50 வயதுக்கு பின் குடும்ப வாழ்வு | Jumua | Jubail.

ஜும்ஆ குத்பா
50 வயதுக்கு பின் குடும்ப வாழ்வு,
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 04-05-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News