்டிலோ ஒட்டகத்திலோ 7 நபர்கள் கூட்டுச்சேர்தல் மார்க்கம் அல்ல என்றும் அது பற்றி ஜாபிர் ரழியல்லாஹ் அன்ஹ் அறிவிக்கும் முஸ்லிமில் இடம் பெறும் செய்தி ஹத்யுக்கு மாத்திரம் உரியது உழ்ஹிய்யாவிற்கு ஆதாரமாகாது என்றும் சிலர் பிரச்சாரம் செய்து வருவது போதிய ஆய்வின்மைக்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். ஜாபிர் ரழியல்லாஹ் அன்ஹ் அறிவிக்கும் அந்த செய்தியே ஆதாரத்திற்கு போதுமானதாயினும் ஹஜ்ஜில் அல்லாமல் உழ்ஹிய்யாவின் பொழுது 7நபர்கள் மாட்டிலும் பத்து நபர்கள் ஒட்டகத்திலும் கூட்டுச் சேரலாம் என்பதற்கு ஆதாரமான இன்னொரு தெளிவான செய்தியைப் பாருங்கள்.

الجامع الصحيح سنن الترمذي – 905  حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد


“நாம் நபியவர்களுடன் ஒரு பிரயாணத்திலிருந்தபொழுது உழ்ஹியாத் தினம் வந்தது.மாட்டில் ஏழு நபர்களும் ஒட்டகத்தில் பத்து நபர்களும் பங்கெடுத்தோம்.”

அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹ் அன்ஹ்
ஆதாரம்: திர்மிதீ 905

இந்த ஹதீஸை இமாம் இப்னு குஸைமா

திர்மிதீ

அபுல் ஹஸன் அல் கத்தான்

இப்னுல் முலக்கின்

சவ்கானி

அல்பானி

மற்றும் பல அறிஞர்கள் பலமான ஹதீஸ் எனக் கூறியுள்ளனர்.

இந்த செய்தி ஹஜ்ஜோடு சம்பந்தப்பட்டதல்ல இல்லையெனில் அதை தெளிவாகவே இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் ஹஜ் பிரயாணத்தில் இருந்தோம் என்று குறிப்பிட்டிருப்பார்.ஏதோ ஒரு சாதாரணப் பிரயாணம் என்பதால்தான் நாம் ஒரு பிரயாணத்தில் இருந்தோம் என்று கூறுகிறார்.இந்த ஹதீஸை கூட்டு சேர்தலை மறுக்கும் பத்வாவை இலங்கையில் முதலில் பேசிய சகோதரரிடம் எடுத்துக் கூறியபொழுது இந்த ஹதீஸ்; ஹ{தைபியாவில் நடந்ததைத்தான் குறிப்பதாக தெளிவான ஒரு ஆதாரம் முஸ்னத் பஸ்ஸாரில் வருவதாகச் சொன்னார்.ஆனால் அவர் சொன்னது போன்று முஸ்னத் பஸ்ஸாரில் எந்த அறிவிப்பும் கிடையாது.

எனவே இது தனியாகவே உழ்ஹிய்யா பற்றி பேசும் செய்தி என்பது மிகத் தெளிவு. அதனால்தான் இமாம் ஷவ்கானி போன்றவர்கள் இந்த ஹதீஸை உழ்ஹிய்யாவுக்குறியது என்பதைத் தெளிவாகவே குறிப்பிடுகின்றனர்.
பார்க்க: நய்லுல் அவ்தார் 5.161

அலி

ஆயிசா

அனஸ்

இப்னு மஸ்ஊத்

அபு மஸ்ஊத்

ஹ{தைபா

ஜாபிர்

இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹ் அன்ஹ{ம் இன்னும் பெரும்பாலான நபித்தோழர்கள் அனைவரும் இதை அனுமதித்தே வந்துள்ளனர். நபித்தோழர்களில் இதற்கு மாற்றமாக யாரும் இருந்ததாக எந்தச் செய்தியும் இல்லை.

எனவே இந்த ஹதீஸ் தெளிவாகவே உழ்ஹிய்யாவில் மாட்டை குர்பானி கொடுப்பவர்கள் 7 நபர்களாக அதில் பங்குகொள்ளலாம் என்று சொல்வதால் குர்பானியில் கூட்டுச் சேர்பவர்கள் தயக்கமின்றி பங்குகொள்ளலாம்.அல்லாஹ் அவனது முகத்தை நாடிச் செய்யும் ஒவ்வொரு அமலையும் ஏற்றுக் கொள்வானாக.

3 Responses to “உழ்ஹிய்யாவில் 7 நபர்கள் கூட்டுச்சேர்தல்”

 1. زياد جمال الدين says:

  جزاك الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة

 2. razmi says:

  “நாங்கள் பிரயாணத்தில் இருந்தோம்.ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தினம் வந்தது.ஒரு மாட்டில் ஏழு பேரும் ஒரு ஒட்டகத்தில் பத்துபேரும் கூட்டாகிக் கொண்டோம்.”

  அறிவிப்ப‌வர்: இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

  ஆதாரம்: திர்மிதி,இப்னு ஹிப்பான்

  மேற்கூற‌ப்ப‌ட்ட‌ செய்தியை;நாங்க‌ள் பிர‌யாண‌த்தில் இருந்தோம்.பெருநாள் தின‌ம் வ‌ந்த‌து;என்ற‌ சொற்தொட‌ர் க‌வ‌னிக்க‌ப்ப‌ட‌க்கூடிய‌ ஒன்றாகும்.

  ஏன‌னில் ந‌பிய‌வ‌ர்க‌ள் துல் ஹ‌ஜ் மாதம் பிரயாண‌ம் செய்த‌து இர‌ண்டு சந்த‌ர்ப்பங்களிளாகும்.

  1,ஹுதைபிய்யா உட‌ன்ப‌டிக்கை ந‌டந்த‌ ஆண்டு

  2,ஹ‌ஜ்ஜ‌துல் விதாஃ என்ற‌ இருதி ஹ‌ஜ்ஜை ந‌பிய‌வ‌ர்க‌ள் நிறை வேற்றிய‌ ஆண்டு

  இத‌ன‌டிப்ப‌டையில் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு யின் செய்தி ந‌பிய‌வ‌ர்க‌ள் ஹஜ்ஜுச் செய்த‌ வேளையில் ந‌ட‌ந்த‌ நிக‌ழ்வைக் குறிக்கிற‌து.இதை வ‌ழுவூட்டும் வ‌கையில் இந்த‌ ஹ‌தீஸைப் ப‌திவு செய்த‌ இமாம் திர்மிதி அவ‌ர்கள் இந்த‌ப் பாடத்தில் தான் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவ‌ர்க‌ளின் செய்தி இட‌ம் பெற்றுள்ளது என்று கூறுகின்றார்க‌ள்.

  ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அறிவிக்கும் செய்தி அபூ தாவுத், ந‌ஸாஈ,இப்னு மாஜ‌ஹ் போன்ற‌ கிர‌ந்த‌ங்க‌ளில் பின்வ‌ருமாறு ப‌திவு செய்யப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

  நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவ‌ர்க‌ள் இறுதி ஹ‌ஜ்ஜின் போது ஒரு மாட்டை த‌ன‌து குடும்ப‌த்தின‌ருக்காக‌ அருத்தார்க‌ள். முஸ்லிமில் இட‌ம் பெரும் ஜாபிர் ரலியள்ளஹு அன்ஹு யின் அறிவிப்பில் இறுதி ஹ‌ஜ்ஜில் த‌ம‌து மனைவிய‌ர்க‌ளுக்காக‌ ஒரு மாட்டை அருத்தார்க‌ள் என்று இட‌ம் பெற்றுள்ளது.

  என‌வே இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு யின் செய்தி ஹ‌ஜ் செய்த‌ வேளையில் ந‌ட‌ந்த‌ நிக‌ழ்வைக் குறிக்கிறது என்ப‌து தெளிவாகிற‌து.ஹ‌ஜ் க‌ட‌மையை நிறை வேற்றும் ஒருவ‌ருக்கு உழ்ஹிய்யா வ‌ண‌க்க‌ம் நபிவழி கிடையாது அவ‌ர் ஹ‌த்ய் என்ற‌ வ‌ண‌க்க‌த்தைதான் நிறை வேற்றுவார் என்ப‌து நாம் அறிந்த‌ விட‌ய‌மாகும்.

  மேலும் இமாம் சவ்க்கானியின் நூலுக்கு விரிவுரை எழுதிய இமாம் சித்திக் ஹசன் கான் அவர்கள், ஹதியில் இருந்து கியாஸ் செய்யப்பட்டது தான் உழுஹிய்யா சட்டம் என குறிப்பிடுகின்றார்கள். ( பார்க்க ரவ்லாதுன் நதியா பி சரஹில் பரிய்யா )… இபாதத்தில் கியாஸ் இல்லை என்பது மார்க்கத்தின் அடிப்படையான சட்டம் எல்லோராலும் அறியப்பட்ட விடயமாகும்.

  இன்னும், இமாம் மாலிக்கின் பத்வாவை வரலாறில் யாருமே, பிழையென மறுக்கவும் இல்லை.
  அத்தோடு, சஹாபாக்களின் வார்த்தைகளை சேர்த்து விளங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். இவர் கூறுவது போன்று நாம் எடுத்துக் கொள்வதாக இருந்தால் அந்த இமாம் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஹதீதை ஏதெனும் பிரயாணத்தில் உள்ளவர்கள் மாத்திரம் தான் பாவிக்க முடியுமே தவிர, ஹஜ் செல்லாதவர்கள் அல்ல. ஏனெனில்
  ஹதீதின் வாசகம் பிரயாணம் என்று சொல்கிறது. இபாதத்தில் யூகங்களுக்கு இடம் கிடையாது. பிரயாணம் என்று இருப்பதால் அந்த இபாதத்தை பிரயாணத்தில் தான் செய்ய வேண்டும். ஆனால் மாற்றமாக ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவின் ஹதீஸும் ஹுதைபிய்யா என்ற இடத்தை குறிக்கின்றது. அதுவும் பிரயாணம். எனவே, இந்த இரு அறிவிப்புக்களை சேர்த்து விளங்குவதுதான் முறையானது.

  அதுமட்டுமன்றி, இந்த கூட்டுச் சேர்ந்து கொடுக்க முடியும் எ‌ன்ற கருத்தும் கூட உழ்ஹிய்யாவின் போக்குக்கு முற்றிலும் நேர்மாரானதாக இருப்பதை காணலாம். வசதி படைத்தவர்கள் மட்டும் தான் உழ்ஹிய்யாக் கொடுக்க வேண்டும் என்றிருக்கும்போது ஏனையவர்கள் ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும்?. என்வே தான் இப்படி ஏழு பேர் சேர்ந்து ஒரு மாட்டையோ, ஒரு ஒட்டகத்தையோ உழ்ஹிய்யாக் கொடுத்ததாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸ்ஸல்லம் அவர்களின் காலத்தில் நடந்ததாக நாம் காணமுடியாது.

  ஆ‌ம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸ்ஸல்லம் அவர்களோ அல்லது அவர்களது தோழர்களோ தமது வாழ்நாளில் உழ்ஹிய்யாவை கூட்டாகச் சேர்ந்து நிறைவேற்றியுள்ளார்கள் என்பதற்கு ஏனைய ஆதாரங்கள் முன்வந்தால் நாமும் அப்படிச் செய்யமுடியும். எனினும் அவர்களது வாழ்க்கையில் அவ்வாறு நடந்ததாக எந்தவொரு ஆதாரமும் இ‌ல்லை.

  அபு அய்யூப் அல் அன்சாரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுவதாவது : –

  ” நாங்கள் ஒரு ஆட்டை அறுப்பவர்களாக இருந்தோம். அதனை ஒருவர் தனக்காகவும் தந்து குடுப்பத்தினருக்காகவும் அறுப்பர். பின்னர் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் போட்டிபோட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அதனால் அது பெருமைப்படத்தக்க
  விடயமாக மாறிவிட்டது. ” இமாம் மாலிக்கின் முஅத்தாஃ

  மேற்குறித்த ஹதீஸை தனது நூலில் எத்திவைத்த இமாம் மாலிக் அவர்கள் அதனை தொடர்ந்து பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள்.

  ” ஒட்டகம், மாடு, ஆடு ஆகிய உழ்ஹிய்யாக் கொடுக்கும் பிராணிகளில் நான் செவிமடுத்தவைகளில் ‌மிகவு‌ம் சிறப்பானது எதுவெனில் ஒரு மனிதன் தனக்காகவும் தனது குடும்பத்திற்காகவும் ஒரு ஒட்டகத்தை அறுப்பதாகும். இன்னும் ஒரு மனிதன் தனக்குச் சொந்தமான மாட்டையோ அல்லது ஆட்டையோ அறுப்பதாகும். அதனை அவரது குடும்பத்தினருக்காகவும் அறுத்து அவர்களையும் அதில் சேர்த்துக் கொள்வார். இன்னும் சிலர் ஒட்டகம் அல்லது மாடு அல்லது ஆடு போன்ற ஏதேனும் ஒன்றை வாங்கி குர்பானி (நுஸ்க்) கொடுக்கும் விடயத்திலேயும் உழ்ஹிய்யாவில் கூட்டுச் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அதன் பின்னர் அவரவர் தனது பங்குக்குரிய தொகையை ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். இன்னும் அவரவருக்கு அதனது இறைச்சியிலிருந்து ஒரு பங்கை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். நிச்சயமாக இ‌து வெறுக்கத்தக்கதாகும். நாங்கள் ஹதீஸீல் செவிமடுத்த விடயம் என்னவெனில் வணக்கமாக செய்யப்படும் குர்பானியில் கூட்டுச் சேர முடியாது. நிச்சயமாக ஒருவர் தனது பொறுப்பிலுள்ள குடும்பத்திற்காக மட்டுமே முடியும்.” ( முஅத்தா )

Derek MacKenzie Womens Jersey