அல்-குர்ஆனுடனான எமது தொடர்பு┇Jumua┇WeligamaSL┇1438H.

தலைப்பு : அல்-குர்ஆனுடனான எமது தொடர்பு
உரை : மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
Al-Qur’aanudanaana Emathu Thodarpu – Moulavi Mujahidh Ibnu Raseen (07-07-2017)
JAAMI’UL IHSAN JUM’AA MASJID – WELIGAMA – SRI LANKA
جامع الإحسان – وليجاما – سريلانكا
Tamil Islamic Bayan weligama sri Lanka.

Comments are closed.

More News