தந்தைக்கு பின்னால் குடும்பத்தை பொறுப்பெடுக்க கூடியவர்களுக்கு இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்.

அல் கோபார் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாரந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
உரை: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.
நாள்: 18-08-2015, செவ்வாய்க்கிழமை, இரவு 8.45 முதல் 9.45 வரை, இடம்: சவுதி கேட்டரிங்க் கேம்ப் பள்ளி, ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News