நபியும் நபித் தோழர்களும் இணைவைத்தார்களா? என்ற உரைக்கான விமரிசனமும் விளக்கமும்-1

2 Responses to “நபியும் நபித் தோழர்களும் இணைவைத்தார்களா? என்ற உரைக்கான விமரிசனமும் விளக்கமும்-1”

  1. mohamad irfan says:

    Masha Allah.may Allah increase your knowledge in terms of quran@authentic hadheed

  2. Anti-Fans.com says:

    எடுக்கப்பட்ட முடிவை உண்மையாக்க போராடும் போராட்டத்தில் மதிப்பிற்கும், மரியாதைக்கும் உரிய , எங்கள் நெஞ்சில் என்றும் வாழும் அறிஞர் PJ தன்னைத் தாழ்த்திக் கொள்வது, ஏன் அதைக் காரணமாக வைத்து அவர் விமர்சிக்கப் படுவது மனதுக்கு வேதனையாய் உள்ளது. என்ன செய்ய! அறிஞர்களும் தவறுகளுக்கு மத்தியில் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் என்பதை இறைவன் நமக்குக் காட்ட இந்த நிலையை நாடியுள்ளான் போலும். அவரது அளப்பரிய சேவை , அதன் மூலம் கிடைத்த நன்மைகளால் அவரை இறைவன் மன்னிப்பானாக. ஆனால் அன்றாடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நன்மைகள் சேர்க்கும் என்னைப் போன்றவர்கள் , அவரது கருத்துக்களை (மத்ஹபு) வெறியாகப் பின்பற்றுபவர்கள் சிந்திக்க மறுத்தால்!!!!!!!!!!

Derek MacKenzie Womens Jersey