வணக்க வழிபாடுகளில் நிலைத்திருப்போம்.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி, நாள் (03.07.2016) நேரம் : இரவு 10:00 மணி முதல் 12:00 மணி வரை. வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey