ஜமாஅத் தொழுகையில் அத்தஹியாத் இருப்பில் துஆ செய்வதற்கு போதுமான நேரம் கிடைக்காதபோது என்ன செய்வது ? | Video | Q&A.

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Comments are closed.

More News