ருகூஃவிலிருந்து எழுந்தவுடன் கையை (தக்பீர்) கட்டுவது பற்றிய சட்ட விளக்கம் என்ன?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

2 Responses to “ருகூஃவிலிருந்து எழுந்தவுடன் கையை (தக்பீர்) கட்டுவது பற்றிய சட்ட விளக்கம் என்ன?”

  1. vasimkhan says:

    assalamu alaikum varah,alhamthulillalh, ji,ji ஜனாஸ தொழுகையில் சலாம் சிலர் ஒரு தடவையும் ,சிலர் இரண்டு தடவையும் கொடுக்குறாங்க மற்றும் ஜனாஸ ஸலாத்தை சிலர் முழுமையாக அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாதுகு என்று சொல்லுறாங்க இதன் சட்டம் என்ன விளக்கம் தாருங்கள் மெளலவி

Derek MacKenzie Womens Jersey