அகீதா: குழப்பங்கள் பற்றிய தெளிவு -தொடர்-1 | தர்பிய்யா | Al-Khubar.

சவூதி அரேபியா கிழக்கு மாகாண அழைப்பாளர்கள் சபை வழங்கும் – சிறப்பு தர்பியா வகுப்பு
(8-வார கால பாடத்திட்டம்)
நாள்: 28-04-2017 (ஜும்ஆ தொழுகையை தொடர்ந்து 4:30 வரை)
இடம்: அல்-பஷாயிர் பாடசாலை வளாகம் – அல்கோபர்

பாடம்-4 அகீதா (தொடர்-1)

நூல்: பிஃக்ஹுல் பிஃதன் (குழப்பங்கள் பற்றிய தெளிவு)
நூல் ஆசிரியர்: ஸுலைமான் இப்னு அஸ்-ஸலீம் அர்-ரிஹைலீ

வகுப்பு ஆசிரியர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு:
அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா)
தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC)
ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்
தஹ்ரான் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (சிராஜ்)

ஒளிப்பதிவு:தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamikalvi Media Unit – EP

Download Free WordPress Themes Themeforest and free plugins Codecanyon – addonswp.com.

Comments are closed.

More News