பாமரர்கள் ஹதீஸ்களை விளங்கிக் கொள்வதற்க்கான வரையறை என்ன?

Post by 5 December 2015 Q & A, வீடியோக்கள்

அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற சிறப்பு மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
பதிலளிப்பவர் : முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்)
நாள்: 06-11-2015, வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம், அல் ஜுபைல்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey