ரமழானுடன் தொடர்புபட்ட மார்க்க சட்டங்கள். |28 Videos.

ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு மார்க்க சட்டம் (மஸாயில்) விளக்கம் என்ற அடைப்படையில் ரமழான் சம்மந்தமான சட்ட விளக்கங்களை தெளிவு படுத்தும் விதமாக சவூதி அரேபியா-வின் கிழக்கு மாகாணம் தம்மாம் அருகிலுள்ள ராக்கா-வின் ராக்க இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் புது முயற்சியாக அழைப்பகத்தின் அழைப்பாளர் மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன் மூலம் விளக்கம் அளிக்கின்றார்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey