உம்ரா, ஹஜ் ஆகியவற்றை எத்தனை முறை செய்யலாம் ? ஓரிரு முறைகள் செய்வது போதுமானதில்லையா ? | Video | Q&A.

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

2 Responses to “உம்ரா, ஹஜ் ஆகியவற்றை எத்தனை முறை செய்யலாம் ? ஓரிரு முறைகள் செய்வது போதுமானதில்லையா ? | Video | Q&A.”

  1. rikas says:

    assalamu alikum
    pls check the heading and put the rite video

Derek MacKenzie Womens Jersey