ஸீரா பாடம் 1 – நபி (ஸல்) அவர்களின் உடல் வர்ணனைகள் மற்றும் நற்குணங்கள்.

அல் கோபார், ராக்காஹ் மற்றும் தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இனைந்து நடத்தும்
மூன்று மாத கால தர்பியா நிகழ்ச்சி, இரண்டாவது தர்பியா வகுப்பு – தலைப்பு : ஸீரா பாடம் 1 – நபி (ஸல்) அவர்களின் உடல் வர்ணனைகள் மற்றும் நற்குணங்கள்…ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் ( அழைப்பாளர்,ரக்காஹ் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்), நாள்: 28-08-2015, வெள்ளிக்கிழமை, மதியம் 2.30 முதல் மாலை 5.00 மணி வரை, இடம்: அல்-பஷாஇர் பள்ளிக்கூடம், அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey