தவ்ஹீத் பிரச்சாரமும் ஆட்சியை முன்னிலைப்படுத்தும் இயக்கங்களது தஃவாக்கள நிலையும்-2

Post by mujahidsrilanki 7 November 2011 கட்டுரைகள், விமரிசனங்கள்

தவ்ஹீத் பிரச்சார அமைப்புகளுக்கும் ஏனைய அமைப்புக்களுக்கும் இடையிலான அடிப்படை வேறுபாடுகள்.

1- ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி என்பது ஒரு கொள்கையின் பெயரல்ல. அது ஓரியக்கத்தின் பெயராகும். இதுபோலத்தான் டீஏ, தப்லீக் ஜமாஅத் போன்ற பெயர்களும். இவை ஒரு கொள்கையின் பெயரல்ல. குறிப்பிட்ட இரு இயக்கங்களின் பெயர்களாகும். எனவேதான் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமிவாதி, டீஏ வாதி, தப்லீக் ஜமாஅத் வாதி என்று யாரும் அழைப்பதில்லை. ஆனால் தவ்ஹீத் பேசும் ஒருவரைப் பார்த்து ‘இவர் ஒரு தவ்ஹீத் வாதி’ என்று சொல்லப்படுவதைப் பார்க்கின்றோம். ‘தவ்ஹீத்’ என்பது ஒரு கொள்கையென்பதாலேயே இவ்வாறு வழங்கப்படுகின்றது. எனவே தவ்ஹீத் இயக்கங்கள் என நாம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பதே நாம் கொண்டுள்ள கொள்கையை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே தவ்ஹீத் கொள்கையை பல இயக்கங்கள் பிரசாரம் செய்யலாம், அவை இன்று நேர் வழியிலிருந்து நாளை வழிதவறலாம் என்றிருந்தாலும் இவ்வியக்கங்கள் பிரசாரம் செய்த தவ்ஹீத் கொள்கை ஒரு போதும் வழிகேடாகமாட்டாது. அது என்றைக்கும் சத்தியமே என்பதை மனதில் ஆழமாய் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2- ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியை ஆதரிப்பவர்களும், டீஏ வை ஆதரிப்போரும், தப்லீக் ஜமாஅத்தை ஆதரிப்போரும் ‘நாமும் தவ்ஹீத் வாதிகள்தான்’ என்று கூறுவார்கள். ஆனால் தவ்ஹீத் வாதிகள் யாருமே ‘நானும் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமிதான்’ அல்லது ‘நானும் டீஏதான்’ அல்லது ‘நானும் தப்லீக் ஜமாஅத்துத்தான்’ என்று கூறமாட்டார்.  ஏனென்றால் இவைகளெல்லாம் வெறும் இயக்கங்கள் ஆனால் தவ்ஹீத் என்பது ஒரு கொள்கையாகும். அதனால்தான் அவர் தன் கொள்கையை விட்டு விட்டு வேறோர் இயக்கத்தைக் கொண்டு தன்னை அடையாளப்படுத்துவதை விரும்புவதில்லை. இந்த பலமான கொள்கை உறுதியானது நமது சஞ்சிகைகளிலும், இன்னோரன்ன தஃவா நடவடிக்கைகளிலும் தெளிவாகத் தெரியக் கூடியதாகவுமுள்ளது.

3- ஏனைய இயக்கங்களைப் பார்ப்போமானால் கட்டுப்பாடுமிக்க ஒரு தலைமைத்துவமொன்று அங்கு காணப்படும், ஆனால் தவ்ஹீத் சகோதரர்களுக்கு இவ்வாறான தலைமைத்துவமொன்றில்லை. ஆனாலும் இதை நாம் ஒரு குறையாகக் கருதமாட்டோம். ஒரு நிரையாகவே கருதுகிறோம். தவ்ஹீத் பிரசாரம் செய்யும் அமைப்புக்களுக்கு தலைமைத்துவமொன்று அவசியமென்றாலும் தவ்ஹீத் என்ற கொள்கைக்கு தலைமைத்துவமொன்று வரமுடியாது. இஸ்லாமிய ஆட்சியொன்று வந்து தலைமைத்துவமொன்று ஏற்பட்டாலேயன்றி வேறொரு தலைமைத்துவமொன்று தவ்ஹீத் கொள்கைக்கு வரமுடியாது. இயக்கத் தலைமைகளுக்கு இஸ்லாத்தில் ஒரு பெறுமதிமிக்க வசனமும் கிடையாது. இஸ்லாமியத் தலைமை ஒன்றுக்கே அனைத்துப் பெறுமதியும் உண்டு. எனவே இந்த இயக்கங்களுக்குள் சுருங்கிய தலைமைகளால் அங்கத்துவர்கள் மாத்திரம் சந்தோசப்படலாம்.

4- தவ்ஹீத் அiமைப்பைத் தவிர்ந்த மற்றைய அனைத்து இயக்கங்களிலும் அங்கத்தவர்களிடம் ‘பைஅத்’ பெறும் வழமை காணப்படுகின்றது.  ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, டீஏ, தப்லீக் ஜமாஅத், ஏத்தாளையிலுள்ள ஜமாஅத்துத் தக்பீர்(காபிராக்கும் ஜமாஅத்) போன்ற எல்லா இயக்கங்களிலும் தலைவரிடம் பைஅத் பெறும் வழமையுள்ளது. ஆனால் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தில் இவ்வாறான வழமையொன்று கிடையாது. இது தவ்ஹீத் பிரச்சாரத்திற்கும் ஏனைய இயக்கங்களுக்குமிடையில் உள்ள மிக முக்கிய வேறுபாடு. தவ்ஹீத் வாதிகளின் சிந்தனைகள் பூட்டுப்போடப்படாமல் இருப்பதற்கும் ஏனைய அமைப்பினர் மார்க்கவிடயங்களை கண்மூடி ஏற்பதற்கும் இந்த வேறுபாடே மிக முக்கிய காரணம்.

5- பொதுவாக மற்ற இயக்கங்களில் ‘படிமுறை செயற்திட்டம்’ என்றொரு முறை காணப்படுகின்றது. உதாரணமாகக் கூறுவதென்றால் தமது இயக்கத்தை ஆதரிப்பவருக்கு முஅய்யித் என்றும், அமைப்பில் இணைந்தவருக்கு முன்தஸிப் என்றும் உயர்பீடத்திலுள்ளவருக்கு ஷுரா அங்கத்தவர் என்றும் படிமுறையடிப்படையில் பட்டம் வழங்கப்படுவதைக் கூறலாம். ஓவ்வொரு ஜமாஅத்திலும் இந்தப் பெயர்களில் வித்தியாசம் காணப்பட்ட போதிலும் விடயம் ஒன்றாகவேயுள்ளது. ஆனால் தவ்ஹீத் அமைப்பில் இவ்வாறான படிமுறையொன்று இல்லை. ஏனெனில் இதை யாராலும் துல்லியமாகக் கணித்துச் சொல்ல முடியாது. இயக்கம் நடத்துகிறோம் என்பதற்கு வேண்டுமென்றால் இது பிரயோஜனப்படலாம்.

6- தவ்ஹீத் அமைப்பானது, விளைவுகளை வைத்து, எவ்வாறு பிரசாரம் செய்ய வெண்டும்? எதைப் பிரசாரம் செய்ய வேண்டும்? என்று எடைபோடுவதில்லை. உதாரணமாக 50 வருட நமது தஃவாப் பணியில் வீழ்ச்சிகளை நாம் சந்தித்துள்ளோம் என்றால் இதை வைத்து தஃவாவுக்காக நாம் மேற்கொண்ட மொத்த முயற்சியையுமே குறை காணமாட்டோம். மாற்றமாக ‘இது அல்லாஹ் தந்த முடிவென்றே எண்ணுவோம்’. ஏனென்றால் உலகில் முதல் இறைத்தூதரான நபி நூஹ் (அலை) அவர்கள் 950 வருடம் தஃவாப் பணிசெய்தார்கள். ஆனால் வெறும் அறுபது நபர்களே இதை ஏற்றார்கள். அதே நேரம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 23 வருடம் பிரசாரம் செய்து மிகப்பெரும் வெற்றி பெற்றார்கள். இதை வைத்து நபி(ஸல்) அவர்கள் திட்டமிட்டு, திறமையாக பிரசாரம் செய்தார்கள் என்றும், நூஹ் (அலை) அவர்கள் திட்டமிடவில்லை, திறமையாக பிரசாரம் செய்யவில்லையென்றும் நாம் கூறமாட்டோம். மாற்றமாக இருவரும் முயற்சியை சரியாக எடுத்தார்கள் வேறுபட்ட இரு முடிவுகளை அல்லாஹ் கொடுத்தான் என்றுதான் சொல்வோம். இதனால்தான் எதிர்ப்புக்களின் போது தவ்ஹீத் பிரச்சார அமைப்புக்கள் கொள்கையைத் தளர்த்துவதில்லை.

7- ஏனைய இயக்கங்களைப் பார்ப்போமாயின் தமது இயக்கத்தவர்கள் செய்யும் தவறுகளைப் பகிரங்கமாகச் சுட்டிக் காட்டமாட்டார்கள். தமக்குள்ளேயே இரகசியமாகப் பேசிக்கொள்வார்கள். சுட்டிக்காட்டிக்கொள்வார்கள். காரணம் ஒரு முஃமினது குறையை மறைப்பது கடமையெனச் சொல்லி ஈமானை இயக்க எல்லைக்குள் அடக்கிக்கொள்வார்கள். ஆனால் தவ்ஹீத் சகோதரர்களைப் பொருத்தமட்டிலே இவ்வாறு ஒத்தடம் போடமாட்டார்கள். தவ்ஹீத் வாதி பிழை செய்தாலும், யார் பிழை செய்தாலும் அதை முறையாகப் பகிரங்கமாக சுட்டிக்காட்டித் திருத்தப் பார்ப்பார்கள் இன்று வரைக்கும் இதே நிலையிலேயே தமது அழைப்புப் பணியை அவர்கள் தொடர்கிறார்கள் என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். இவர்களிடம் கருத்துச் சுதந்திரம் கிடையாது. அளவுகடந்த இயக்கக் கட்டுப்பாடு காணப்படுகின்றது. அதனால்தான் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியைச் சேர்ந்த ஒருவரை அதே அமைப்பிலிருக்கும் இன்னொருவர் விமரிசிப்பதில்லை. இதைப் போலவே டீஏயிலிருக்கும் ஒருவரை அதே அபை;பிலிருக்கும் இன்னொருவரும் விமரிசிப்பதில்லை. ஆனால் தவ்ஹீத் கருத்திலிருப்பவவர்கள் தம் அமைப்பைச் சேர்ந்த இன்னொருவரைப் பகிரங்கமாகவே விமரிசிப்பர். தம் அமைப்பிலிருக்கும் ஒருவர் தவறிழைக்கும் போது அதைப் பகிரங்கமாகவே விமர்சித்து சுட்டிக்காட்டும் வழமை தவ்ஹீத் அமைப்பில்தான் காணப்படுகின்றது. அது அவ்வமைப்பிலிருக்கும் கருத்துச் சுதந்திரத்தை தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது. அத்தோடு இதில் யாரும் யாரையும் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுவதும் கிடையாது. இவ்வியல்புகளோடுதன் தவ்ஹீத் அமைப்பு இயங்கி வருகின்றது.

8- தவ்ஹீத் பேசும் நாம், இயக்கம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஒரு போதுமே செயல்படுவதில்லை. ஆனால் பிற அமைப்புக்களிடம் இவ்வாறான பண்புகள் காணப்படுகின்றன. தமது இயக்கத்தின் வளர்ச்சியை முழு நோக்காகக் கொண்டு செயற்படுபவனையாக அவை காணப்படுகின்றன. உதாரணமாகச் சொல்வதானால் மாற்றுக் கொள்கையிலிருக்கும் பள்ளிவாசல்களுக்கு இவர்கள் சென்றால் அங்கு மார்க்கத்துக்கு முரணாணவைகள் நடைபெற்றால் ‘இவர்களை மெல்லத் திருத்துவோம்’ என்று கூறிக் கொண்டு, கண்டும் காணதது போல் நடந்து கொள்வார்கள். ‘அந்த மகான்… இந்த மகான்…’ என்று மார்க்கத்தின் பெயரால் கட்டுக் கதைகள் சொல்லப்பட்டாலும் இதே பாணியில் மௌனித்து விடுவார்கள். ‘முஹம்மதே மௌனமாக இரு முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானீ அவர்கள் தூங்குகிறார்கள்’, ‘நபியவர்களின் சிறு நீரை ஒரு பெண்மணி குடித்தாள்‘ போன்ற புனைக்கதைகள் அங்கே சொல்லப்பட்டாலும் ‘தமது மெல்லத்திருத்துவோம்’ படலத்தின் படி சும்மா இருப்பார்கள். இவ்வாறு ஷிர்க்கான, பித்அத்தான அம்சங்கள் நடைபெறும் போதெல்லாம் ‘எல்லோருக்கும் கருத்துச் சுதந்திரமுண்டு’ என்று கூறி அதை நியாயப்படுத்தும் இவர்கள், அதே பள்ளிவாசலில் தமது இயக்கம் விமர்சிக்கப்படும் போது கொதித்தெழுகிறார்கள். அதே மிம்பரில் ‘ஹஸனுல் பன்னா யார் தெரியுமா?’ என்று சொல்லப்பட்டதும் அந்தப் பள்ளிப் பக்கமே போக மறுக்கின்றார்கள். அவ்லியாக்களின் பெயரால், நபியவர்களின் பெயரால் பச்சை பச்சையாக வழிகேடுகளும், இஸ்லாத்தைத் தகர்க்கும் அம்சங்களும் கூறப்பட்ட போதெல்லாம் கருத்துச் சுதந்திரம்தானே என தாராளத் தன்மையோடிருந்தவர்கள், இஸ்லாத்தைக் குழிதோண்டிப் புதைக்கின்ற ஷீயாக்கொள்கை பரப்பப்படும் போதெல்லாம் ‘கருத்துக்களம்தானே யாரும் எதையும் சொல்லலாம்’ என்று ஜனநாயக நிறம்; பூசியவர்கள், தமது இயக்கம் விமரிசிக்கப்படும் போது கொதிக்கின்றார்கள் என்பதிலிருந்து இவர்களிடம் வேரூன்றியிருக்கும் இயக்க வெறியின் நிறம் தெரிகின்றது. இஸ்லாம் விமர்சிக்கப்படும் போது மௌனிப்பவர்கள் தம் இயக்கம் விமரிசிக்கப்படும் போது சீறிப்பாய்கின்றார்கள் என்பதிலிருந்து,  இயக்க வளர்ச்சிதான் இவர்களுக்கு முக்கியமே ஒழிய இஸ்லாமல்ல என்பது தெளிவாகின்றது.

இதை இன்னும் தெளிவாகச் சொல்வதாயின், கொழும்பிலுள்ள இவர்களின் நூலகத்தில் வழிகேடுகளை விளம்பரம் செய்யும் சஞ்சிகைள் விற்பனைக்குள்ளன. இவற்றையெல்லாம் அனுமதிக்கும் இவர்கள், தமது இயக்கத்தை விமர்சிக்கும் புத்தகங்களையோ, சீடிக்களையோ விற்பனைக்கு அனுமதிப்பதில்லை. இஸ்லாம் தகர்க்கப்பட்டாலும் தமது இயக்கம் காக்கப்படவேண்டும் என்ற இவர்களின் நிலைப்பாடுதான் இதற்குக் காரணமாக இருக்கவேண்டும் என்பதில் முரண்பட முடியாது.

இஸ்லாம் விமர்சிக்கப்பட்டால், நபித்தோழர்கள் கொச்சைப் படுத்தப்பட்டால் வாய்மூடி அதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள், ஹஸனுல் பன்னா, யூஸுப் கர்ளாவீ போன்றவர்கள் விமரிசிக்கப்படும் போது, ‘அறிஞர்களை இப்படி விமரிசிக்கலாமா?, நான் சஉதி சென்றிருந்த போது அங்குள்ள ஒரறிஞரிடம் ‘அறிஞர்களை இப்படி விமரிசிப்பது பற்றிக் கேட்டேன். அதற்கவர் ‘நாமெல்லாம் இவ்வாறு தரக் குறைவாக அறிஞர்களை விமரிசிப்பதில்லை’ எனக் கூறினார்’ என்று சொல்லி  விமரிசித்தவர்களை பெயர் கூறி விமரிசிப்பார்கள். இஸ்லாம் விமரிசிக்கப்படும் போது பெயர் சொல்லாமலும், எதிர்க்காமலும் இருந்தவர்கள் தமது இயக்கம் விமரிசிக்கப்படும் போது பெயர் சொல்லி விமர்சிக்கின்றார்கள் என்றால் இயக்கம்தான் இவர்களின் உயிர்நாடியாகவுள்ளது இஸ்லாமல்ல என்பது விளங்குகின்றது.

இயக்கம் வளர்ப்பதுதான் இவர்களின் இலக்கு என்பதற்கு இன்னுமோர் உதாரணம்:

தமது இயக்கத்துக்குப் பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படாது என்றிருந்தால் இவர்கள் எதையும் செய்வார்கள். இயக்கத்துக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றிருந்தால் அதில் வளைந்து கொடுப்பார்கள். எல்லா இயக்கங்களும் எதிர்க்கின்ற அமைப்புக்களை, கொள்கைகளை வரிந்து கட்டிக் கொண்டு விமரிசிக்கும் வழமை இவர்களுக்குண்டு. உதாரணமாகச் சொல்வதானால், மஹ்தி பௌன்டேசன் என்றொரு கூட்டம் உருவாகி இஸ்லாத்தின் பெயரால் புதிய கொள்கைகளைக் கூறிய போது அதை இவர்கள் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள். இவர்களின் இந்த நடவடிக்கையைப் பார்க்கும் போது ‘இது மட்டும்தானா வழிகேடு’ என்றெண்ணம் தோன்றுகின்றது. இதைப் போலத்தான் காதியானிகளையும், வஹ்ததுல் வுஜூத் கொள்கையையும் எதிர்த்தார்கள். ஆனால் இன்று இலங்கையில் மிக வேகமாக பல்வேறு கோணங்களிலும் பரப்பப்பட்டு வரும் ஷீஆக் கொள்கையை இவர்கள் எதிர்க்கமாட்டார்கள். அப்படித்தான் எதிர்த்தாலும் ‘ஷீஆக்கள் வழிகேடுதான். ஆனால் இப்போது அவர்கள் திருந்திவிட்டனர், இஸ்லாமிய ஆட்சிக்காக உழைக்கின்றனர்’ என்று பூசி மெழுகுவார்கள். இதுவெல்லாம் இவர்கள் தம் இயக்கத்தைப் பாதுகாக்க எடுக்கின்ற பிரயத்தனங்களைக் காட்டுகின்றன.

‘யாருக்கும் எதையும் பேசும் சுதந்திரமிருக்குது’ என்று கருத்துச் சுதந்திரம் பேசும் இவர்கள், மாதம்பையில் தவ்ஹீத் சகோதரர்கள் சிலர் ஒன்று சேர்ந்து இப்தார் நிகழ்சியொன்றை ஏற்பாடு செய்ய முனைந்த போது கடுமையாக எதிர்த்தார்கள். ஏன் இந்தப் போர்க்கொடி?? தப்லீக் ஜமாஅத்துக்கு தமது  பள்ளியில் இடம் கொடுக்க முடியுமென்றால், தரீக்காவாதிகளுக்கு இடம் கொடுக்க முடியுமென்றால், ஒரேயோர் இப்தார் நிகழ்ச்சிக்காக தவ்ஹீத் சகோதரர்களுக்கு இடம் வழங்க ஏன் இவர்கள் மறுக்கின்றார்கள்? என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும்.

9- பிறரைத் தமது கொள்கையின் பால் கவர்ந்திழுப்பதற்காக தாம் என்ன கொள்கையில் இருக்கின்றோம் என்பதைக் கூட இவர்கள் மறந்துவிடுகின்றனர். கூட்டு துஆ பிழையென்பதை இவர்கள் ஏற்கின்றார்கள். அதைப் பகிரங்கமாகவும் சொன்னார்கள். ஆயினும் தமது கருத்தைச் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளியில் நற்குணங்களைப் பற்றி உரை நிகழ்த்திவிட்டு தொழுத பின்னர் கூட்டு துஆ ஓதுகின்றார்கள். இதைக் கேட்டால் கூடாதென்கின்றார்கள்.  ஆனால் அதைச் செய்கின்றார்கள். அதில் அல்லாஹ்வின் சட்டத்திற்கு முரண்படுகின்றார்கள். ‘இப்படிச் செய்து மக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி விடலாம்’ என்று அதற்கு வியாக்கியானம் கூறுகின்றார்கள். இது எவ்வகையிலும் சாத்தியமற்றதாகும். ஏனென்றால் நபியவர்கள் நாற்பது வருட காலமாக மக்களால் நல்லவராக அங்கீகரிக்கப் பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் 40ம் வருடம் தவ்ஹீதைச் சொன்ன போது அதே மக்களால் அடிக்கப்பட்டார்கள். ஆகவே தவ்ஹீத் என்பது சொன்னால் எதிர்க்கப்படும். அதே எதிர்ப்புக்களுக்கு மத்தியில்தான் அது வளர்ச்சி பெறும். ஸுலைமான் நபி போன்று ஆட்சி, அதிகாரமிருந்தால் எதிர்ப்புக்கள் எழாமலிருக்கலாம். சமகாலத்தைப் போன்ற நிலையிலிருந்தால் எதிர்ப்புக்கள் வரும் என்பதே நிதர்சனமாகும்.

எல்லா அமைப்புக்களோடும் இவர்கள் சமாளித்துப் போவார்கள் ஆனால் தவ்ஹீத் அமைப்போடு இவர்களுக்கு சமாளிக்க முடியாது. என்னதான் சமாளிப்புச் செய்தாலும் அது என்றோ ஒரு நாளில் வெடித்து விடும். மக்களை மெல்ல மெல்லத் திருத்தலாம் என்று கூறி கத்தம், கந்தூரி, மீழாத் விழாக்களில் சமாளித்த இவர்களில் ஒரு சாரார் மறு பக்கம் போனார்களேயன்றி அங்கிருந்து யாரும் இவர்களின் பக்கம் வரவில்லை. இப்படி அங்கும் இங்கும் சமாளிப்பவர்கள் தவ்ஹீத் பள்ளிக்கு வந்தால் சமாளிப்பதில்லை. வயிற்றில் கை வைத்துக்கட்டுபவர் அவ்வாறே தொழுவார், விரலசைக்கதாவர் விரலசைக்காமலே தொழுவார். இங்கு சமாளித்துப் பிரயோசனமில்லை என்பதால்தான் இவர்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள்.

இது போன்ற பல முகங்கள் தவ்ஹீத்வாதிகளாகிய எங்களுக்கில்லை. அது இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியமும் நமக்கில்லை. ஏனென்றால் எங்களுக்கு இயக்கமில்லை. எங்களுக்கு உறுப்பினர் தேவையில்லை. ஆகவே எங்கள் கொள்கையைச் சொல்வதில் எங்களுக்கு எவ்வித அச்சமும் இல்லை. சொல்வதை நேருக்கு நேர் தெளிவாக சொல்வது எங்கள் பண்புகளில் ஒன்று. இதில் எங்களுக்கு முகஸ்துதி கிடையாது. ஆல்குர்ஆனும், ஹதீஸும் எதையெல்லாம் சொல்கின்றதோ அதை நாம் எங்கும் சொல்வோம். அதில் ஒரு போதும் வலைந்து கொடுக்கமாட்டோம். இதைச் சொல்வதால் யாரும் வெளியே போவதில் எங்களுக்கு நஷ்டமுமில்லை. உள்ளே ஒருவர் வருவதால் எங்களுக்கு இலாபமுமில்லை.

11- யாரவது ஒருவர் ‘நான், தாயத்து, தட்டு, தகடு, கப்ர் வணக்கம், ஷேகு, முரீது பித்தலாட்டம்  போன்ற அனைத்தையும் விட்டு விட்டேன்’. என்று சொன்னால் ‘இவர்  தவ்ஹீதை ஏற்றுக் கொள்கிறார் ஆகவே இவர் ஒரு தவ்ஹீத்வாதி’ என்று கூறுவோம். ஆனால் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, டீஏ போன்ற இயக்கங்களில் ஒருவர்  சேர்வதானால்  ‘நானும் ஜமாஅத்தே இஸலாமிதான், நானும் டீஏ தான் என்று அவர் சொல்ல வேண்டும்’. அபூபக்கர் ரழி அவர்கள்தான் வந்தாலும் இவ்வாறு சொன்னால்தான் அவருக்கும் இவ்வியக்கங்களில் அங்கத்துவம் கிடைக்கும். ஆனால் அவரால் தவ்ஹீத் அங்கத்தவராக ஆகிவிடலாம் ஏனென்றால் தவ்ஹீத் அமைப்பில் அங்கத்துவப் படிவமெல்லாம் கிடையாது. நாம்  நபியவர்களை தவ்ஹீத்வாதி என்போம், நபித்தோழர்களைத் தவ்ஹீத்வாதிகள் என்போம். ஆனால் ஜமாஅத்அத்தே இஸ்லாமியின் கொள்கையில்தான் அல்லது டீஏயின் கொள்கையில்தான் நபியவர்களும், நபித்தோழர்களும் இருந்தார்கள் என்று அவ்வியக்கத்தவர்களால் சொல்ல முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. ஆகவே இவ்வாறான அடிப்படை இயல்புகளைக் கவனிக்கும் போது இந்த இயக்கங்களின் சரியான முகத்தைக் கண்டு கொள்ள முடிவதுடன் யாரோ உருவாக்கி, யாரோ வகுத்த தமது இயக்கத்துக்கு இஸ்லாமிய சாயம் பூசி, தம்மிடமுள்ள குறைகளையெல்லாம் மறைத்துக் கொண்டுதான் தவ்ஹீதைப் பிரசாரம் செய்யும் நமைப் பார்த்து ‘விரலாட்டுவதும், கப்ருடைப்பதும்தான் இவர்களுக்கு எப்போதும்……’ என்று பரிகாசம் செய்கிறார்கள்.

தவ்ஹீதைக் கருத்தை ஏற்ற ஒரே காரணத்துக்காக நம் சகோதரர்கள் அடிக்கப்படுகிறார்கள், ஊர்நீக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஏனைய இயக்கங்களில் சேர்வோருக்கு இத்தகைய இன்னல்கள் பொதுவாக ஏற்படுவதில்லை என்பது இந்தக் கொள்கையின் உண்மைத் தன்மையினை மிகத்தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

இதுவரைக்கும் நாம் அலசியது. தவ்ஹீத் அமைப்புக்களுக்கும் ஏனைய அமைப்புக்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களையும் தவ்ஹீத் பிரச்சார அமைப்பிற்கு எதிராக முன்வைக்கப்படும் விமரிசனங்களுக்கான பதில்களையும். அடுத்த தொடரில் ஆட்சியை முதன்மைப்படுத்தும் இயக்கங்களின் தஃவாக்கள நடவடிக்கைகளின் மறுபக்க விளைவுகளை ஆதாரங்களுடன் தருகிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                                                                                                                                                                     வளரும்

117 Responses to “தவ்ஹீத் பிரச்சாரமும் ஆட்சியை முன்னிலைப்படுத்தும் இயக்கங்களது தஃவாக்கள நிலையும்-2”

 1. marikkar says:

  True

 2. அபூ பௌஸீமா says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

  அல்ஹம்துலில்லாஹ். அருமையான ஆக்கம். சத்தியத்தை முதன்மைப்படுத்தி கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தவ்ஹீத்வாதியும் படித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தெளிவான கருத்துக்கள். ஒவ்வொரு ஜமா அத்தே இஸ்லாமி, டீஏ வாதியும் படித்துச் சிந்திக்க வேண்டிய அருமையான கருத்துக்கள். சிந்தனைதான் நேர்வழியின் பால் மனிதனை இட்டுச் செல்லும், இன்ஷா அல்லாஹ்.
  வஸ்ஸலாம்
  அபூ பௌஸீமா

 3. முஆத் says:

  முஜாஹித் அவர்களே, வேறு என்னென்ன வேற்றுமைகள் உள்ளன என்று இன்னும் ஆழமாக யோசிங்க!
  நாங்கள் வேறு நீங்கள் வேறு என்பதை இன்னும் ஆணித்தரமாய் விளக்குங்க!!
  சமூகம் கூருபட்டிருப்பது போதாதுதானே!!!
  இந்தக்கட்டுரை விரும்பியோ விரும்பாமலோ உங்கள் நேரங்களையும் மற்றவர் நேரங்களையும் “பிரிவினை ஆராய்ச்சி”யில் செலவிட வைக்கின்றது.

  • mujahidsrilanki says:

   ஆம் இது பிரிவினை ஆராய்ச்சி என்பதில் எந்த விதச் சந்தோகமும் இல்லை. ஏகத்துவத்திற்கு அவைகளுக்கு எதிரானவைகளுக்குமிடையிலான பிரிவினை தொடர ஸுன்னாவிற்கும் பித்ஆவிற்குமிடையிலான பிரிவினை தொடர இஸ்லாத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி இயக்கங்களை நோக்கி அழைப்பவர்களுக்கும் இயக்கங்களைப் பயன்படுத்தி இஸ்லாத்தை நோக்கி அழைப்பவர்களுக்குமிடையிலான பிரிவினை தொடர இந்த ஆய்வை நீங்கள் கேட்டது போல் இன்னும் ஆழமாகத் தொடர்வேன்.இன்சா அல்லாஹ்

   • farhan says:

    ஆம் இது பிரிவினை ஆராய்ச்சி என்பதில் எந்த விதச் சந்தோகமும் இல்லை.

    என்ன முஜாகித்? நீங்கள் ஸான் ஏர முலம் ச்ருக்குரீங்க உங்க வீட்டுக்குல்ல்லே எத்தனை பிரிவுகள் தவ்கீதின் பெயரால் அதை முதலில் சரி செய்து விட்டு அடுத்த வீட்ட பாருங்க.
    “அல் குர் ஆன், ஸூன்னாவின் பெயரால் மூட்டப்படும் குரொதத்தீ”

 4. Shifan Salafy says:

  மாஷா அல்லாஹ் மக்களை இஸ்லாத்தின்பால் அழைப்பதை விட தமது இயக்கத்தின்பால் அழைப்பதையே இலக்காகக் கொண்ட இவர்களது இயக்க வெறியை தோலுறித்துக்காட்டியது காலத்தின் கட்டாயத் தேவையாகும்.உங்களது ஆய்வுகள் தொடர இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

 5. hassan says:

  very good nice job..i was about to be a member of jamadhe islami..but i came to know that it is great to struggle for God’s word than for a human methodology….your article was effective…….in slang language…MOULAVI SATTAPADI……..இஸ்லாம் விமர்சிக்கப்பட்டால், நபித்தோழர்கள் கொச்சைப் படுத்தப்பட்டால் வாய்மூடி அதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள், ஹஸனுல் பன்னா, யூஸுப் கர்ளாவீ போன்றவர்கள் விமரிசிக்கப்படும் போது, ‘அறிஞர்களை இப்படி விமரிசிக்கலாமா?, நான் சஉதி சென்றிருந்த போது அங்குள்ள ஒரறிஞரிடம் ‘அறிஞர்களை இப்படி விமரிசிப்பது பற்றிக் கேட்டேன். அதற்கவர் ‘நாமெல்லாம் இவ்வாறு தரக் குறைவாக அறிஞர்களை விமரிசிப்பதில்லை’ எனக் கூறினார்’ என்று சொல்லி விமரிசித்தவர்களை பெயர் கூறி விமரிசிப்பார்கள். இஸ்லாம் விமரிசிக்கப்படும் போது பெயர் சொல்லாமலும், எதிர்க்காமலும் இருந்தவர்கள் தமது இயக்கம் விமரிசிக்கப்படும் போது பெயர் சொல்லி விமர்சிக்கின்றார்கள் என்றால் இயக்கம்தான் இவர்களின் உயிர்நாடியாகவுள்ளது இஸ்லாமல்ல என்பது விளங்குகின்றது.

  OVVORU JAMADHE ISLAMI URUPPINARUM

  SINTHIKKA VENDIYA VIDAYAM

 6. Abu Sayyaf says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…

  வரவேட்கட்தக்க, தேவையான ஒரு கட்டுரை…

  பிரிவினை என்பது இஸலாத்திற்காகவே தவிர, இயக்கம் வழர்பதற்காக அல்ல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென நினைக்கிறேன்.

  ஜதாகல்லஹு கைரன்…

 7. Sahlan Abdul Wahid says:

  Assalu Alaikkum

  Moulavi unkalin muyatchikku nantri,iwarhalin iyakka weriyai toal urittuk katta wendum ,insa allah unkalukku nicchayamaha arul seywan

  jazakallahu hairan

 8. imthiyas says:

  ASSALAMU ALAIKKUM
  THANI MARAM THOPPAHATHU mujahid sollureengale engalil thalaimaththuvam illai arasiyal nokkamum illai endru appadiendral islaththai iqamath seyyum antha {NABIKKUM THERIYATHA}RAHASIYATHTHAI SOLLUNGALEN.rasoolullah ean matheena sendrarkal makkavile thavheed piracharam seythukondu irunthirukkalame nabI {SAL}sonnarkale UNGALIL 3PER ORU PATHAIYLI SENDRAL ORUVARAI THALAIVARAKKIKKOLLUNGAL endru 2PER ORUPAYANAM SEYVATHU SEYTHANODU SELKIRARKAL endru ithu NABI sonnathu nanalla appadiyendral RASEEN,MUJAHID payanam?ATHEEULLAHA VAHATHEEURRASOOL ULILAMRIMINKUM inthkuraan vasanathukku enna karuththu neenga sollureenga{ungal thav sakotharkalukku}ALLAH kuraanil sollukirane avanudayya sattaththai poomiyil nilai niruthasolli ippadi neengalum pirinthu samookathaiyum pirithukkondirunthal innum 100 varudam sendralum ungalal mudiyathu palathuraiyil HASAN thirudinal MUJAHIDAL kai vettamudiyuma ithu uthranam THAW SAKOTHARKALE YOSEENGA THAWHEEDIL EAN ITHANAI PIRIVU EHATHTHUVAM PESUM ,PJ,BAKAR.TNTJ.MUJAHID?markkavilakkam? kodukkum ivarkalukke oyrumayaha ore karuththil ondraha irukka mudiyathu UNGALAI EPPADI………?

 9. hassan says:

  துபாய் மலேசியாவில் முஸ்லிம்கள் பெரும்பானமையாக இருந்தும் ஒழுங்கான முழுமையான இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லை. இலங்கை போன்ற சிறுபான்மை முஸ்லிம் நாட்டில் இஸ்லாமிய ஆச்சு கோஷமிட்டு பாவம் செய்வதில் ஒற்றுமையாக இருந்து என்ன பயன்?
  தங்களின் கோஷம் எகிப்து துபாய் மலேசியாவில் இட்டு வென்று காட்டுங்கள்…வெறுமனே நாளைக் க்களித்து இஸ்லாமிய ஆட்சியை இலங்கை மண்ணில் கொண்டு வரப் போவதாக கூறி இளம் சிட்டுக்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் ..இஸ்லாமிய நாடுகளை முதலில் ஒற்றுமைப்படுத்து கிலாபத் அமையுங்கள்.
  இலங்கள் முஸ்லிம்களை இணைக்க வேண்டியது எம் பொறுப்பு…

 10. hassan says:

  கண்மணி நாயகம் செய்த பணி என்ன?
  இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தில் புகுந்த பித்அத்களை களைந்து , குறைஷிகள் செய்த சிறகை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்து ஒரு பெரும்பான்மை முஸ்லிம் சமூகத்தை உருவாகிய பின் இஸ்லாமிய ஆட்சியை அமைத்தார். பித் அத்கள் , ஷிர்க் இருக்கும் பட்சத்தில் ஆட்சி அமைக்கவில்லை. அல்லா தனது கலாமில் “ஒற்றுமையின் கயிற்றைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்” என்று கூறவில்லை.
  மாறாக “”அல்லாஹ்வின் கயிற்றைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ” என்றே கூறுகின்றான் .

  அல்லாஹ்வின் கயிறு எது? குர்ஆன், சுன்னா …

 11. hassan says:

  குர்ஆனில் ஆட்சி பற்றிய சட்டங்கள் இருக்கின்றன. இல்லை என்று கூறவில்லை. அனால் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கும் போது நடைமுரைபடுத்துங்கள். இல்லையா , தன்னளவில் இஸ்லாத்தை முழுமையாக பின்பற்ற முடிகிறதா? அல்ஹம்துலில்லாஹ்… வாழ்ந்து விட்டு பொங்கல். நபிகளாரின் முதற் பனி ஷிர்க் பிதா அகற்றி விட்டு போன்கள். நீங்களும் செய்யாமல் செய்கிறவர்களையும் குழப்பவாதிகள் என திட்டி துளைக்காமல் இருங்கள் ..

  உதாரனத்திட்கு குர்ஆனில் அடிமைகள் பற்றிய சட்டங்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனால் தற்போதைய சமூகத்தில் அடிமைகள் என்று ஒரு கூட்டம் இலை. அதற்காக அல்லாஹ் குர்ஆனில் அடிமை சட்டம் இட்டுள்ளான் எனவே அதை நிறைவேற்ற அடிமைகளை உருவாக்கி விட்டு அச்சட்டத்தை நடைமுறைப் படுத்துவதே முறை என வாதிடுவீரோ?

  இஸ்லாமிய ஆட்சி உள்ளதா? சட்டங்களை நிறைவேற்றுங்கள். இல்லையா முடியுமானதை பின்பற்றுங்கள்.

  இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைக்கத்தான் வேண்டுமா?
  இலங்கையில் அந்நிய சமூகத்திற்கு இஸ்லாத்தை எத்தி வையுங்கள் . பெரும்பான்மை இஸ்லாமியர்களை உருவாக்குங்கள். இஸ்லாமிய ஆட்சியை நடைமுரைபடுத்துங்கள்.

 12. hassan says:

  இஸ்லாத்தை தொலை நோக்குப் பார்வையுடன் பார்க்கின்றோம் எனக் கூறி இஸ்லாத்தை விட்டும் தொலைவில் சென்று விடாதீர்கள்.

  இஸ்லாத்தை தூர நோக்குப் பார்வையுடன் அணுகுகின்றோம் எனெக் கூறி இஸ்லாத்தை விட்டும் தூரமாகி விடாதீர்கள்.

 13. hassan says:

  ௧௯௨௪ இல் இஸ்லாமிய கிலாபா வீழ்ந்தது. அதன் முன்னுள்ள இலங்கை முஸ்லிம்கள் அக் கிலாபாத்தின் கீழ் இருந்ததா? திருடினால் கை வெட்டும் சட்டம் இலங்கையில் நடைமுரைப்டுத்தப்பட்டதா?

  தங்களுக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சியில் வாழ விரும்பினால் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் தலைமையின் கீழ் அனைவரும் இஸ்லாமிய நாட்டுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்யுங்கள்.

  பாவம் செய்வதில் ஒற்றுமையாக இருப்போம் எனக் கூறி தீமைகளை விமர்சிப்பவர்களை அநியாயத்திற்கு விமர்சிக்க வேண்டாம். நன்மையை எத்தி தீமையை தடுக்கும் கூட்டத்திற்கு வாருங்கள். வாய் மூடி மௌனிகளாய் காய் நகர்த்தும் காயாக இருக்க வேண்டாம்.

  நரத்திட்கு இட்டுச் செல்லும் ஷிர்க் பித் அத்களை களை எடுத்து எமது உம்மத்களை நெறிப்படுத்தும் பூத்து குலுங்கும் கனிகளோடு இணையுங்கள். அசௌகரியத்தை சந்திக்க திராணியில்லையா..குறைந்த பட்சம் மனத்தால் வருங்கள் , எங்களை வெறுக்காதீர்கள்.

 14. hassan says:

  இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவான பின்பே இஸ்லாத்தை சொல்லுவோம் என்றால் அதுவரை ஷிர்க்கை நன்மை என நினைத்து செய்து நரகம் போகும் கூட்டத்திற்கு யார் பொறுப்பு?

  உங்களுக்கு சொர்க்கம் நிச்சயம் என்றால் அதனை , இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவாகும் வரை நன்மை என நினைத்து ஷிர்க் பித் அத்களை செய்யும் அந்த அப்பாவி முஸ்லிம்களுக்கு எழுதி வைக்க தயாரா?

 15. hassan says:

  ஹபசாவில் முஸ்லிம்கள் வாழும் போது தன்னளவில் முழுமையாக இஸ்லாத்தை பின்பற்ற முடிந்ததது. பின்பற்றினார்கள். மார்க்கத்தை வளைக்கவில்லை.

  பின்னர் மதீனாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவானதும் மதீனாவில் வந்து இணைந்துகொண்டனர் .

  இலங்கையில் எம்மளவில் இஸ்லாத்தை பின்பற்ற முழுச் சுதந்திரமுண்டு. இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவானதும் எம்மை இணைத்துக் கொள்கிறோம்.

  அதற்காக மார்க்கத்தை வளைத்துக் கொடுக்க மாட்டோம்.

 16. hassan says:

  ஒற்றுமை கோஷம் மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொது அழகாக இருக்கின்றது.

  இவாறு சிந்தித்துப் பாருங்கள்….நமது சகோதரன் நன்மை என நினைத்து சில காரியங்களை செய்கிறான்..அச் செயல்களால் நாளை தனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என நம்புகிறான் . மறுமையில் அவனுக்கு நரகம் வாக்களிக்கப்டும்போது அவன் எவ்வளவு ஏமாந்து போவான்.

  சகோதரன் நன்மை என நினைத்து சில காரியங்களை செய்கிறான்..அச் செயல்களால் நாளை தனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என நம்புகிறான் . அவனுக்கு சொர்க்கத்தை நாடி அவனை அத்தீமையிளிருந்து காப்பாற்றுவது முக்கியமா ? அவன் நரகம் போனாலும் நாழிய சமூகம் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் சொர்க்கம் போகட்டும் என கனவு காண்பது நல்லதா?

  அவன் என்னை வெறுத்தாலும் பரவாயில்லை . அவனுக்கு நான் சொர்க்கத்தையே நாடுவேன் என நினைப்பதே ஒரு முஸ்லிமின் பண்பு. நாம் அதை செய்கிறோம். ஏன் எங்களை வெறுக்கிறீர்?

 17. hassan says:

  இஸ்லாமிய சமூகம் கல்வியில் பின்தங்கியுள்ளது. அதற்கு பாடு படுகிறீர்கள் சமூக சேவைகள் செய்கிறீர்கள். அதற்கு அத்துணை முஸ்லிம்கள் சார்பிலும் ஒரு சல்யூட்.

 18. hassan says:

  இலங்கை இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு தலைமைத்துவம் வேண்டுமென்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவேண்டிய விடயம். ஆனால் உங்கள் தலைமைத்துவத்தின் கீழ்தான் அனைவரும் வரவேண்டுமென நீங்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது.

  அதே நேரம் அந்த தலைமைத்துவம் ஷிர்க் பித் அத்களை தட்டிக் கேட்டும் பிரச்சாரம் செய்யும் ஒரு ஆரோக்யமான தலைமைத்துவமாக இருக்க வேண்டும்.

  வெறுமனே சமூக சேவை செய்யும் தலைமைத்துவம் எமக்கு வேண்டியதில்லை.

  சத்தியத்தை சமரசம் செய்யும் தலைமைத்துவம் எமக்கு வேண்டியதில்லை…

  ஷிர்க் பிதாவை எதிர்த்து மக்களை நேர்வளிப்படுத்துவதை எதிர்த்து விமர்சிக்கும் தலைமைத்துவம் எமக்கு வேண்டியதில்லை…

  ஒற்றுமைக்கு முக்கியமளித்து , அகீதா முரண்பாடான கோஷ்டிகளுடன் குசலம் பாராட்டும் தலைமைத்துவம் எமக்கு வேண்டியதில்லை…

  கண் முன் நடக்கும் ஷிர்க்கை கண்டிக்காமலும் கண்டிப்போரை விமர்சித்தும் இன்றைய சமூகத்தை சொர்க்கம் இட்டுச் செல்லாமல் தூர நோக்குடன் நாளைய சமூகம் பற்றி சிந்திக்கும் தலைமைத்துவம் எமக்கு வேண்டியதில்லை …

  ஆனால் தலைமைத்துவம் வேண்டும்…….

 19. hassan says:

  காலகாலத்திட்கு தோன்றும் ஷிர்க் பித்அத்துக்களை
  களை எடுக்காவிட்டால் இன்னும் புதுப் புது பித்அத்துக்கள் தலையெடுக்க ஆரம்பித்துவிடும் ….

  பித்அத்துக்களை அகற்றாமல் ஆட்சி அமைத்தால் இறுதியில் பித்அத்துக்கல்தான் உங்களை ஆட்சி செய்யும்….

  • FARHAN says:

   hasan;
   pala thadavaikal raheekkai padiththa thaha solkireerkal ivvalavu sollliyuaum murandu pidikkureerkale RASOOL {SAL}AVARKAL ATHIKARATHTHAI EDUTHTHA PIRAKU THAN MAKKAVIL IRUNTHA SILAIKALAI AKATRINARKALE,
   POI SOLLAMAL INNUMORU THADAVAI SINTHANAI THELIVODU PADIYUNGAL.
   MUJAHIDUKKU? KURAANIL AATHRAM KATTINAL KURAANIL APPADI VASANAME ILLAI ENKIRAR
   NEENGAL ORUVITHA MAKKATHTHIL IRUKKUREERKAL
   KURAAN SOLKIRATHE KASTAPPATTU NASTAPPATTAVARKAL
   ATHU NEENGALAKA IRUKKAK KOODATHU.

   • hassan says:

    நீங்கள் கட்டும் குரான் வசனம் சமூகம் என்கிறது தாங்களோ மனிதன் என்கிறீர்..அவசரம் நிதானம் உங்களுக்கே தேவை…அத்துடன் நான் ரகீகுள் மக்தூம் படிக்கிறேன்..தாங்கள் அல் குரானை படியுங்கள் நண்பரே…

    • hassan says:

     /// RASOOL {SAL}AVARKAL ATHIKARATHTHAI EDUTHTHA PIRAKU THAN MAKKAVIL IRUNTHA SILAIKALAI AKATRINARKALE///

     ஆனால் அதிகாரம் கிடைக்க முன்னே சிலை வணக்கத்திற்கு எதிரான பிரசாரத்தை ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்..நாங்களும் பிரசாரம்தான் செய்கிறோம் நண்பரே…

     தங்களுக்கு தர்க்கவியல் கற்று தர எனக்கு விருப்பம்..இலவசமாகவே…

    • hassan says:

     ORU VISAYATHA pesum pothu atharkkuriya arivu irunthal pesungal illati poththitu ireenga

    • farhan says:

     நான் ஒரு கிலாசில் அரைவசி நீர் இருக்கிரது என்ட்ரால் நீங்கள் சொல்வீர்கள் இல்லை அரைவாசி காற்றூ இருக்கிரது என்ட்றூ.

     • hassan says:

      நீங்கள் கூறிய விடயம் மௌலவி அகார் முஹமேட்டின் சொற்பொழிவில் கேட்டதாக ஜாபகம்…

      கருத்து முரண்பாடு அனைத்தும் சரியானது,.. அவற்றை அப்படியே விட்டு விட வேண்டும் என கூறும் அவர்.. தனது மனைவி வந்து கேட்டால் என்ன சொல்லுவார்..கணவரே நான் மொஹியிதீன் ஔவ்லியா கப்ரை தவாப் செய்ய போகிறேன் என்று.. கருத்து வேறுபாடு..அதுவும் சரி இதுவும் சரி..நே போயி தவாப் செய் என கூறுவாரா…

      ஏன் இந்த இரட்டை வேடம் ??

     • hassan says:

      அகார் மொஹம்மத், அமீர் என்று இருவரில் மாத்திரம் தன்கியிராமால் தாங்களாக சிறிது தேடல் செய்யுங்கள் தோழரே…

     • farhan says:

      ………………….(moderated by mujahidsrilanki)

 20. hassan says:

  பித் அத்துக்களை அகற்றாமல் ஆட்சி வரும் வரை விட்டு வைத்தால் , இறுதியில் ஆட்சி வந்த பின் கூறிப் பயன் என்ன? உங்கள் ஆட்சியை பித் அத்வாதிகள் கவிழ்த்து விடுவார்கள்….

  இலங்கையில் திருடினால் கை வெட்டும் சட்டம் நிறைவேற்றும் இஸ்லாமிய கிலாபாத்தை உருவாக்குவோம் எனக் கோஷமிடுகிரீர்களே ….

  ..இலங்கையில் எந்த இடத்தில் கிலாபாத் உருவாக போகிறீர்கள் என அறிந்து கொள்ள முடியுமா?

 21. hassan says:

  முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் இஸ்லாமிய நாடு துபாயில் திருடினால் கை வெட்டும் சட்டம் நிறைவேற்ற வக்கில்லை , சிறுபான்மை முஸ்லிம்கள் வாழும் இலங்கையில் திருடினால் கை வெட்டும் சட்டம் நிறைவேற்றப் போகிறீர்களோ?

  • FARHAN says:

   ya;HASAN

   ORU VISAYATHA pesum pothu atharkkuriya arivu irunthal pesungal illati poththitu ireenga
   NEENGAL musleemgal valum nadukalellam ISLAMIYA nadu endru neengal ninaithuk kondiruppatharku naan enna seyya mudiyum.

   • hassan says:

    முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் நாடு துபாயில் திருடினால் கை வெட்டும் சட்டம் நிறைவேற்ற வக்கில்லை , சிறுபான்மை முஸ்லிம்கள் வாழும் இலங்கையில் திருடினால் கை வெட்டும் சட்டம் நிறைவேற்றப் போகிறீர்களோ?

    இப்பொழுதாவது அழகிய மொழிநடையி பதில் தரவும் நண்பரே….

 22. hassan says:

  எதிர்கால சமூகத்திற்கு இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்கிக் கொடுக்கிறோம் என நீங்களும் ஏமாந்து மற்றவரையும் ஏமாற்றாமல் , எதிர்கால சமூகத்திற்கு ஷிர்க் பித்அத்துக்களற்ற மார்க்கமாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டுச் செல்லுங்கள் ..

  இனிமேல் நபி வரப் போவதில்லை , இப் பணியை நாமே செய்ய வேண்டும்……சிந்தியுங்கள் செயற்ப்படுங்கள்…..

  • farhan says:

   br;hasan

   naam enpathu ungalukku porunthathu naan endru sollungal

   naam endral thalaivar irukka vendum angu oru kulu seyalpadum.

   enavethan kuraan YAAYYUAL LATHEENA AMANU endru alaikkirathu mumeenkalthan koottamaha irunthu seyal paduvarkal manithanukku thaniththu vala ISLAM engeyum katruththara villai.

 23. hassan says:

  ///////////THAWHEEDIL EAN ITHANAI PIRIVU EHATHTHUVAM PESUM ,PJ,BAKAR.TNTJ.MUJAHID?markkavilakkam? kodukkum ivarkalukke oyrumayaha ore karuththil ondraha irukka mudiyathu ////////////

  புத்தகத்தை திறந்து படிப்பவர்களுக்கே முரண்பாடுகளும் விளக்கங்களும் சந்தேகங்களும் தெளிவுகளும் கிடைக்கும் ….

  புத்தகத்தை படிக்க முன் புத்தகத்திற்கு உறை போட வேண்டும் , புத்தகத்திற்கு உறை போட வேண்டும் என வெறுமனே கோஷமிடுவோர்க்கு ஏதைய்யா முரண்பாடு , விளக்கம் , சந்தேகம் , தெளிவு?????

 24. farhan says:

  Jasakallahkairan imthiyas unmaiyay sonneerkal raseen mujahidukku sinthikka ithu pothum thawheed br; innuma thelivu vendum ippadi aduthavar ALUKKAI kaluvum ivarkalai kaivittu avar avar alukkai kaluvikolvomaha ALLAH ANAIVARUKKUM THELIVANA ARIVAIKKODUPPANAHA.

 25. அபூ பௌஸீமா says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

  சகோ. ஹஸன் அவர்களின் பின்னூட்டம் மிகத் தெளிவானது. அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக.. சகோ. ஃபர்ஹான் அவர்கள் அவற்றை மீண்டுமொருமுறை கவனமாக வாசிக்கட்டும். பைஅத் செய்தவர்கள் இப்படித்தான் தலைமைக்குக் கட்டுப்படுகின்றோம் என்று தலைமை தவறிப்போக வழி சமைக்கிறார்கள்.

  சிந்தித்துச் செயலாற்றும்படிதான் அல்லாஹ் குர்ஆனில் ஆங்காங்கே கட்டளையிட்டுள்ளான். சிந்திப்பீர்களா?

 26. Rasmy says:

  brother hasan, APPO ISLAAMIYA SHARIA SHATTANGAL INDAK KAALATHTHUKKU PORUTHTHAM ILLAI ENRU MARAIMUHAMAAHA SHOLHIREERHAL. APPADITHTHAANE?

  NEENGAL MAATHTHIRAM ILLAI. ELLA THOWHEED ENRU THANGALAI MAATHTHIRAM PARAI SHATTIK KOLLUM LOOSUP PAYALHALUM IZE MANANILAIYIL THAN ULLANAR. ALLAH VIZITHTHA KUTRAVIYAL THANDANAIHAL SHAMA KAALATHTHUKKU PORUTHTHAM ILLAI ENRU MARAIMUHAMAAHA VAAZIDUWAZAN MOOLAM NEENGAL THOWHEEDIL IRUNDU VELIYERY VIDA VENDAAM. THOWBA SHEYYUNGAL. THAHWA ENBAZU SHIRK, BITHATH OLIPPU MAATHTHIRAM ILLAI. ALLAHWIN SHARIATHTHAI ULAHIL NILAI NAATTA PAADUFADUWAZUTHAN UNMAIYAANA THOWHEED.

  ELLATHTHUKKUM SEERIK KONDU WARUM THOWHEED ARAI KURAI, NUNIPPUL, KURAI KUDAM ULAMAAKKALE… HASANUDAIYA COMMENDUHAL ONGALUKKU SHARFAAHA ULLAZAALTHANA PESHAMAL IRUKKIREERHAL?

 27. hassan says:

  நன்றி சகோதரர் அபூ பௌசீமா …

  முஜாஹித் மௌலவி எனது பின்னூட்டம் பற்றி ஒன்றும் கூறவில்லையே…..எனது கருத்துக்களுடன் முஜாஹித் மௌலவி ஒத்துப் போகிறாரா என அறிய ஆவல்………..

 28. hassan says:

  /////// ippadi aduthavar ALUKKAI kaluvum ivarkalai kaivittu avar avar alukkai kaluvikolvomaha ALLAH ANAIVARUKKUM THELIVANA ARIVAIKKODUPPANAHA.//////////

  நாம் ஒன்றும் தனிநபர் சொந்த விஷயங்கள் குறைகளை சுட்டிக் காட்டவில்லையே…இயக்கத்தின் குறையையே ஆதாரத்துடன் அழகிய விவாதத்துடன் குரான் கூறும் வழிமுறை விட்டு விலகாமல் எடுத்துரைக்கிறோம்….

  உதாரணம்…
  கண்மணி நாயகம் கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் மதத் தலைவர்களையும் குருமார்களையும் கடவுள் ஆக்கி கொண்டீர்கள் என கூறி தொடங்கும் ஹதீஸ் பற்றி தாங்கள் அறிவீர்கள்…

  இவ்விடத்தில் கண்மணி நாயகம் அடுத்தவர்களின் அழுக்கை தேடித் தேடி தோண்டினார் என கூறுவீர்களோ ????

 29. hassan says:

  கண்மணி நாயகம் பல இடங்களில் இஸ்லாத்தி தோன்றும் பிரிவுகளை முன்னறிவிப்புச் செய்துள்ளார்…
  உதாரணம்..
  கவாரிஜ்கள் பற்றியும் அதன் தலைவன் பற்றியும் மிகத் தெளிவாக அறிவிப்பு செய்துள்ளார்…

  அல்லா தனது கலாமில் பல இடங்களில் கிறிஸ்தவர்களை சாடுகிறான்..

 30. hassan says:

  இன்னொரு கோணத்தில் விளக்குவோமாயின் ….

  நாம் நம்மிடம் இல்லாத அழுக்கையே மற்றவரிடம் கழுவுகிறோம்..

  எங்களிடம் ஆட்சி மோகம் , ஆட்சிக்காக மார்க்கத்தை வளைத்தல் போன்ற அழுக்குகள் இல்லை , அதை விமர்சிக்கிறோம்….என்ன தவறு கண்டு விட்டீர்கள் ??

  தௌஹீத்வாதிகள் மற்றவர்களின் அழுக்கை கழுவுகிறார்கள் கலுவிகிறார்கள் என கூறிக் கூறியே தாங்கள் எண்களின் அழுக்கை கழுவுகிரீர்களே இது மட்டும் நியாயமோ?//

  இவர்கள் மற்றவரை விமர்சிக்கிறார்கள் என கூறிக் கூறியே எங்களை நீங்கள் விமர்சிக்கிறீர்களே … இது மட்டும் நியாயமோ???

 31. hassan says:

  ///////////////brother hasan, APPO ISLAAMIYA SHARIA SHATTANGAL INDAK KAALATHTHUKKU PORUTHTHAM ILLAI ENRU MARAIMUHAMAAHA SHOLHIREERHAL. APPADITHTHAANE?///////////////

  இஸ்லாமிய ஷாரீஆ இறுதி நாள் வரை பொருந்தும்.. மாற்றுக் கருத்து இல்லை…

  இஸ்லானிய ஆட்சி இருக்கும் பட்சத்திலேயே அவை நடைமுறைபடுத்த வேண்டும்.

  காபிர்களின் ஆட்சியில் இஸ்லாமிய ஆட்சி எவ்வாறு சாத்தியம்???

  இஸ்லாமிய ஆட்சியை முதலில் பெரும்பான்மை முஸ்லிம் வாழும் நாடுகளில் வாழ வைக்க முயற்சிப்பதே உசிதம்.. சிறுபான்மை முஸ்லிம் நாடிகளில் இஸ்லாமிய ஆட்சி பேசி அதற்காக வீணுக்கு மார்க்கத்தை சமரசம் செய்ய வேண்டாமே…

  • farhan says:

   இஸ்லாமிய ஷாரீஆ இறுதி நாள் வரை பொருந்தும்.. மாற்றுக் கருத்து இல்லை…

   இஸ்லானிய ஆட்சி இருக்கும் பட்சத்திலேயே அவை நடைமுறைபடுத்த வேண்டும்.

   br;HASAN,MUJAHID?

   ungaludayya intha karuththai mujahidum?etrukkolvara {mujahid een maunam}

   ISLAMIYA Atchi sri lankavil illaiye
   ilankai musleemkalukku mathupanam kudikka mudiyum.
   , , , , , , , ,,, thiruda mudiyum.
   , , , , , , zina seyya mudiyum.

   ENNA HASAN RAHEEKUL MAKTHOOM MUTRAHA VASITHTHAVAN ENDRU SONNEERKAL?
   ITHUTHAN KURAUMATHYUM KULAPPAMUM ENKIRATHU

   ZAKKATH,SADAKAVUM, THEVAI ILLAYYA EMAKKU?.

   • hassan says:

    ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி எனும் அமைப்பை நாம் விமர்சிப்பதற்குப் பல காரணங்கள் நிறைந்திருந்தாலும் பிரதான காரணங்கள் இரண்டு ஆகும்.

    முதலாவது காரணம்: ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் ஸ்தாபகர் மெளலான மெளதூதியை அவ்வியக்கவாதிகள் கண்மூடிப்பின்பற்றல்.

    இரண்டாவது காரணம்: இறைநிராகரிப்பாளரான கொமைனியை இஸ்லாமிய இலட்சியவாதி என அவர்கள் பறைசாற்றிவருகின்றன‌ர்.

    • hassan says:

     உங்க‌ள‌து ப‌த்திரிகையான‌ எங்க‌ள் தேசம், அல்ஹ‌ஸ‌னாத் போன்ற‌ ப‌த்திரிகைகளுக்கு எதிராக‌ ச‌ர்வ‌தேச‌த்தில் குர‌ல் எழுப்பி வ‌ருகின்றோம். ஏன் தெரியுமா? ஆத்திர‌ப்ப‌டாதீர்க‌ள்! அல‌ட்சிய‌ப்பார்வையோடு நோக்காதீர்க‌ள்! இஸ்லாத்தில் சுவ‌ர்க்க‌த்தைக் கொண்டு ந‌ன்மாறாய‌ம் கூற‌ப்ப‌ட்ட உத்த‌ம‌ ந‌பித்தோழ‌ர்க‌ளை ‘காபிர்க‌ள்’ என‌ நாகூசாம‌ல் பேசிய‌ க‌ய‌வ‌னான‌ ஈரானைச் சேர்ந்த‌ கொமைனையை ‘ஆய‌துல்லாஹ்’(அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சி) என‌ வார்த்தைக்கு வார்த்தை த‌மிழில் எழுதிய‌ இய‌க்க‌ம் ஜ‌மாஅத்தே இஸ்லாமி ம‌ட்டுமே!

     • hassan says:

      ஒரு ம‌னித‌ன் எப்ப‌டி அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சியாக இருக்க முடியும்? சிந்தித்தீர்களா?? ‘ஆய‌த்’ எனும் வார்த்தையை சாதார‌ண‌மாக‌ அல்லாஹ்வின் வ‌ச‌ன‌ங்க‌ளுக்குப் ப‌ய‌ன்ப‌டுத்துவ‌து அன்றாட‌முள்ள‌ ஒரு வ‌ழ‌க்க‌ம்.இது இவ்வாறிருக்க‌ இஸ்லாத்தைக் கொச்சைப்ப‌டுத்திய‌ இப்பிர்அவ்னை ‘இஸ்லாமிய‌ப் புர‌ட்சி வீர‌ன்’ என‌ அல்ஹ‌ஸ‌னாத்தும், ச‌ம‌ர‌ச‌மும் முழ‌ங்கிய‌தை வாச‌க‌ர்க‌ள் ம‌றந்திருக்க‌ மாட்டீர்க‌ள். இதுவெல்லாம் எத‌னை எம‌க்குப் ப‌ட‌ம்பிடித்துக் காட்டுகின்ற‌து என்றால் ஜ‌மாஅத்தே இஸ்லாமி எனும் அமைப்புக்கு இஸ்லாத்தை அத‌ன் தூய‌வ‌டிவில் வ‌ள‌ர்க்க‌ வேண்டுமெனும் எண்ண‌ம் துளிய‌ள‌வும் இல்லை என்ப‌தும், த‌ங்க‌ள‌து ப‌த்திரிகையில் போடுவ‌த‌ற்கு செய்தி இருந்தால் போதுமான‌து என்ப‌வைக‌ளே ந‌ன்கு புல‌ப்ப‌டும் விட‌ய‌ங்க‌ளாகும்.

     • hassan says:

      அவ்விய‌க்க‌த்தின் பார‌தூர‌ம் தெரியாமல் மார்க்க‌த்தின் அடிப்ப‌டை அம்ச‌ங்க‌ளும் தெரியாம‌ல் அப்பாவித்த‌ன‌மாக‌ ‘முஅஸ்க‌ர் என்றும் ஜ‌ம்இய்யா என்றும் அஸாபீர் என்றும் பாடுபடும் இளைஞ‌ர்க‌ளையும், யுவ‌திக‌ளையும் அல்லாஹ் ஒருவ‌னால் தான் நேர்வழிகாட்ட‌ முடியும். த‌வ‌றான‌ கொள்கையைக் கொண்ட‌ அவ்விய‌க்க‌த்தில் இருந்து இன்றில்லாவிட்டாலும் என்றாவ‌து ஒரு நாள் அச்ச‌கோதர‌ர்க‌ள் ச‌த்திய‌த்தை நோக்கி வ‌ர‌த்தான் போகின்றார்க‌ள்.

     • hassan says:

      இஸ்லாத்தையே விட்டு திசைமாறி புதிய‌ம‌த‌ம் க‌ண்ட‌ இக்கொமைனியின் ஈரானிய‌ப் புர‌ட்சியை ‘இஸ்லாமிய‌ப் புர‌ட்சி’ என‌ மெள‌லானா மெள‌தூதி கூறியதை எகிப்தின் தலைநகர் கெய்ரோவிலிருந்து வெளிவரும் ‘ம‌ஜ‌ல்ல‌துத் த‌ஃவா’ எனும் ச‌ஞ்சிகை 1979ம் ஆண்டு ஓக‌ஸ்ட் மாத‌ம் வெளியான‌ த‌ன‌து இருப‌த்தி ஒன்ப‌தாவ‌து இத‌ழில் பின்வ‌ருமாறு பிர‌சுரித்திருந்த‌து

      கொமைனியின் புர‌ட்சி அது இஸ்லாமிய‌ப் புர‌ட்சியே!அப்புர‌ட்சியை மேற்கொண்ட‌வ‌ர்க‌ள் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி அமைப்பும் ப‌ற்ப‌ல‌ இய‌க்க‌ங்க‌ளிலிருந்து ப‌யிற்சி பெற்ற‌ இளைஞ‌ர்க‌ளுமே!. இது மெளலான மெளதூதியின் கூற்று ஆகும்.

     • hassan says:

      ச‌ற்று நிதான‌மாக‌ச் சிந்தியுங்க‌ள். ஷீஆக்க‌ள் என்போர் யார்? இஸ்லாத்திற்கும் ஷீஆயிஸ‌த்திற்கும் என்ன‌ ச‌ம்ப‌ந்த‌ம்? ஷீஆக்க‌ளைப் ப‌ற்றி ஒரு முஸ்லிமின் ந‌ம்பிக்கை எப்ப‌டியான‌ வ‌கிப‌ங்கில் இருக்க‌வேண்டும்? ஒரு முஸ்லிம் அல்குர்ஆனைக் குறைகாணும் கொடிய‌ காபிர்க‌ளோடு கைகோர்க்க‌ முடியுமா? முடியாது என்றால் மெள‌லான‌ மெள‌தூதி எப்ப‌டி கொமைனியின் புர‌ட்சியை அங்கீக‌ரிக்கின்றார்? கொமைனி ஒரு இஸ்லாமிய‌க் கொள்கைவாதியில்லை. ஈமானுக்கு த‌ன‌து எழுத்துக்க‌ளாலும் பேச்சுக்க‌ளாலும் வேட்டுவைத்த‌ இக்கொடிய‌வ‌னின் புர‌ட்சியை அங்கீக‌ரிப்ப‌து இஸ்லாத்தின் அடிப்ப‌டைக்கே மாற்ற‌மில்லையா?

     • hassan says:

      ஜ‌மாஅத்தே இஸ்லாமியை நாம் விம‌ர்சிப்ப‌து ஏதோ எடுத்தேன் க‌விழ்த்தேன் என்ப‌து போன்ற‌ல்ல‌. இது மாதிரியான‌ இஸ்லாத்திற்கு மாற்ற‌மான‌ போக்குக‌ளே அவ்விய‌க்க‌த்தை நாம் விம‌ர்சிப்ப‌த‌ற்குக் கார‌ண‌ம்.

      ஷீஆக்க‌ருத்தில் வாழ்ந்த‌ இக்கொமைனியை ஒரு முஸ்லிம் இஸ்லாமிய‌வாதியாக‌ ஒருக்கால‌மும் ஏற்றுக்கொள்ள‌ மாட்டான். ஏற்றுக்கொள்ள‌வும் முடியாது. ஆனால் மெளலானா மெள‌தூதியோ கொமைனியின் புர‌ட்சியை ‘இஸ்லாமிய‌ப் புர‌ட்சி’ என‌ வ‌ர்ணிக்கிறார்.

      ஜ‌மாஅத்தே இஸ்லாமி ச‌கோத‌ர‌ர்க‌ளே! க‌ண்விழியுங்க‌ள்1!

      த‌க்லீத் எனும் க‌ண்மூடிப்பின்ப‌ற்ற‌லைக் கைவிடுங்க‌ள்!

  • farhan says:

   இஸ்லானிய ஆட்சி இருக்கும் பட்சத்திலேயே அவை நடைமுறைபடுத்த வேண்டும்

   br;hasan.
   SHIRK,BIDHATH, endru pesip pesi eththanai silaikalai udaytheerkal eththanai kabrukalai aliththeerkal? kaburai udaikkapoi uoorai allava piriththirukkireerkal {palli katti}kabru vanangikal thavkeethai etrukkondu vittarkala? illai avarkalukku ISLATHTHAI solli vitteerkala? pirinthavarkal pirinthe irukkirarkal uooril otrumaiyyaha iruntha avarkalai piriththathil 2 kutram seythulleerkal.
   1 samoohaththai piriththathu.
   2 avarkalukku unmaiyay sollathathu.
   itharkku pathil solla mudiyuma ALLAH vukku.

   Enakku nengal pathil solveerkal avarkal engalidam varavillai endru.
   kaburai udaikka avarkal ungalai koopida villaye
   br;HASAN;
   ENAKKUTHTHERINTHA sila kanthoori,kabru vanakkam, seytha uoorkal irukkirathu indru athai maranthe vittarkal .
   AAnal antha uoor ondrakave irkkirathu
   Ore palliyil tholukirarkal
   anal avarkalidam iruntha KANTHOORIYUM, KABURAIYUM,kanavillai.
   Anal thaheed vathikal kabru vanakkam,kanthoori,OLIKKACH SENDRA uoorkalil innum nadanthu konde irukkirathu.uoorkalai kurippiduvathu poruththa millai ena ninaikkiren.
   ISLATHTHAI KATRAL POTHATHU KATRATHAI SAMOOHATHTHUKKU MUNVAIKKATH THERINTHIRUKKA VENDUM
   BR; NANTHAN SARI ENDRA NILAP PATTAI MATRUNGAL VISAYAM
   THELIVAKUM.
   *MANITHAN THANATHU NILAIPPATTAI MATRIKKOLLATHAVARAI
   ALLAHVUM MATRAP POVATHILLAI{AL KURAAN}.

   • mujahidsrilanki says:

    *MANITHAN THANATHU NILAIPPATTAI MATRIKKOLLATHAVARAI
    ALLAHVUM MATRAP POVATHILLAI{AL KURAAN}.

    இவ்வாறு ஒரு குர்ஆன் வசனம் இல்லை

    • farhan says:

     இவ்வாறு ஒரு குர்ஆன் வசனம் இல்லை

     சகொ; முஜகித்? குரைகான அவசரப்பட வேன்டாம்.அல் குர் ஆனில் {13;11}ஐப் பாருஙகல்.
     மர்க்கத்தை விலஙக பொருமையும் நிதனமும் வேன்டும்.

     • mujahidsrilanki says:

      தாங்கள்தான் அவசரப்படுகிறீர்கள் நிதானமிழக்கிறீர்கள். இல்லையென்றால் வசனத்தைக் காட்டி அதில் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாகச் சொல்கிறீர்கள் என்றால்!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • hassan says:

      எந்த ஒரு சமூதாயத்தவரும், தம் நிலையயைத் தாமே மாற்றிக் கொள்ளாத வரையில், அல்லாஹ் அவர்களை நிச்சயமாக மாற்றுவதில்லை இன்னும் அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தாருக்குத் தீவினையை நாடினால், அதைத்தடுப்பவர் எவருமில்லை – அவர்களுக்கு அவனைத்தவிர துணை செய்வோர் எவரும் இல்லை. {13;11}

      ஒரு தனி மனிதனுக்கும் சமூகத்திற்குமான வேறுபாடு தெரியும் என நினைக்கிறேன்…

     • mujahidsrilanki says:

      ஒரு சமுதாயமோ தனிமனிதனோ சீர்திருந்துவைச் சொல்லும் வசனமல்ல இது

     • FARHAN says:

      எந்த ஒரு சமூதாயத்தவரும், தம் நிலையயைத் தாமே மாற்றிக் கொள்ளாத வரையில், அல்லாஹ் அவர்களை நிச்சயமாக மாற்றுவதில்லை இன்னும் அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தாருக்குத் தீவினையை நாடினால், அதைத்தடுப்பவர் எவருமில்லை – அவர்களுக்கு அவனைத்தவிர துணை செய்வோர் எவரும் இல்லை. {13;11}

      ஒரு தனி மனிதனுக்கும் சமூகத்திற்குமான வேறுபாடு தெரியும் என நினைக்கிறேன்…

      ITHU HASAN THAMBI ELUTHIYATHU.

      ஒரு சமுதாயமோ தனிமனிதனோ சீர்திருந்துவைச் சொல்லும் வசனமல்ல இது

      APPADIYENDRAAL NEENGAL ELUTHIYIRUKKUM KUR AAN VASANATHTHUKKU ENNA PORUL.

     • hassan says:

      இப்பொழுதாவது ஹசன் தம்பி வேறு … முஜாஹித் மௌலவி வேறு என அறிந்தீர்களே அதுவே போதும்…

     • farhan says:

      தம்பி; ஹசன்

      நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுஙக நீங்கள் 2பேரும் 1ஆக்வோ 2ஆகவோ அது எனக்கு பிரச்சினை இல்லை இருவரும் ஒரே குட்டையில் ஊரிய மட்டைதான் எனது கேள்விக்கு பதி சோல்லுங்கள்

      ஹசன் முஜகிதுக்கு?தவ்கீதின் தற்போதையனிலை குரித்து கதீஸ் ஆதாரத்துடன் முன்வைத்தேன் அதை modaret என்ர பெயரில் மரைத்துவிட்டார் ஒரு சகோதரன் முஜகிதுக்கு?ஏசி எழுதியிருந்தார் கடன்வாங்கி திருப்பிக்கொடுக்க வில்ல இன்னும் பல அதை அப்படியே வைத்திருந்தார் எல்லோருக்கும் பார்க்க அதற்க்கு காரண்மும் எழுதியிருந்தார்.
      ஆனால் நான் தவ்கீத் பற்றீ எழுதியிருந்த உண்மையை மரைத்துவிட்டார் இது இயக்க வெரி இல்லயா? ஹசன் அவர் மொடரெட் பன்னியதுக்கு காரண்ம் கூட எழுதவில்லை உயிரே போகும் தருனத்திலும் உன்மையே சோல்லுங்கள் இதுதான் நான் விலங்கிய தவ்கீத்.
      நான் எழுதியது சுருக்கமாக;
      தவ்கீத் ஜாத்துக்கள் {இலங்கையிலும், இந்தியாவிலும்}காபீர்கலை தலைவர்கலாக் கொன்டிருக்கிரது [கதீஸ் ஆதாரங்கலோடு எழுதினேன்,]அவர்கலுக்குல் மார்க்கத்[தவ்கீ]தின் பெயரால் பிலவுபடுவார்கள் [தற்போது காத்தான் குடியில் ஸ்க்ரான்+தபீக் மவ்லவிகலின் அடாவடித்தனம் அவர்கலது தலைவர் [காபீரின்]பொலீஸீன் தீர்ப்புக்கு காத்திருக்கிரது.
      தயவு செய்து இதையும் மொட்ரெட் என்ற பெயரில் மரைத்துவிடாதீர் அல்லக்வுக்கக கெட்கிரேன்.

     • mujahidsrilanki says:

      ஒரே குட்டையில் ஊரிய மட்டைதான்

      இதுபோன்ற தரங்கெட்ட விமரிசன முறைகளை பயன்படுத்தியதாலேயே கருத்துக்கள் மொடரேட் செய்யப்பட்டன. உதாரணத்திற்காக இதை மட்டும் தங்களது தரத்தை வாசிப்பவர்கள் தெரிந்துகொள்வதற்காக விட்டு வைக்கிறேன்

     • hassan says:

      முஜாஹித் மௌலவிக்கொரு வேண்டுகோள்…

      ஆபாச வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினால் மாத்திரமே மொடரெட் செய்யப்பட வேண்டுமென்பது இணைய உலகின் எழுதாத விதி …

      தங்களுக்கு பிடிக்காத விமர்சனங்களை மொடரெட் செய்ய தங்களுக்கு எவ்வித உரிமையுமில்லை…அதற்க்கு எழுதியவரே பொறுப்பு..கருத்துச் சுதந்திரம் பறிக்கப்படுவதாக உணர்கிறேன்…

     • hassan says:

      ///[தற்போது காத்தான் குடியில் ஸ்க்ரான்+தபீக் மவ்லவிகலின் அடாவடித்தனம் அவர்கலது தலைவர் [காபீரின்]பொலீஸீன் தீர்ப்புக்கு காத்திருக்கிர////

      சஹ்றான் மௌலவியின் வண்டவாளங்கள் அல்லாஹு அஹ்லம்.. அது வேறு விடயம்..

      போலிசின் தீர்ப்புக்கு போனால் காபிரோ? …

      நீங்கள் கூட அரசியல் களத்தில் குதித்து முஸ்லிம் சமுதாயத்தை கட்டிஎளுப்புவோமேன்று சொல்கிறீர்கள்.. காபிர் அரசியலில் குதிக்கத் தயாராகும் தங்கள் இயக்கத்தை என்னவென்று சொல்வதாம்?

     • hassan says:

      காபிர் அரசன்ங்கத்திள்தானே ஓட்டும் போடுகிறீர்கள்… அப்போ காபிரோ?

      இரண்டு தீமைகளை வலிந்து திணிக்கப் பட்டால் குறைந்த பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் தீமையை செய்வது குற்றமில்லை…

      இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாத இலங்கையில் ஒரு தீர்ப்புக்காக வெட்டிக் கொண்டு இறப்பதை விட நடுவர் தீர்ப்பு மேலானது…

      இன்னும் சொன்னால் மார்க்க மஸாயில் தீர்ப்புக்காக போலீசிடம் சென்றால் நீங்கள் கேட்பது நியாயம்…இது அவ்வாறில்லையே சகோதரரே…

      ஏதோ அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் உண்டா இல்லையா… மனைவியத் தொட்டால் வுளு முறியுமா இலையா .. போன்ற மார்க்கப் பிரச்சினைக்கு போலிஸ் தீர்ப்பை அவர்கள் நாடி நிற்பது போல் அவர்களை காபிர் என்று உரைப்பது மடைமை….

 32. hassan says:

  இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டங்கள் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் என்பதை தங்களை விட நாங்கள் திடமாக அறிந்து வைத்துள்ளோம்…

  இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாத போது நடைமுறைபடுத்தினால் அது முட்டாள்தனம்.. அதே நேரம் இஸ்லாமிய ஆட்சியை சிறுபான்மை நாட்டில் உருவாக்குகிறோம் எனக் கூறி மார்க்கத்தை வளைத்தல் மகா பெரிய முட்டாள்தனம்…

 33. hassan says:

  எங்களுக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சியிலோ குற்றவியல் சட்டங்களிலோ வெறுப்பில்லை..
  இஸ்லாமிய ஆட்சியை இதோ கொண்டு வருகிறோம் எனக் கூறி மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் தாங்களும் சொல்லாமல் சொல்லுகிரவர்களையும் அறிவிலிகள் என தாங்கள் தூற்றுவதே கவலை…

 34. hassan says:

  /////////ELLA THOWHEED ENRU THANGALAI MAATHTHIRAM PARAI SHATTIK KOLLUM //LOOSUP PAYALHALUM// IZE MANANILAIYIL THAN ULLANAR////////

  உணர்சிரீதியாக தூண்டலில் இருக்கிறீர்.. சிந்தனாரீதியான தூண்டல் எப்போது….

 35. hassan says:

  ///// THAHWA ENBAZU SHIRK, BITHATH OLIPPU MAATHTHIRAM ILLAI. ALLAHWIN SHARIATHTHAI ULAHIL NILAI NAATTA PAADUFADUWAZUTHAN UNMAIYAANA THOWHEED.///////

  அல்லாஹ்வின் ஷா ரீ ஆ பற்றி அறிய முதல் ஒரு முஹ்மின் அல்லாஹ்வை பற்றியும் அவனது மார்க்கம் பற்றியும் தெளிவாக அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொள்வது முக்கியம் ….

  கப்ரு வணங்கிகள் அல்லாஹ்வையும் அவனது மார்க்கத்தையும் தூய்மையாக விளங்கி வைத்துள்ளனர் என தங்கள் மார் தட்டி சொல்ல முடியுமா??

  ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தந்து மார்க்கத்தை முதலில் தூய்மையாக விளங்கி அன்னியவருக்கு தஹ்வா செய்யும் அளவுக்கு வளர வேண்டும்…

  ஒரு கப்ரு வணங்கி அந்நியனிடம் போயி சிலை வணங்க வேண்டாம் ஒரே இறைவன் எங்கள் மார்க்கத்திற்கு வாருங்கள் என கூற முடியுமா…” நீங்க படுக்க வச்சி வணன்குறீங்க நாங்க நிக்க வச்சி வணங்குரோம், எல்லாம் ஒண்ணுதான்ய”…. என கப்ரு வணங்கிகளை பார்த்து இஸ்லாத்தை கேவலமாக மதிப்பிடும் அந்நியர்களுக்கு தாங்கள் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்வது எப்போது…குறைந்த பட்சம் இஸ்லாத்தை தனித்து காட்டுவது எப்போது.. இஸ்லாமும் அதன் கிரியைகளும் அந்நிய கலாச்சாரத்தில் கலந்து போவது பார்த்து மனம் குமுறாமல் இருப்பது எப்படி சாத்திய்ம்…

 36. hassan says:

  இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவாக வேண்டும்…ஷிர்க் பிதா அகற்றுவதன் ஊடாக அது நடைபெற வேண்டும்……

  • imthiyas says:

   இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவாக வேண்டும்…ஷிர்க் பிதா அகற்றுவதன் ஊடாக அது நடைபெற வேண்டும்……????????

   BR;HASAN{MUJAHID?}

   Islaththai nalla muraiyil katrukkoduththal awarkal kayyale shirk bithhavai Aliththu viduwarkal

   nabi{sal}makkavil silai udaippu seyya villai athikaraththai thedi matheenavukku sndrarkal athikaraththain petrukkondu vanthu sonnspothu Awarkale than vanangigkondiruntha silaikalai thanathu kayyale udaiththarkal.
   RASOOLULLAH ALAHANA valimuraiyay kattiththanthirukkirarkale Etharkku kabru vanakkaththin peyaral uoorai pirikkurerkal thppiyin peyaral kudumpaththai pirikireerkal VENDRAM INIYUM PIRIVINAY.
   Plauoorkalil Kanthoorikal,olinthirukkirathu,ziyarangal,moOdappattirukkirathu ithu yaar yaar seythalum nallathai seythirykkirarkal nengal seythirnthalum sari ippadiye seyyungal Samookaththai pirikka vendam
   ALLAHVIN SATTATHTHAI POOMIYIL VALAAEIKKA

   OTRUMAIYYANA THANI MANITHAN.
   KUDUMBAM.
   SAMOOHAM. THEVAI

   THAVHEEDAI PESUM UNGAL THANI MANITHAR KALUKKU AEN OREKURALIL ORU ARANGATHTHIL UKKARAMUDIYATHU UNGAL ULLANGALI IRUKKUM THATPERUMAI ENUM SILAIYAY UDAYYUNGAL .
   ALLAH ASHSHAMS ENDRA SOORAVIL 11 VIDAYANGALIL SATHTHIYAM SEYTHU SOLHIRAN {KADHAFLAHA MANZAKKAHA}
   ULATHTHOOIMAI EVVALAVU MUKKIYAM ASSEIK AGAR MOHADIN thaskiyathul nafs endra urayyay ketrupparungal.
   ALHAMDULILLAH. THAKS. HASAN MUJAHID?.

   • mujahidsrilanki says:

    சகோதரரே ஹஸன் என்ற பெயரில் நான் பிற்குறிப்பெழுதுவது போல் குறிப்பிட்டுள்ளீகள். வீண் சந்தேகங்களை விட்டு விட்டு பிற்குறிப்பிடுங்கள். நான் எனது தளத்தில் இன்னொரு பெயரில் பின்னூட்டம் செய்ய இட அவசியம் இல்லை. அடுத்து உங்கள் விருப்பம்

    • hassan says:

     இம்தியாஸ் ….தகுந்த சான்றுகள் இல்லாமல் தாங்கள் அவதூறு பிறர் மீது இட்டுக் கட்டிய பாவத்தை செய்துவிடாதீர்கள்…எனது மொழி நடைக்கும் அவரது மொழி நடைக்கும் , எனது அறிவுத்திறனுக்கும் அவரது அறிவுத்திரனுக்குமான பாரிய வேறுபாடுகளை உற்று நோக்கி வாசிக்கும் சிறு குழந்தை கூட அறியும்…

     தங்கள் ஆய்வில் ஏற்பட்டுள்ள குறைபாட்டினால் பிறர் மீது அவதூறாக பழி போடும்படி சைத்தான் விரிக்கும் மாய வலையில் விழுந்துவிடாதீர்…

 37. hassan says:

  இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு நாங்கள் எதிரி அல்ல…

  தூய இஸ்லாம் அந்நிய கலாச்சாரத்துடனும் கிரியய்களுடனும் கலந்து தறிகெட்டு போகும் நிலைக்கே நாங்கள் எதிரி…

 38. hassan says:

  இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் முஸ்லிம் சமூகம் அத்துனையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஒன்றுபட்டு வாழ்வார்கள் பிரிவுகளே இருக்காது எனக் கனவு காண்பதும் நப்பாசை…

  இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கும் பட்சத்தில்தான் ஷீயாக்கள் தோன்றினர்… இன்னும் எத்தனையோ பிரிவுகள்….இவர்களை அளிக்க முடிந்ததா?/??

 39. hassan says:

  இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் குற்றங்கள் குறையும்…
  முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கம் ….உண்மை

 40. hassan says:

  இஸ்லாமிய ஆட்சி கிடைத்த பின் நீங்கள் அதிகாரத்துடனும் வன்முறையுடனும் கப்ருகளை உடைக்க போகிறீர்கள்…..
  அப்போது கப்ரு வணங்கிகள் இஸ்லாமிய ஆட்சியை வேருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தனி கலக்கல் செய்யும் பிரிவாக மாறிவிட கூடும்..

  நாங்கள் அழகிய அறிவுரையுடனும் விவாதத்துடனும் கப்ரு வணக்கம் ஷிர்க் என விளக்கி அவர்களை கொண்டே அதனை உடைக்க வைக்கிறோம் ….இஸ்லாமிய ஆட்சி உருவானதும் அவர்களும் ஆட்சியின் பக்கம்…

  நாம் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு வலு சேர்க்கிறோம் …….

 41. hassan says:

  தங்களிடம் ஒரு சந்தேகம்…..

  மறுமை நாளில் அல்லாஹ்…… இஸ்லாமிய ஆட்சியில் நீ இருந்தாயா??ஓடு சொர்க்கத்திற்கு என கூறுவானா??

  அல்லது …

  இணை வைத்தாயா? எனது மார்க்கத்தை வலைத்தாயா , அறிந்து கொண்டே சகோதரன் நரகம் போவதை பார்த்து ரசித்தாயா, ?? ஓடு நரகத்திற்கு என கூறுவானா?

 42. hassan says:

  egp (]];) mtu;fs; me;j FiwpfSf;Ff; $wpa gjpyhtJ: ‘ePq;fs; $WtJ vJTk;
  vd;dplkpy;iy. cq;fspd; nghUis my;yJ cq;fsplk; rpwg;ig my;yJ cq;fs;
  kPJ Ml;rp nra;tijj; Njb ehd; ,k;khu;f;fj;ij nfhz;L tutpy;iy. vdpDk;>
  my;yh`; vd;id cq;fsplk; J}juhf mDg;gp vd;kPJ xU Ntjj;ijAk;
  ,wf;fpapUf;fpd;whd;. cq;fSf;F ew;nra;jp nrhy;gtuhfTk; mr;r%l;b vr;rhpf;if
  nra;gtuhfTk; ehd; ,Uf;f Ntz;Lk; vd vdf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhd;. vdJ
  ,iwtdpd; J}Jj;Jtj;ij ehd; cq;fSf;F Kd; itj;Jtpl;Nld;. cq;fSf;F
  ey;YgNjrk; nra;Jtpl;Nld;¢ ehd; cq;fsplk; nfhz;L te;j khu;f;fj;ij ePq;fs;
  vd;dplkpUe;J Vw;Wf; nfhz;lhy; mJ cq;fSf;F <Uyf ghf;fpakhFk;. ePq;fs;
  mij kWj;jhy; my;yh`; vdf;Fk; cq;fSf;Fk; ,ilapy; jPu;g;gspf;Fk; tiu
  my;yh`;tpd; fl;lisf;fhf ehd; nghWj;jpUg;Ngd;."

 43. Rasmy says:

  thowheed shahozararhalukku irawukku thookkam pohuzo theriya. paawam enda neramum wayiru erinji konduthan irukkum.

  thowheed enum paranda mulumaiyaana kolhaiyin oru shiru pahuziye shirk , bithath olippu pirachcharam. azu ulveettu pirachchinai. azatku periya arivup palam thewa illa. AZANAALA ARIVUP PALAM KURAINDA SHILA AMAIPPUKKAL AZAI SHEYHIRAZU. THOWHEEDIN MIHAP PERIYA, SHAWAALAANA PAHUZI ANNIYARHALODU PORAADI ISLAMTHAAN ANAITHTHITKUM THEERVU ENRU MULANGI ALLAHWUDAIYA SHATTA THITTANGALAI ULAHIL AMUL FADUTHTHA KURAINDA PATSHAMENUM PORAADUWAZU. AZATKU PERIYA ARIVUP PALAM THEWAI. AZANAAL ARIVUP PALAM KOODIYA, NAVEENA KATKAI NERIHALILUM PATTANGAL PETRULLA JAMATH E ISLAAMI, IHWAN, HIZBUTHT THAHREER AMAIPPUKKAL SHEYHINRANA.

 44. imthiyas says:

  hasan thappukkanakku poda vendam kanmani nayaham avarkal eppothu silaikalai udaytharkal{mujahidukku varavendiya kofamum veriyum ungalukku vanthirukku}islamiya olukka panpadulla oru samookathay uruvakkiya pirakuthan silaiudaippukku sendrarkal MUJAHIDIDAM? RASOOLULLAH VIN SEERAVAI kettup padiyunkal oru velai vilangum endru ninaikkiren INSAALLAH.

 45. அபூ பௌஸீமா says:

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

  சகோ. ரஸ்மி அவர்களுக்கு,

  தமிழைத் தமிழ் எழுத்துக்களிலே வாசிக்கும்போது கருத்துக்கள் சிறப்பாக விளங்கும். தமிழை ஆங்கிலத்தமிழில் வாசிக்கும் போது அவ்வாறில்லை. அதற்காக அதிகமாக சிரமப்பட வேண்டியுள்ளது. தமிழ் எழுத்துருக்கள் இல்லாத போது ஆங்கிலத்தமிழில் அல்லது அரபுத்தமிழில் எழுதுவது நல்லதுதான். இன்று யுனிகோட் வசதிகள் உள்ளன. எளிதான ஒரு யுனிகோட் தளம்: http://www.azahagi.com

  பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டால் எளிதில் தமிழில் தட்டச்சுச் செய்யலாம். கருத்துக்கள் எளிதாகச் சென்றடையும்.

  வஸ்ஸலாம்
  அபூ பௌஸீமா

 46. imthiyas says:

  hasan ALLAHvin sattaththay ulahil nilai natta mudiyathu endra mudivukke vanthuvitteerkal kinatruth tavalaipondru irukka vendam mujahidaik koottikkondu veli ulahaipparungal ARABU NADUKALIL irunthu theenin OLI VEESIKKONDRU VARUKIRATHU insaallah emathu nattukkum appothu ungalaipondra pirivinai vathikalal antha OLIYAY oothi anakkamudiyathu thaheed endru manappal kudikkatheenga HASAN mujahid thantha bothalil irukkirathu MANENNAI {AL JAMA A EDHUAU ILALLAH} IRAIVANIN KAIKAL KOOTTAMAIPPINMEETHE IRUKKIRATHU. THAVARUKAL NADAKKUM POTHU AVAN THIRUTHIVIDUVAN mujahid araikurai lebbaikalukkuththevai VIVATHAM BR;HASAN ungalukkutherintha entha oru IMAMAI eduthukkolungal yaravathu solliyirukkirarkala enakkuthan theriyum enathu karuthuthan sari endru IMAM SHAFIRAHAMAHULLAH IMAM HANAFI RAHMAHULLAH VASIKKUM pakuthikku sendra pothu kunooth othamal subah tholuthu irukkirar atharkku karanam sonnar hanafi imamai karuththai nan MATHIKKIREN ENDRU. BR;HASAN VIVATHATHTHAL MANITHANAI VLLA NUDIYUM MANGALAI VELLA MUDIYATHU mujahid?…..

 47. hassan says:

  ///////////hasan ALLAHvin sattaththay ulahil nilai natta mudiyathu endra mudivukke vanthuvitteerkal /////////////////

  இலங்கையில் இஸ்லாமிய சட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமாயின் , முதலில் இலங்கை நாட்டை முஸ்லிம் நாடாக மாற்ற வேண்டும்…

  அதற்கு ஜமாஅதே இஸ்லாமியிடமுள்ள செயத் திட்டங்களை சொல்லுங்களேன்

 48. hassan says:

  /////BR;HASAN ungalukkutherintha entha oru IMAMAI eduthukkolungal yaravathu solliyirukkirarkala enakkuthan theriyum enathu karuthuthan sari endru ////////

  நான்கு இமாம்களும் தோன்றிய காலமானது ஹதீஸ் கலை தோன்ருவதட்கு முன்னதானது…அதாவது ஹதீஸ்கள் அனைத்தும் முழுமையாகத் தொகுக்கப்பட முன்பே இன் நான்கு இமாம்களும் தோன்றினர்….( புகாரி முஸ்லிம் கிரந்தங்ககள் தொகுக்கப்பட முன்)…..

  ஆகவே நான்கு இமாம்களுக்கும் முழுமையாக ஹதீஸ்கள் போய்ச் சென்றடையவில்லை….வெளிப்படை உண்மை..

  ஒருவருக்கு கிடைத்த ஹதீஸ் மற்ற இமாமுக்கு கிடைக்கவில்லை…ஆகவே ஒரு இமாம் தன்னிடமுள்ள ஹதீச்களிக் கொண்டு ஒரு வழிமுறையை காட்டி தந்தார்…

  மற்ற இமாம் தன்னிடமுள்ள ஹதீஸ்களை கொண்டு ஒரு வழிமுறையை காட்டி தந்தார்..

  மத்ஹப்புக்கு மத்ஹாப் சட்டங்கள் வேறுபடக் காரணம் ஒரு இமாமுக்கு கிடைத்த ஹதீஸ் மற்ற இமாமுக்கு கிடைக்காமையே…அதற்கு காரணம் அவர்களின் காலத்தில் ஹதீஸ்கள் முழுமையாக தொகுக்கப்படாமையே….

  ஆனால் ஒரு விடயத்தில் நான்கு இமாம்களும் ஒருமித்த கருத்தையே கூறியுள்ளனர்….

  ” எனக்கு பின் எனது வழிமுறைக்கு மாற்றமாக ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குமாயின் எனது வழிமுறையை தூக்கிச் சுவற்றி எறியுங்கள். அந்த ஹதீசையே அந்த ஆதாரபூர்வமான நபி வழியையே பின்பற்றுங்கள்….”

  எனது வழிமுறை நபிகளாரின் தூய்மையான வழிமுறைக்கு முரண்பட்டால் எனது வழிமுறையை தூக்கி சுவற்றில் எறியுங்கள் என அவர் கூறியதற்கு காரணம் அவர் தனக்கு கிடைத்த ஹதீஸ் அனைத்தையும் கொண்டு திருப்தியடையவில்லை..முழுமையாக அனைத்து ஹதீஸ்களை கொண்டே நான் இவ்ந்த மத்ஹப்பை உருவாக்கினோம் என அவர் எண்ணவில்லை…

  இன் நான்கு இமாம்களுக்கு பின்னர் புகாரி முஸ்லிம் கிரந்தங்கள் தொகுக்கப்பட்டன…முளுல்மையாக அனைத்து ஹதீஸ்களும் விரல்நுனியில் கிடைத்தன…

  மத்ஹாப் வழிமுறை இந்த ஹதீஸ்களுக்கு முரண்படும்போது மத்ஹாப் வழிமுறையை புறக்கணிக்கிறோம்…

  நான்கு இமாம்களுக்கும் உரிய மரியாதை செலுத்துவோர் நாங்களா அவர்களா ??????????

 49. hassan says:

  சிறுபான்மை முஸ்லிம்கள் வாழும் இலங்கையில் இஸ்லாமிய சட்டங்களை எவ்வாறு நிறைவேற்ற போகிறீர்கள் என அழகாக சாத்தியக் கூறுகளுடன் தெளிவான கருத்துக்கள்;உடன் எனக்கு விளக்கும்ம் பட்சத்தில் நானும் தங்கள் கொள்கையுடன் இணைந்து செயற்படுவேன்…

  அல்லா மீதாணை…..

 50. hassan says:

  .////// BR;HASAN VIVATHATHTHAL MANITHANAI VLLA NUDIYUM MANGALAI VELLA MUDIYATHU ///////

  மனித மனங்களை வெல்லுவதை விட அவனை சொர்க்கத்திற்கு இட்டுச் செல்வதே சாலச் சிறந்தது.. கப்ரு வணங்கிகளுடன் அழகிய முறையில் விவாதம் செய்த பின் எத்துனை கப்ரு வணங்கிகள் அந்த ஷிர்க்கை விட்டு நேர் வழி பற்றனர் அறிவீர?

  டாக்டர் ஷாகிர் நாயக் வில்லியம் கேம்பெல்லுடன் விவாதம் செய்த பின் எத்துனை கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாத்தில் நுழைந்தனர் அறிவீரா?

  டாக்டர் ஷாகிர் நாய்க் விவாதம் செய்வது அழகிய வழிமுறை என கூறும் நீங்கள் விவாதத்திற்கு வர தயங்குவது ஏன்?

 51. hassan says:

  ஷாகிர் நாய்க் அந்நியருடன் விவாதம் செய்கிறார் எனக் கூறி மழுப்புவீர்…

  கப்ரைத் தொட்டு முத்தமிட்டு கப்ருக்கு சஜ்தா செய்யும் ஒருவன் இஸ்லாமிய வட்டத்தை விட்டும் வெளியேறுகிறான்..அவனும் ஒரு விதத்தில் அந்நியன் ஆகிறான்.. அவனுடன் அழகிய விவாதம் செய்வதில் என்ன தவறு கண்டீர்?

  அவனது மனம் உடைகிறதா?
  நாளை அவன் சொர்க்கம் நோக்கி வீறு நடை போடுவானே….அப்பொழுது அவன் மனம் குளிரும்.. அது போதும் எமக்கு…அல்ஹம்துலில்லாஹ்…

 52. hassan says:

  //////kanmani nayaham avarkal eppothu silaikalai udaytharkal{///////

  நாங்களும் அக் கருத்தை ஆமோதிக்கிறோம்….

  நங்கள் கப்ரு வணக்கத்திட்கேதிராக வெறுமனே பிரச்சாரம் மாத்திரமே செய்கிறோமே தவிர வன்முறையுடன் அதிகாரத்தை கையிலெடுத்து கப்ரினை உடைக்கப் போகவில்லை….

  கண்மணி நாயகம் ஆட்சி அமைத்த பின்பே சிலை வணக்கத்திற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்கள் என ஆதாரம் காட்டுங்கள் நாங்களும் எமது பிரசாரத்தை உடன் நிறுத்துகிறோம்…….

 53. hassan says:

  ///////MUJAHIDIDAM? RASOOLULLAH VIN SEERAVAI kettup padiyunkal oru velai vilangum endru ninaikkiren INSAALLAH.///////

  அர ரஹீகுள் மக்தூம் ( sealed nectar ) நபியின் வரலாற்றை ஆதாரபூர்வமாக விளக்கும் சீராவைப் பல தடவை வாசித்தவன் என்னும் உரிமையுடன் சொல்கிறேன் …….

  ஆட்சி அமைத்த பின்னரே சிலை வணக்கத்திற்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்தார் என எங்கும் இல்லை….

  மதீனாவில் பெரும்பான்மை முஸ்லிம்கள் உருவாகுமிடத்திலேயே ஆட்சி அமைத்தார்…..

  என் மனதை புண்படுத்தும் நோக்குடன் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யாமல் இஹ்லாசுடன் பதியுமாறு வினயமாகக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…..

  மனிதர்களை வெறுத்தொதுக்கி வெறுமனே சத்தியத்தைப் போதிக்கும் தௌஹீட்வாதிகளிடமிருந்து நான் வேறுபடுகிறேன் என்பதையும் இங்கு குறித்துக் கொள்கிறேன்…..

 54. hassan says:

  நாம் ஜமாஅதே இஸ்லாமியின் பணிகளை விழலுக்கு இறைத்த நீர் என்று கூறவில்லை….அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாபெரும் சமூகப் பணி…

  ஆனால் ஷிர்க் பிதாத் அகற்றுவதை அறிவீனர் வேலை , நுனிப்புல் மேய்பவர் வேலை , ஆட்சி அமைத்த பின்னே சொல்ல வேண்டும் , இலங்கையில் இஸ்லாமி ஆட்சி கொண்டு வருவோம் என கூறி , நாம் செய்யும் ஷிர்க் பிதாத் அகற்றும் பணியை கேவலமாக கருதி எம்மை மார்க்க அறிவு குறைந்தவர்களாகவும் , பண்பாடற்றவர்கலாகவும் , பகுத்தறிவு குறைதவர்கலாகவும் சித்தரிக்க முனைவதையிட்டு மிகவும் வருந்துகிறோம்…..

  தூரநோக்குடன் இஸ்லாத்தை பார்ப்போர் , அறிவில் சிறந்தோர் … ஷிர்க் பிதாத் அகற்றுவதை விட ஆட்சி அமைப்பதற்கே முன்னுரிமை அளிப்பார் என தாங்கள் எண்ணினால் அத்தகைய அறிவுப் பொக்கிஷம் எம்மிடம் இல்லாமளிருப்பதையிட்டு பெருமை கொள்கிறோம்,,,…

  • Farhana says:

   தூரநோக்குடன் இஸ்லாத்தை பார்ப்போர் , அறிவில் சிறந்தோர் … ஷிர்க் பிதாத் அகற்றுவதை விட ஆட்சி அமைப்பதற்கே முன்னுரிமை அளிப்பார் என தாங்கள் எண்ணினால் அத்தகைய அறிவுப் பொக்கிஷம் எம்மிடம் இல்லாமளிருப்பதையிட்டு பெருமை கொள்கிறோம்

   அது ஹஸன் தம்பியின் கருத்து;    தம்பி தூரனொக்கும் இருக்கா?உன்கஎலுத்தில தெரியல்லயெ தூரனொக்கொட தானா தொப்பிக்காக குடூம்பத்த்ய்யும் தவ்ஹீதுக்காஹ ஊரயும் பிரிக்கிரீங்க ஏன் ஸும்மா உங்கலுக்கு ஸொல்லத தெல்லாம் ஸொன்னதாக ஸொல்லுரீன்க ஏன் உங்கலுக்குப் பின்னால் இருக்கிர ஸின்ததிக்க தெரியாத {பின்னால் இருப்பவர்கள் மன்னிக்கனும்.}மக்கல ஏமாத்துரீஙக {அவர்கள் ஸிந்தித்தால் கெட்பார்கலெ முஜஹிதிடம் அடூத்தவர தொப்பி பொட வென்டாம்டூ ஸொல்லிட்டூ னீங்க தொப்பி பொடூரீங்கலெ என்ரு.

 55. hassan says:

  நாம் ஏதோ புதிய மார்க்கத்தை போதிப்பது போலவும் , இஸ்லாத்தின் தூய வடிவத்தை கெடுப்பது போலவும் எங்களை வெருக்கிண்றீர்களே ….

  நீங்கள் மட்டும் ஷிர்க் பிதாத் இல்லாத தூய இஸ்லாத்தை பின்பற்றும் அதே வேளை அத் தூய இஸ்லாத்தை நாம் மற்றவருக்கு எத்தி வைக்கும் போது ஏன் எம்மீது இத்துனை வெறுப்பு???

 56. hassan says:

  வெளிநாட்டிலிருந்து எமக்கு ஏதோ லட்சக் கணக்கில் பணமுடிச்சுக்கள் வருவது போலவும் அதட்காவே நாம் இப் பிரசாரத்தை முன்னெடுப்பது போலவும் …..நாம் நுனிப்புல் மேய்ப்பவர் அறிவிலி லூசுப்பயல் சந்தர்ப்பவாதிகள் குழப்பவாதிகள் பிரிவினைவாதிகள் ..அல்ஹம்துலில்லாஹ் எத்துனை அடைமொழி …..

 57. hassan says:

  முற்போக்குத்தனமாக சிந்திக்கிறேன் எனக் கூறி முரட்டுத்தனமாக மனமுடைத்து மார்க்கம் பேசும் ஒரு சில தௌஹீத்வாதிகளால் , தௌஹீத் பேசும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் வெறுக்கும் ஒரு வரட்சியான போக்கு தோன்றி விட்டது என்பது என்னவோ உண்மைதான் ……..

 58. hassan says:

  நான் மேலே முன்வைத்துள்ள கேள்விகள் அனைத்தும் விதண்டாவாதத்திட்கோ அவமானப்படுத்த வேண்டுமெனவோ இல்லாமல் …….அறிய வேண்டும் தெளிவு வேண்டும் என ஒரே நோக்கத்திற்காக கேட்கப்பட்டவை….

 59. hassan says:

  எனது சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கும்படி ஜமாஅதே இஸ்லாமி உறுப்பினர்களிடம் தயவுடன் கேட்கிறேன்………

  • Farhan says:

   தம்பி ஹஸன்;
      ஏன் ஜமா அத்தெ இஸ்லாமி சகொதர்களீடம் கெட்கிரீங்க உங்க சனதெகத்த தீர்க்க சொல்லி பக்கத்திலதானெ ஜமா அத் தலமையகம் இருக்கு அங்கு பொய் ஆர் அமர உக்கார்ன்து தீர்த்துக்கொண்டூ வரலாமெ ஹஸனுல் பன்னா{ரஹ்}வையெ {மரனித்தவர}கிலிக்கிரீன்க ஹஜ்ஜுல் அக்பர் உன்கலுக்கு ஜுஜுபின்க இன்னும் எத்தன தலைவர்கள் இருக்கன்கலொ உங்கலைக்கொன்டூ உன்க மூலம் பாவங்கலைக்கலுவிக்கொல்ல ஆஹட்டூம் உங்க பனி//////?????/

 60. imthiyas says:

  Br;HASAN
  . அனால் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கும் போது நடைமுரைபடுத்துங்கள். இல்லையா , தன்னளவில் இஸ்லாத்தை முழுமையாக பின்பற்ற முடிகிறதா? அல்ஹம்துலில்லாஹ்… வாழ்ந்து விட்டு பொங்கல்.AAAAAA?
  ippadi oru visayaththai yar sillithanthathu mujahidai pol fathuva koduppavar kalukkum avarin seedarkalukkum ithu sariyaha irukkalam oru islamiya vathikku mutrilum porunthathu HASAN ISLAMIYA atchi ondrum ALLAH vahee moolam irakka mattan vahee RASOOLUDAN mutruppetru vittathu neengal solvathu sariyaha irunthal ISLAMIYA AATCHIYAI YAR KONDUVARATHU
  [ALLAH KOORUHINDRAN ENATHU SATTATHAI POOMIYIL VALA VEYYUNGAL UNGALAI SUVANATHTHIL VALA VEYKKINDREN]

 61. imthiyas says:

  குர்ஆனில் ஆட்சி பற்றிய சட்டங்கள் இருக்கின்றன. இல்லை என்று கூறவில்லை. அனால் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கும் போது நடைமுரைபடுத்துங்கள். இல்லையா , தன்னளவில் இஸ்லாத்தை முழுமையாக பின்பற்ற முடிகிறதா? அல்ஹம்துலில்லாஹ்… வாழ்ந்து விட்டு பொங்கல்.
  HASAN islamiya atchi engirunthu vrum mujahid? enga markattilaya vangaporaru enna thawwunga neenga THAWHEEDukku sariyana vilakkaththai katrukkollungal otrumaiyana samoohaththil unmaiyay sollatheriyatha neengal KURAANAI vala veykkap poreengal oru kavingan sonnan. Nenjil Thakbeer Katta Villaiya Kaiyey vettungal THALAYIL Thoppi Illayya Thalayey Vettungal AL KURAAN ATCHI SEYKINDRA POTHU MUDVARKALAIYUM,MUNDANGALAIYUM, AATCHI SEYVOM ENDRU palliyin peyaral uoorai pirikkindreekal thoppiyin peyaral kudumbaththay pirikkindreekal{Kuraan solkirathe ennai poomiyil valavei unnai suvanaththil vala veikkinden.}endru
  RASOOLULLAH EPPANGA MAKKAVIL IRUNTHA SILAIKALA UDAITHTHANGA.PJ,BAKAR,TNTJ,SRILANKATHAVKEETH,MUJAHID? INNUM sila nalla HASAN,IPPADI THANIYAKA IRUNTHU EPADI ALLAH VIN SATTATHAI ATCHI SEYYUM SATTAMAHA KONDU VARRATHU ungalukku mattum therintha? rahasiyatha solla matteengala?

 62. hassan says:

  நான் எழுப்பிய ஒரே ஒரு கேள்வியைத் தொட்டிருக்கிறீர்கள்..
  அதுவும் திருப்தியற்ற பதில்…

  இஸ்லாமிய ஆட்சியை இலங்கையில் கொண்டுவர உங்களிடமுள்ள செயற்திட்டம் என்ன?

  இஸ்லாமிய ஆட்சி இலங்கையில் வரவேண்டுமென்றால் , முதலில் இலங்கை இஸ்லாமிய நாடாகவேண்டிய அவசியம் இருக்கே?

  அல்லது விடுதலைப் புலிகள் போல கலக்கம் செய்து தனிநாடு உரிமை கோரப் போகிறீர்களா…?

  விளக்கமாக விளக்கவும்….அறிந்து கொள்ளும் ஆவலுடன் கேட்கிறேன்.

  ( நான் முஜாஹிதின் அடிவருடி அல்ல என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவிக்கிறேன்..குரான் சுன்னாவை சுயமாக கற்று இஸ்லாத்தின் பால் கவரப்பட்ட முன்னாள் குப்பவாளி காவாலி ஊர் சுற்றி பொறுப்பற்ற பரதேசியே நான்…அல்லாஹ்வின் அருளால் தற்போது திருந்தி வாழ்கிறேன்)

 63. hassan says:

  சரி இலங்கையில் இஸ்லாமிய ஆட்சி கிடைத்து விட்டடது என வைத்துக் கொள்வோம்….
  மத்ஹபு , தரீகா , கப்ரு வணங்கி அனைவரையும் ஒற்றுமையின் பக்கம் அழைத்து ஆட்சி அமைத்து விட்டீர்கள் ..சரி..

  இனி எந்த அடிப்படையில் ஆட்சி நடத்துவீர்கள்?

  மத்ஹபு அடிப்படையிலான ஆட்சியா? கப்ரு வணங்கிகள் சொல்கிற ஆட்சியா?
  தரீகாவின் ஆட்சியா ?

  எப்படியோ ஒரு அடிப்படையில் அமைக்கும்போது மறு தரப்பு உங்கள் ஆட்சியை கவிழ்க்க மாட்டார்களா?

  ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் மக்களை ஒன்றுபடுத்துவதை விட தௌஹீத் கொள்கையின் அடிப்படையில் மக்களை ஒன்ருபடுத்திவிட்டு ஆட்சி அமைப்பதே உசிதமானது….

  எனது கேள்விகளுக்கு அழகிய விளக்கம் தருவதை விடுத்து தங்களது கருத்தை வலிந்து திணிக்க முற்படுகிறீர்கள்………

  இதிலிருந்து ஜமாத்தே இஸ்லாமி பற்றி தங்களுக்கே போதிய விளக்கம் தெளிவு இல்லை…பெரும்பாலான ஜமதீ இஸ்லாமி உறுப்பினர்கள் இவ்வாறே உள்ளனர்…விளக்கம் கேட்டால் அமீரை சந்திக்க சொல்வார்கள்…

  தங்களுக்கே இல்மு இல்லாத ஒரு விடயத்தை பின்பற்ற வேண்டாமென அல்லாஹ் தனது கலாமில் கூறுவதை தாங்கள் அறிவீரா?

  • imthiyas says:

   Enna mujahid ippadi muttalthanama sirupullathanama sinthikireenga nengal sovathupol papirivukal irkkumpothu thrthal vaikka mudiyuma?therthal kalaththile pala musleemkal kollappaduvarkale

   Ithanal Thaan jamaath ISLATHUKKAHA VALUM.

   THANI MANITHARKAL.
   ISLAMIYA KUDUMBAM.
   ISLAMIYA SAMOOHAM.
   ASAFEER,THALABA TALIBATH,JAMMIYYAH,USRAH,MUAYYIDH,

   IPPADI SAMOOHATHIL PALA THAPPINARUKKUM {ENAKKUTHERINTHA ORUSILA ITHU}ISLATHTHAI MUN VAIKKIRATHU MUDINTHAL ITHILUM KURAIKAL IRUKKIRATHU VANTHU PARTHTHU KETTU ATHAIYYYUM SAMOOHATHTHUKKU SOLLUM PARIYA poruppu ungalukku irukkirathu?
   unkalin KUROTHATHTHEE Moolam Pala sakotharkal HASANATH vasakarkalaha irukkirarkal.
   thank u hasan.

  • IBNUL ISLAM says:

   “மத்ஹபு , தரீகா , கப்ரு வணங்கி அனைவரையும் ஒற்றுமையின் பக்கம் அழைத்து ஆட்சி அமைத்து விட்டீர்கள்””
   ella makkalayum ore sindanayin keel kondu vanda pinbuthan aatchi amaikka vendum enrillai,,athu saaththiyamum illai,,RASOOLULLAHVUM,khulapakkalume appadiyana aatchiyai niruvinarhal,,pinnar vanda umayya,abbasiya,mamlookkiya,ayyoobiya,usmaniya, aatchiyin pothu makkal ellorum ore sindanayil irukka illa,,but ore (islamiya) sattangal amul paduththa pattana,islaththitku ethirana perum savaalkal ellam aatchi irunda poluthu mudinda alavu adakkap pattana,,

  • IBNUL ISLAM says:

   “மத்ஹபு அடிப்படையிலான ஆட்சியா? கப்ரு வணங்கிகள் சொல்கிற ஆட்சியா?தரீகாவின் ஆட்சியா?” illai ,quraan sunnavin aatchi nadakkum,,athai etru kollum panbu makkalidam valarkappattu irukkum,,avaravar thangal sindanaihalai pinpatralam,vilippunarvum,dawawum nadakkum,nirpandam nadakkathu.

 64. hassan says:

  இருபதுக்கு மேற்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளேன்…
  ஒவ்வ்வோன்ருக்கும் தெளிவான பதில் தருமிடத்தில் நானும் உங்கள் இயக்கத்தில் இணைகின்றேன்..இன்ஷா அல்லாஹ்

 65. hassan says:

  ஜமாத்தே இஸ்லாமி உறுப்பினர்கள் தெளிந்துதான் உறுப்பினர்களாக இறுக்கிரார்களா?

  அவ்வாறெனில் பதிலில் தெளிவின்மை ஏன்?

 66. hassan says:

  இம்தியாஸ் ….தகுந்த சான்றுகள் இல்லாமல் தாங்கள் அவதூறு பிறர் மீது இட்டுக் கட்டிய பாவத்தை செய்துவிடாதீர்கள்…எனது மொழி நடைக்கும் அவரது மொழி நடைக்கும் , எனது அறிவுத்திறனுக்கும் அவரது அறிவுத்திரனுக்குமான பாரிய வேறுபாடுகளை உற்று நோக்கி வாசிக்கும் சிறு குழந்தை கூட அறியும்…

  தங்கள் ஆய்வில் ஏற்பட்டுள்ள குறைபாட்டினால் பிறர் மீது அவதூறாக பழி போடும்படி சைத்தான் விரிக்கும் மாய வலையில் விழுந்துவிடாதீர்

 67. IBNUL ISLAM says:

  br hasan,br mujahid !! sila manitharhaludan ulla veruppal neengal islamiya aatchiyai verukkatheerhal,,
  shirkayum bidathayum oliththu vittuthan adutha vidayangalai parka vendum enral athu oru pilayana karuththahum,athu saaththiyamum illa,,athiharam kayyil irukkum poluthu saathikka mudiyumana pala vidayangal athu illatha poluthu saathikka mudiyathu,islamiya shareeathil niraya vidayangal athiharam irundaalthaan saathikka mudiyum,,oru islamiya dawawitku athihaara palam irundal vetri vaaippu athiham,,sheik muhammad ibnu abdul wahab udaya dawa varalaru nalla utharanam.

 68. hassan says:

  ஒரு போதுமில்லை..நாங்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சியை வெறுக்கவில்லை…

  ஆனால் இலங்கை நாட்டில் சிறுபான்மை முஸ்லிம்கள் வாழ்கின்றனர்.. இங்கே இஸ்லாமிய ஆட்சி எவ்வாறு சாத்தியம்.. பாராளுமன்றில் தனி சட்டமியற்றும் அதிகாரம் கோரபோகிரீர்லா..

  இஸ்லாமிய ஆட்சியை இலங்கையில் உருவாக்க உங்களிடமுள்ள செயற்திட்டம் என்ன..

  இது பற்றியும் தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குங்கள் நண்பரே…

 69. farhan says:

  மனித மனங்களை வெல்லுவதை விட அவனை சொர்க்கத்திற்கு இட்டுச் செல்வதே சாலச் சிறந்தது.. கப்ரு வணங்கிகளுடன் அழகிய முறையில் விவாதம் செய்த பின் எத்துனை கப்ரு வணங்கிகள் அந்த ஷிர்க்கை விட்டு நேர் வழி பற்றனர் அறிவீர?

  br;HASAN;

  தவ்கீத் வாதிகள் கபுரு வனங்கிகலொடு விவாதம் சேய்த இடமெல்லாம் தோற்றுப்போய் தனக்கென ஒரு ப்ள்ளீயைக் கட்டிக்கொன்டு ஒதுங்கினீர்கள் அவர்கலை சுவனத்துக்கு அனுப்பி விட்டீர்கலா?
  நிரந்தரமாக ஷிர்க்கில் தல்லிவிட்டீர்கலே அவர்கலும் மனிதர்கள் தன்மானம் அவர்கலை மீன்டு வர விடாது இதில் தவ்கீத் வாதிகள் 2 பெரும் பாவங்கலை செய்திருக்கிரீர்கள்
  1.ஷிர்கின் பெயரால் ஊரைப்பிரித்தீர்கள்
  2. அவர்கலை நிரந்தரமாக ஷிர்க்கில் விட்டு விட்டீர்கள்.

  ஒரு அரிஞ்ர் இப்படி எழுதியிருந்தார்.
  …………………………(moderated by mujahidsrilanki)

  • hassan says:

   இணை வைப்பை விட தன் மானத்திற்கு முக்கியத்துவமளிப்பவர்களுக்கு நரகத்தை விட சிறந்த பரிசு உண்டா….

   நபிகளாரின் சிறிய தந்தையை மார்க்கத்தை ஏற்பதை விட்டும் தூரப்படுத்தியது இந்த பாழாய் போன தன் மானம்.. அப்பன் பாட்டன் மார்க்கத்தில் இறக்க வேண்டுமென வறட்டு பிடிவாதம்…கொஞ்சம் விட்டால் அபூதாலிப் இஸ்லாத்தை ஏற்காததற்கு நபிகளார் காரணம் என்று கூறுவீர்களோ…

   சத்தியத்தை மாசற உரைப்பதே இச் சமுதாயத்தின் வேலை…நேர் வழி காட்டுவது எம் கையில் இல்லை..அல்லாஹ் போதுமானவன்..

   நாம் செய்த பணிக்கு இறைவனிடம் கூலி எதிர்பார்க்கிறோம்…உங்களை போல துன்யாவிலேயே project success ‘a இல்லையா என்பது எம் பணியல்ல ?

   தௌஹீத்வாதிகளாக யாரும் பிறக்கவில்லை … தௌஹீத்வாதிகள் என தற்போது கூறிக்கொள்பவர்கள் பெரும்பாலும் அறியாமல் இணை வைப்பில் ஏதோ ஒரு வழியில் இருந்தவர்கள்…திருந்தி வாழ்கிறோம்….

  • hassan says:

   இன்னும் சொன்னால் நபிகளார் கூட தம்மை ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டத்துடன் தமக்கென ஒரு பள்ளியைக் கட்டிக்கொண்டு ஒதுங்கி வெளிப்படையாகக இணை வைப்போரை எதிர்த்தார்களே தவிர மக்கத்து காபிர்களோடு சேர்ந்துகொண்டு நாங்களும் உங்கள் கட்சியே என இரட்டை வேடம் போடவில்லை என்பதை வினயமாக கூறிக்கொள்கிறேன்

  • hassan says:

   தெளிவானதொரு குழப்பத்திளிருக்கிரீர்கள்…

   நீங்கள் மாத்திரமல்ல …தங்களை தூரனோக்குப்பார்வையுடையோர் என மார்தட்டும் ஜமாஅதே இஸ்லாமி உறுப்பினர்களில் பெரும்பாலானோர் நிலையிதுவே …