ரமழானில் இறைவணக்கம், சில வழிகாட்டல்கள். | Jubail, KSA.

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
ரமழானில் இறைவணக்கம் சில வழிகாட்டல்கள்,
உரை: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 26-05-2016 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey