நெருங்கும் கியாமத்!!!…தொடர் 3 (இறுதி பகுதி)

One Response to “நெருங்கும் கியாமத்!!!…தொடர் 3 (இறுதி பகுதி)”

  1. shaik umar says:

    அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்
    ஐரோப்பியர்களுடன் யுத்தம் பற்றி 1.வெற்றி அல்லது தோல்வி ஆனால் அதிகமானவர்களை முஸ்லிம்கள் கொன்றுவிடுவார்கள் என்றும் 2.குஸ்தந்தானியா வெற்றி கொள்ளப்படும் என்றும்3.தக்பீர் ஓசை மூலம் வீழ்த்தப்பட்டு முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்றும் ஹதீஸில் படித்த ஞாபகம் இதில் முஹத்திஸீன்,இமாம்களின் கருத்து என்ன?