கருத்துக்களை மாற்றினால் ஜாலியாத்தில் சம்பள உயர்வா?

சவூதி தஃவா சென்டரில் (ஜாலியாத்தில்) வேலை செய்பவருக்கு மாத ஊதியம் ஒரு லட்சமா?
ஸஹாபாக்களை பின்பற்றுதல் என்ற பிரச்சாரத்திற்கு கூடுதல் சம்பளம் கொடுக்கின்றார்களா?

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey