யார் இந்த ஹவாரிஜ்கள்.

அல் கோபார் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு,
உரை: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ரக்கா தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்) நாள்: 27-08-2015, வியாழக்கிழமை இரவு 8.45 முதல் 9.45 வரை, இடம்: மஸ்ஜித் அல் ஈஸா, (ஷிஃபா மருத்துவமணை அருகில்) சுபைகா, அல் கோபார்.

Comments are closed.

More News