ஷீயாக்கள் யார்? | மாநாடு – Jeddah KSA

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)

நாள்: 14-04-2017 (வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4மணி முதல் 11-மணி வரை)
இடம்: GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா – சவூதி அரபியா

தலைப்பு: ஷீயாக்கள் யார்?
வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

ஏற்பாடு: ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா.

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.

One Response to “ஷீயாக்கள் யார்? | மாநாடு – Jeddah KSA”

  1. ibrahim says:

    Assalamu alaikum varahmathullah.
    im from TAMILnadu. Here,peoples are watching your bayans. i’m watching your video for long time.you speaks straight,truth,and balanced speech, especialy in PRINCIPLES. your great talent is patient and knowledge. may ALLAH bless us all.

Derek MacKenzie Womens Jersey