நெருங்கும் கியாமத்!!!…தொடர் 3 (இறுதி பகுதி)

One Response to “நெருங்கும் கியாமத்!!!…தொடர் 3 (இறுதி பகுதி)”

  1. shaik umar says:

    அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்
    ஐரோப்பியர்களுடன் யுத்தம் பற்றி 1.வெற்றி அல்லது தோல்வி ஆனால் அதிகமானவர்களை முஸ்லிம்கள் கொன்றுவிடுவார்கள் என்றும் 2.குஸ்தந்தானியா வெற்றி கொள்ளப்படும் என்றும்3.தக்பீர் ஓசை மூலம் வீழ்த்தப்பட்டு முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்றும் ஹதீஸில் படித்த ஞாபகம் இதில் முஹத்திஸீன்,இமாம்களின் கருத்து என்ன?

More News