முஸ்லிம்கள் சுதந்திர தினத்தை எவ்வாறு அணுக வேண்டும்

2 Responses to “முஸ்லிம்கள் சுதந்திர தினத்தை எவ்வாறு அணுக வேண்டும்”

  1. Lafeer says:

    அஸ்ஸலாமு அலைகும்
    குடும்ப தகராரு காரணமாக ஒரு பெண் தன் கணவனை சில காலங்கள் பிரிந்திருந்த.நிலையில் கனவன் வேறு திருமணம் முடித்த பின் கனவன் தலாக் கொடுக்காத நிலையில் அந்தப்பெண்ணுக்கு மறுமணம் முடிக்க உரிமையுன்டா?

    • walaikumussalam

      கூடாது. விவாகரத்து நடந்து இத்தாக்காலம் முடிந்த பின்னர்தான் திருமணம் மறுமணம் செய்ய அனுமதி உண்டு

More News