தஃப்ஸீர் – பாடம் 1, ஸூரா அழ்-ழுஹா விளக்கவுரை.

அல் கோபார், ராக்காஹ் மற்றும் தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இனைந்து நடத்தும் மூன்று மாத கால தர்பியா நிகழ்ச்சி
முதலாவது தர்பியா வகுப்பு – தஃப்ஸீர்
ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (ரக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்) முதலாவது தர்பியா – ஃபிக்ஹ்.

One Response to “தஃப்ஸீர் – பாடம் 1, ஸூரா அழ்-ழுஹா விளக்கவுரை.”

  1. MOHAMED HAMTHAN says:

    ASSALAMU ALAIKUM VARAH… NAN ALLAHUDAYA UTHAVIYAL UNGA BAYANAI THODARAGA KEATU VARUGIREAN… NIGAL MARKA SAMBATHAMANA VAGUPUGALIL ULLA WTHASAPP GROUPIL YEANNAIUM ENAIKUMARU KEATU KOLGIREAN INSHALLAH… ……

Derek MacKenzie Womens Jersey