தீயவர்களுக்கும் இறைவனின் அருள் ஏன்?

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

நாள்: 17-12-2015

தலைப்பு: தீயவர்களுக்கும் இறைவனின் அருள் ஏன்?

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
(அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்)

ஒளிப்பதிவு & படத்தொகுப்பு: தென்காசி SA ஸித்திக்.

Comments are closed.

More News