கிலாஃபத்தை (இஸ்லாமிய ஆட்சியை) புரிந்துகொள்வது எவ்வாறு?

அல் கோபார் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாரந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
உரை: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா. நாள்: 13-10-2015, செவ்வாய்க்கிழமை, இரவு 8.45 முதல் 9.45 வரை, இடம்: சவுதி கேட்டரிங்க் கேம்ப் பள்ளி, ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

One Response to “கிலாஃபத்தை (இஸ்லாமிய ஆட்சியை) புரிந்துகொள்வது எவ்வாறு?”

  1. இஸ்லாமிய மதத்தில் கிலாபாத உருவாகினால், கலிபாவை எப்படி தெரிவு செய்வீர்கள்?

More News