ஒரு நாட்டை விட்டு வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும்போது நோன்பின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமா? | Video | Q&A.

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Download Mp3
Download Video

Comments are closed.

More News