ஷம்சுதீன் காஸிமியின் ஆய்வுகளும் மார்க்க தீர்ப்புகளும்.

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :13-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey