அஷ்ஷெய்க் அப்துல்லாஹ் ஜமாலியின் ஆணவ உரைக்கெதிராக நடந்த மறுப்புரை19-05-2007 (கஹடோவிட)

2007 கஹடோவியில் அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்கள் அறிஞருக்கு தகுதியில்லாத ஓர் உரை நிகழ்த்தினார். யாரும் கேள்வி கேட்க வரலாம் என்று சொல்லி விட்டு வந்தவர்களை கேள்வி கேட்க விடாமல் தடுத்தார். உண்மையென்ன என்பதை விளக்குமுகமாக ஒரு அரைநாள் மாநாடு ஒன்று நிகழ்த்தப்பட்டது. அதில் ஆற்றப்பட்ட இறுதியுரையே இது

4 Responses to “அஷ்ஷெய்க் அப்துல்லாஹ் ஜமாலியின் ஆணவ உரைக்கெதிராக நடந்த மறுப்புரை19-05-2007 (கஹடோவிட)”

  1. Mohammed says:

    Salam Brother! I,m not sure why i cant see the videos to open. I only can see the topics but videos are all black and i cant open. Is possible to give some help please?

  2. irfan says:

    Assalamu Allaikum, I have tried to play this video, but cannot. Tried many time and in different computers as well. Could you please check. Jazakallahu Khair. Irfan

More News