அழைப்பாளர்களின் சுய பரிசோதனை | Dec 2017.

அழைப்பாளர்களுக்கான இரண்டுநாள் பயிலரங்கம் – ஹிஜ்ரி 1439 (டிசம்பர் 2017)

நாள் : 14-12-2017 & 15-12-2017

தலைப்பு: அழைப்பாளர்களின் சுய பரிசோதனை

வழங்குபவர்: ஷைய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
(அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்)

இடம் : மஸ்ஜித் உம்மு உமர் வளாகம், ஸினாயிய்யா, ஜித்தா

ஏற்பாடு: ஸினாயிய்யா அழைப்பு மையம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா.

Comments are closed.

More News