ஷீஆ ப் பயங்கரவாதமும் முஸ்லிம் உலகும் | Jubail.

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – அல்-ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.

நாள்: 15-12-2016 வியாழன் இரவு.
இடம்: மிக்தாத் பின் அஸ்வத் மஸ்ஜித், ஜுபைல்.

More News