அல்லாஹ்வின் தன்மைகளும் மனித இயல்புகளும் | Jubail, KSA.

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
அல்லாஹ்வின் தன்மைகளும் மனித இயல்புகளும்,
நாள் : 18-05-2017 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey