ஹம்ஃபர் என்ற கற்பனைப் பாத்திரமும் முஹம்ம்து இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாபும்.

ஆக்கம்: ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்
ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்.

One Response to “ஹம்ஃபர் என்ற கற்பனைப் பாத்திரமும் முஹம்ம்து இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாபும்.”

  1. Ameer Abbas says:

    அல்ஹம்துலில்லாஹ்
    மிக துல்லியமான விளக்கம் மௌலவி முஜாஹித் அவர்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள்
    குர்ஆன் ஹதீஸ் அடிப்படையில் உங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவும் இருக்கின்றது இதன் காரணமாக அல்லாஹ்வுக்காக உங்களை நேசிக்கிறேன் அல்லாஹ் உங்களுக்கு பரக்கத் செய்வானாக உங்களுக்கு அல்லாஹ் மேலும்மேலும் மார்க்க கல்வியில் அறிவு வளத்தை தருவானாக உங்களை அல்லாஹ் மரணிக்கும் வரையிலும் குர்ஆன் ஹதீஸ் பேசும் மார்க்க அறிவாளியாக இதே நிலையில் நிலைக்க வைப்பானாக உங்கள் குடும்பத்துக்கு அல்லாஹ் பறக்கத் செய்வானாக..

More News