வீடியோ தலைப்புகள்

சீடிக்களைப் பெற்றுக் கொள்ள பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களை  அழையுங்கள்

THIHARI: Br Risvi       0094777421342
ACS Computer Centre(near to medi lab) kahatowita 0094773952960
SAMMANTHURAI:  Br. Abu Abdillah 0094777118866
COLOMBO: Br.Niyas 0094777769954
COLOMBO: Br.Nalem 0094777630481
AKURANA:    ATJ 0094814926776
UK                 :  Br Yunus 00447833431255
SAUDI ARABIA: Br Fauzan 00966 38655508 Ext. 102, 00966507927997
இணையத்தளத்தில் காண: CLICK HERE

1.இஸ்லாம் கூறும் அமல்களும் இன்றைய சமுதாயத்தின் நிலையும். (அக்குறணை) 2007.08.19

இஸ்லாத்தின் அடிப்படையை நோக்கிய தவறான அணுகு முறைகள்
………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………..………………..
2.பகுத்தறிவு பூர்வமான மார்க்கம் இஸ்லாம்.1
(திஹாரி) 2007.02.04 013.தௌஹீதுடன் வாழ்வதே ஒரு முஸ்லிமின் அடிப்படை இலட்சியம்.2
(திஹாரி) 2007.02.11 024.கலிமதுத் தௌஹீதுக்கு வழங்கப்படும் தவறான விளக்கங்கள்.3
(திஹாரி) 2007.02.18 035.தௌஹீதுல் ஹாகிமியா ஓர் பார்வை.4
(திஹாரி) 2007.02.25 046.இஸ்லாமிய ஆட்சியின் பெயரில் ஷியா இஸம்.5
(திஹாரி) 2007.03.04 057.இஸ்லாமிய ஆட்சியை முன்னிலை படுத்தும் இயக்கங்களது தஃவாக்கள நிலைமைகள்.6
(திஹாரி) 2007.03.11 068.முஹம்மத் அல் கஸ்ஸாலி, ஹஸன் அல் பன்னா.7
(திஹாரி) 2007.03.18 079.மௌலானா மௌதூதி, யூசுப் அல் கர்லாவி, ஸைய்யித் குதூப்.8
(திஹாரி) 2007.03.25 0810.மௌலானா மௌதூதி, யூசுப் அல் கர்லாவி, ஸைய்யித் குதூப்.9
(திஹாரி) 2007.03.25 09
………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………..………………..
11.அப்துல்லாஹ் ஜமாலியின் விமர்சனங்கள்.
(கஹட்டோவிட்ட) 2007.05.1912.துர் மணம் தேடுவோர் யார்? அல் ஹஸனாத் இதழிற்கு மறுப்பு.1
(திஹாரி) 2007.06.17
13.துர் மணம் தேடுவோர் யார்? அல் ஹஸனாத் இதழிற்கு மறுப்பு.2
(திஹாரி) 2007.06.1714.துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்படும் நேரங்கள்.
(கஹட்டோவிட்ட) 2007.01.27

15.தவக்குல் என்றால் என்ன?
(வெள்ளிமேடை–கல்முனை) 2007.08.31

16.சுய மரியாதை.
(வெள்ளிமேடை) T.N.T.J தலைமையகம். இந்தியா

17.ஸஹீஹான ஹதீஸ்களை இழிவுபடுத்துவோர் யார்?
(திஹாரி) 2007.12.03

18.மீடியாக்களின் சீரழிவும் இன்றைய இளைஞர்களும்.1
(திஹாரி) 2007.10.03

19.மீடியாக்களின் சீரழிவும் இன்றைய இளைஞர்களும். 2
(திஹாரி) 2007.10.03
20.பெற்றோர்க்கு பிள்ளைகள் செய்யும் கடமைகள்.
S.L.T.J 2007.10.01
21.தஃவாவும் தாயிகளும்.
(அக்குறணை) 2007.07.15
22.ஈமானும் வீரமிக்க வாழ்வும். 1
(அக்குறணை)
23.ஈமானும் வீரமிக்க வாழ்வும்.2
(அக்குறணை)

சூனியம் ஜின் கண்திருஷ்டி.
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
25.சமூக உருவாக்கத்தில் மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பிற்கே முதற்பங்கு.1
(திஹாரி)2008.01.12
26.சூனிய உலகம் ஓர் பார்வை.2
(திஹாரி) 2008.01.19

27.அல் குர்ஆன் அஸ்ஸ{ன்னாவின் பார்வையில் சூனியம்.3
(திஹாரி) 2008.02.02

28.சூனியம் ஓர் கொடிய பாவம். (நபியவர்கள் சூனியம் செய்யப்பட்டார்களா?).4 (திஹாரி)
29.சரீஆவின் பார்வையில் ஜின் பிடித்தல்.5.
(திஹாரி) 2008.02.16

30.சரீஆவின் பார்வையில் ஜின் பிடித்தல்.6

(திஹாரி) 2008.02.16

31.கண்திருஷ்டி ஓர் பார்வை.7

(திஹாரி) 2008.03.08

32.மந்திரித்தலும் இஸ்லாம் கூறும் ஒழுங்குகளும் .8.
(திஹாரி) 2008.03.15

33.மந்திரித்தலும் இஸ்லாம் கூறும் ஒழுங்குகளும்.9
(திஹாரி) 2008.03.15
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
34.இஸ்லாம் கூறும் அமல்களும் இன்றைய சமுதாயத்தின் நிலையும். (அக்குறணை) 2007.08.19

35.இளைஞர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்.
(நாம்புழுவ பஸ்யால) 2006.06.24

.பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஓர் இஸ்லாமிய பார்வை.
………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………..………………..

36.விதவைகளுக்கு வழிகாட்டிய இஸ்லாம். (திஹாரி) 2008.07.12
37. அனாதைகள். (திஹாரி) 2008.07.19
38.ஏழைகளின் கண்ணீர் துடைத்த இஸ்லாம். (திஹாரி) 2008.07.27
39.இரண்டாந்தர மக்கள் ஓர் இஸ்லாமிய நோக்கு. (திஹாரி) 2008.08.02
………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………..………………..
ரமழான் 1429ன் தொடர் சொற்பொழிவு.(S.L.T.J) 2008
………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………..………………..
40.அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி).
41.அபுதர்(ரலி).
42.அபூ ஹ{ரைரா(ரலி).
43.உமர்(ரலி).
44.ஆயிஷா(ரலி).
45.மறுமை
46.முஸ்லிம்களாக அன்றி மரணிக்க வேண்டாம்.
47.இறை வணக்கம் அதன் இன்பமும்
48.உலக வாழ்க்கை
49.இலேசாக சொர்க்கம் செல்லலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா?
50.உஹத் யுத்த வரலாறு தரும் படிப்பினை.
51.தபூக் யுத்தம் தரும் படிப்பினை.
52.மக்கா வெற்றி தரும் படிப்பினை.
53.கந்தக் யுத்தம் தரும் படிப்பினை.
54.பொறுமை.
55.பாவமன்னிப்பு.
56.குடும்ப உறவு
57.சுவன வாழ்க்கை.
58.நரக வாழ்க்கை.
59.நபித்தோழர் அபூபக்கர்(ரலி).
60.நபித்தோழர் உஸ்மான்(ரலி).
61.நபித்தோழர் அலி(ரலி).
62.நபித்தோழர் முஆவியா(ரலி).
63.இஸ்லாமிய ஆடை கலாச்சாரம்.
64.பெருநாள் சந்தோஷத்தை எப்படி கழிப்பது?
65.நபித்தோழி கதீஜா(ரலி).
66.இஃலாஸ் ( பெருநாள் தின உரை)
………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………..………………..
67.தாயத்து,தராவீஹ்,விரலசைத்தல். (கலந்துரையாடல்) (உக்குவல).1
68.தாயத்து,தராவீஹ்,விரலசைத்தல். (கலந்துரையாடல்) (உக்குவல). 2
69.தாயத்து,தராவீஹ்,விரலசைத்தல். (கலந்துரையாடல்) (உக்குவல).3
70 .தாயத்து,தராவீஹ்,விரலசைத்தல். (கலந்துரையாடல்) (உக்குவல).4
71.கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி. (சம்மாந்துறை).1
72.கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி. (சம்மாந்துறை).2
73.சுபஹ் தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்.1 (திஹாரி) 2009.01.24
74.சுபஹ் தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்.2 (திஹாரி) 2009.01.31
75.பலஸ்தீனப் பிரச்சனையின் வரலாற்றுப் பின்னணி.1 (திஹாரி) 2009.01.17
76.பலஸ்தீனப் பிரச்சனையின் வரலாற்றுப் பின்னணி. 2(திஹாரி) 2009.01.17
77.மனிதத்தீர்மானமும் இறைத்தீர்மானமும். (திஹாரி) 2009.03.14
78.சூனியமும் மறுக்கப்படும் ஸஹீஹான ஹதீஸ்களும்.(திஹாரி)2009.03.21
79.பாவம் இன்பமானதா? (திஹாரி) 2009.03.28
80.மரணம் மனிதகுலத்திற்கு ஒரு சவால். (திஹாரி) 2009.03.07
81.நபிகளாரைப் பின்பற்றுவதின் இன்றைய வடிவம். (திஹாரி) 2009.01.10
82.இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வீடுகட்டலும் பராமரித்தலும். (திஹாரி) 2009.02.14
83.அறிவும் யூகமும். (திஹாரி) 2009.01.03
84.உணவளிப்பவன் அல்லாஹ். (திஹாரி) 2009.02.07
85.திருமணத்தை இஸ்லாம் வலியுறுத்துவது ஏன்? (திஹாரி) 2009.04.11
86.இரவுத் தொழுகையும் அதன் இன்பமும். (திஹாரி) 2009.04.18
87.மஹகொட கொடூரமும் போலி நடுநிலை வாதிகளும். (திஹாரி) 2009.08.15
88.கெட்ட எண்ணங்களும் இறைதிருப்தியை பெறாத மரணமும்.(திஹாரி) 2009.08.08
89.அஸ்மா(ரலி) அன்ஹாவின் வீர வரலாறு. (திஹாரி) 2009.08.30
90.மக்கா பள்ளிவாயல் ஓர் வரலாற்றுக் கண்ணோட்டம். (திஹாரி) 2009.08.31
91.மறுமை நாள் நிகழ்வும் பயங்கரமும். (திஹாரி) 2009.09.01
92.நரகம். (திஹாரி) 2009.09.02
93.மன்னித்தலும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும். (திஹாரி) 2009.10.03
94.அல்லாஹ்வின் அருள் அலட்சியப்படுத்தப்படும் பொழுது. (திஹாரி) 2009.10.10
95.அவரவர் பகுதியில் பிறை பார்த்தல்.1(கொழும்பு) 2006.09.12
96.அவரவர் பகுதியில் பிறை பார்த்தல்.2(கொழும்பு) 2006.09.12
97.மன்னித்தலும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும். (திஹாரி) 2009.10.03
98.அல்லாஹ்வின் அருள் அலட்சியப்படுத்தப்படும் பொழுது. (திஹாரி) 2009.10.10
99.கணவன் மனைவிக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள். (திஹாரி) 2009.10.24
100.மனைவி கணவனுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள். (திஹாரி) 2009.10.31
101.மாத்தளை விவாதம். (மாத்தளை) 2010.03.07
102.மாத்தளை விவாதம் ஒரு சுருக்க அறிமுகம். (திஹாரி) 2010.03.13
103.அல்லாஹ்வின் அருட் பார்வையை இழந்தவர்கள். (திஹாரி) 2010.01.23
104அல்லாஹ்வின் அருட் பார்வையை இழந்தவர்கள். (திஹாரி) 2010.01.30
105.மரணம் வரை உங்களை விரும்பும் ஒரே உறவு. (திஹாரி) 2009.10.17
106.ஸ{ரா பகராவும் அதன் உள்ளடக்கமும். (திஹாரி) 2009.11.14
107.பாத்திமா(ரலி) அன்ஹாவின் சுய சரிதை. (திஹாரி) 2009.12.05
108.தவ்ஹீத் பிரச்சாரமும் அதன் வரலாறும். (திஹாரி) 2009.12.12
109.நபிகளாரும் நபித்தோழர் பிலாலும். (திஹாரி) 2009.12.26
110.புரிந்துகொள்ளப் படாத அடியார்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான்.(திஹாரி) 2010.01.02
111.இஸ்லாம் கூறும் அரசியல். (திஹாரி) 2010.02.06
112.சூபித்துவத்திற்கு ஆதாரம் தேடும் அப்துல்லாஹ் ஜமாலி. (திஹாரி) 2010.02.13
113.அடிப்படை உள்ள சமூகமே வெற்றிபெறும். (திஹாரி) 2010.04.03
114.நபித் தோழர் உமைர் இப்னு ஸஃத்.(திஹாரி) 2010.04.10
115.பேய் பிசாசு நம்பிக்கை ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை (திகாரி)2010.04.24
116.மனித வாழ்வில் துன்பமும் பொறுமையும் (திகாரி) 2010.05.01

117.மறுமைநாள் நிகழுமா (திகாரி)

118.குர்ஆன் கூறும் தித்திக்கும் ஈமானியத் திருப்பு முனைகள்  (திகாரி)

2011-01-18 ம்திகதி அன்று பின்வரும் தலைப்புக்கள் அப்டேட் செய்யப்பட்டது

119.இஸ்லாத்தில் முழுமையாக நுழைந்து கொள்ளுங்கள். (நாம்புளுவ பஸ்யால) 2006.12.16

120.இஸ்லாம் கூறும் நட்பின் இலக்கணம். (திஹாரி) 2010.05.15

121.எமது அழுகைகள் எதற்காக -கல்லுக்குளி (திஹாரி) 2010

122.சந்தோசமும் நிம்மதியும்- கல்லுக்குளி (திஹாரி) 2010

123.சைதானும் பாவமன்னிப்புக்கொதிரான போராட்டமும் -கல்லுக்குளி (திஹாரி) 2010

124.நபிகளாரின் ஹஜ்  -வெள்ளம்பிடி/ கொழும்பு 2010

125.இஸ்லாமியக் கலாச்சாரமும் மேற்கத்தேயக் கலாச்சாரமும்- மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத் கொழும்பு 2011

126.தூய்மையான இஸ்லாமும் வழிகேடுகளின் தோற்றமும் -மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத் கொழும்பு 2011

127.அஸ்மா வஸ் ஸிபாத்தும் வழிகேடுகளின் தோற்றமும்  -மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத் கொழும்பு 2011

128.பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்-அகுரண

129.பிள்ளைகளுக்குப் பெற்றோர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்-அகுரண

13o.முதுமை ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை-அகுரண

131.யுஸுப் நபியின் வாழ்வு தரும் படிப்பினை-அகுரண

132.மூஸா நபியின் வாழ்வு தரும் படிப்பினை-அகுரண

133.முஃமின்களுக்கு ஓர் முன்மாதிரி-அகுரண

134.மாத்தளை விவாதத்தில் நிலைதடுமாறிய அப்துல்லாஹ் ஜமாலி-அகுரண

135.முஃமினது வாழ்வும் ஈமானிய இன்பமும்-அகுரண

136.அல்லாஹ்வின் நிர்வாகம்-அகுரண

137.வணக்க வழிபாடுகளும் சுவர்க்கமும்-அகுரண

138.விவாத ஓப்பந்தம்-புலுகவதன்ன-அகுரண

139.சமூக உருவாக்கத்தில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு-மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத் கொழும்பு 2010

140.ரமழானும் குர்ஆனும் -வெள்ளம்பிடி/ கொழும்பு 2010

141.ரமழானின் பின் ஒரு முஸ்லிம்-ஜித்தா-2009

142.நபித்துவத்திற்கு முன் நபியவர்கள்-வெள்ளம்பிடி/ கொழும்பு 2010

143.நபியவர்களின் வாழ்வும் சோதனைகளும்-கல்லுக்குளி (திஹாரி) 2011

144. சந்தோசமும் நிம்மதியும்- (திகாரி) 2011

145.இறுதி மூச்சுவரை கொள்கையில் உறுதியாக இருப்போம்-திகாரி-2011
146.சினிமா ஓர் பார்வை-திகாரி-2011
147.நபிகளாரின் வருமானம்-திகாரி-2011
148.நபிகளாரின் வீட்டில் ஒருநாள்-திகாரி-2011
149.உஸ்தாத் ஹஜ்ஜுல் அக்பருக்கோர் அன்பான மடல்-திகாரி-2011
150.அபூதர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு-திகாரி-2011
151.அன்பு செலுத்தல் ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை-திகாரி-2011
152.மன்னர் ஹிர்கலுக்கு நபியவர்கள் எழுதிய கடிதம்-திகாரி-2011
153.இஸ்லாமிய சமூகம் ஒன்றுபட முடியாதா?-திகாரி-2011
154.ஹுதைபியா உடன்படிக்கை-வெல்லம்பிடி-2011
155.பிரிவுகள் தோன்றிய வரலாறும் காரணங்களும்-வெல்லம்பிடி-2011
156.ஹதீஸ்கள் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு-வெல்லம்பிடி-2011
157.குர்ஆன் ஓதலும் தஜ்வீதும்-வெல்லம்பிடி-2011
158.நபித்தோழர்களும் கருத்து முரண்பாடுகளும்-திகாரி-2011
159-பயான்களால் மாற்றம் ஏற்படாதது ஏன்
160-இறைவனின் நீதிமன்றம்

கொழும்பு கொலன்னாவையில் நடைபெற்று வரும் தொடர் வகுப்பின் தலைப்புக்கள்

சீடிக்களைப் பெற்றுக் கொள்ள பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களை  அழையுங்கள்

THIHARI: Br Risvi     0094777421342

ACS Computer Centre(near to medi lab) kahatowita 0094773952960

SAMMANTHURAI:  Br. Abu Abdillah 0094777118866
COLOMBO: Br.Niyas 0094777769954
COLOMBO: Br.Nalem 0094777630481
AKURANA:    ATJ 0094814926776
UK                 :  Br yunus 00447833431255
SAUDI ARABIA: Br Fauzan 00966 38655508 Ext. 102, 00966507927997

இணையத்தளத்தில் காண: CLICK HERE