அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்ததில் திருப்தி அடையுங்கள்┇Shawwal1438┇JubailKSA.

Views:
4

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 13 ஜுலை 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Facebook view:

Comments are closed.