கவாரிஜ்,சீஆ,முஃதஸிலா,அச்அரீயாக்கள் தோன்றிய வரலாறு

Post by mujahidsrilanki 22 April 2011 கொள்கை, வீடியோக்கள்

3 Responses to “கவாரிஜ்,சீஆ,முஃதஸிலா,அச்அரீயாக்கள் தோன்றிய வரலாறு”

 1. fazeel says:

  assalamu alaikkum
  moulavi mujahi ibn rezeen
  this video is not clear to listen if you do not mind please correct it and republish it,
  i am really interested to study about those topics,
  jazakallah

  • mujahidsrilanki says:

   walaikumussalam

   வீடியோப் பதிவுகள் எனது ஏற்பாட்டில் நடப்பவைகள் அல்ல என்பதால் சில வீடியோக்கள் தெளிவான பதிவுகள் கொண்ட பிரதிகள் இல்லை. இன்சா அல்லாஹ் குறிப்பிட்ட இந்தத் தலைப்பில் மீண்டும் ஒரு முறை பேச முயற்சிக்கிறேன்.

 2. assalamu alaikum warahmathullahi wabarakathuhu..

  Dear Shaikh !
  Im from Rabigh(Jeddah)Tamil Dawa committee
  We would like 2 invite you as gest speaker for one of our future program.pls give me ur contact number so that we can discuss it further.

  Jazakallah…
  Brother Abu Zainab

Derek MacKenzie Womens Jersey