மக்காவில் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் தொழும் போது கஃபாவை பாா்த்துக்கொண்டு தொழலாமா?

Comments are closed.

More News