ஸுபைர் பின் அவ்வாம் (ரலி) வரலாறு தரும் படிப்பினை | Juabil.

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
ஸுபைர் பின் அவ்வாம் (ரலி) வரலாறு தரும் படிப்பினை,
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 04-11-2016 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News