தஃப்ஸீர் பாடம் 3 – ஸூரத்துல் கவ்ஸர் (அத்தியாயம் 108) | Al-Khoabar | Tharbiyyah.

அல் கோபார், ராக்காஹ் மற்றும் தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இணைந்து நடத்தும் 8 வார கால தர்பியா நிகழ்ச்சி,

முதலாவது தர்பியா வகுப்பு – தஃப்ஸீர்

மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
(அழைப்பாளர், ரக்காஹ் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்)
நாள்: 11-11-2016, வெள்ளிக்கிழமை, மதியம் 12.30 முதல் மாலை 5.00 மணி வரை,

இடம்: அல்-பஷாஇர் பள்ளிக்கூடம், அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey