வித்ருத் தொழுகையும் அதன் முக்கியத்துவமும்.

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
உரை: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்)
நாள்: 12-12-2015, சனிக்கிழமை இரவு 8.15 முதல் 9.15 வரை
இடம்: மஸ்ஜித் அல் உம்மால், அல் அக்ரபியா, அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

3 Responses to “வித்ருத் தொழுகையும் அதன் முக்கியத்துவமும்.”

  1. Amirudeen says:

    Alhamdhulillah. The explanation was very good. But the talk is not complete yet. Can you please explain HOW THE WITR PRAYER IS DONE ACCORDING TO SUNNAH? This is very important. Jazakallah.

Derek MacKenzie Womens Jersey