ஹிஜ்ரி கலண்டர் என்றால் என்ன? தற்பொழுது முஸ்லிம்களிடம் இருப்பது ஹிஜ்ரி கலன்டர் இல்லையா?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Download Mp3
Download Video

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey